Hlavní Menu > O Číně
ZAHRANIČNÍ POLITIKA

2009-06-02 13:27

   ČLR sleduje nezávislou a mírovou zahraniční politiku, jejíž hlavní součásti jsou následující:
   - věrnost nezávislosti. Čína naprosto samostatně rozhoduje o svých přístupech k zahraničně-politickým a mezinárodním otázkám, nevstupuje do aliancí nebo strategických vztahů s jakoukoli velmocí nebo skupinou států a oponuje hegemonismu a velmocenským politikám
   - obrana světového míru. Čína prosazuje zachování míru a vytváření mírového mezinárodního ovzduší v zájmu zajištění modernizace země - vytváření vztahů přátelství a spolupráce. Čína rozvíjí vztahy se všemi zeměmi na základě následujících pěti zásad mírového soužití: vzájemné respektování suverenity a územní integrity, vzájemné nenapadání, vzájemné nevměšování se do vnitřních záležitostí, rozvíjení vztahů rovnoprávnosti a vzájemných výhod a mírové soužití
   - rozvoj vztahů dobrého sousedství. Čína aktivně rozvíjí přátelské vztahy se sousedními zeměmi, chrání mír a stabilitu regionu a prosazuje ekonomickou spolupráci na regionální úrovni. Zastává stanovisko, že hraniční a územní spory a spory o teritoriální vody, zděděné z minulosti, by měly být řešeny dialogy a jednáními, při nichž by se mělo hledat spravedlivé a rozumné řešení. Pokud se nějaký spor nedá ihned vyřešit, mělo by se vyčkat a hledat styčné plochy mezi přetrvávajícími postoji. Nevyřešené spory by neměly ovlivňovat normální vztahy mezi příslušnými zeměmi
   - upevňování jednoty a spolupráce s rozvojovými zeměmi. ČLR vždy přisuzovala velký význam přátelským vztahům spolupráce se zeměmi Třetího světa, touto zásadou se důsledně řídila a aktivně prohlubovala ekonomické, obchodní, vědecké a technologické styky s těmito zeměmi a posilovala vzájemné konzultace a spolupráci s těmito zeměmi při posuzování mezinárodních záležitostí a společné obraně práv a zájmů rozvojových zemí
   - otevření se světu. Čína se otevírá vůči rozvinutým stejně jako rozvojovým zemím. Na základě rovnosti vztahů a vzájemných výhod se aktivně podílí na široké mezinárodní spolupráci k dosažení dalšího společného rozvoje. Jako největší rozvojová země ve světě a stálý člen Rady bezpečnosti OSN vyvíjí neochabující úsilí za zachování míru, zajištění dalšího rozvoje a vytvoření nového mírového, stabilního, spravedlivého a rozumného mezinárodního politického a ekonomického pořádku.

ZÁSADY USTANOVOVÁNÍ DIPLOMATICKÝCH VZTAHŮ S OSTATNÍMI ZEMĚMI
   Čínská vláda při vyhlášení ČLR l.října 1949 prohlásila: "Tato vláda je jedinou legitimní vládou, která reprezentuje lid ČLR. Uchází se o navázání diplomatických vztahů se všemi zahraničními vládami, které jsou ochotny respektovat zásadu rovnoprávnosti a vzájemných výhod a vzájemného respektování územní nedotknutelnosti a suverenity."
   Ve světě existuje pouze jedna Čína. Provincie Tchaj-wan je nedílnou součástí území ČLR. Kterákoli země, snažící se o navázání diplomatických styků s Čínou, musí prokázat připravenost přerušit veškeré diplomatické styky s tchaj-wanskými správními orgány a uznat vládu ČLR jako výhradní legální vládu Číny. Čínská vláda nebude žádné zemi tolerovat machinace k vytvoření stavu "dvou Čín" nebo "jedné Číny, jednoho Tchaj-wanu." A zemím, které mají diplomatické styky s Čínou, nebude tolerovat takové akty, které by v jakékoli formě vedly k navázání oficiálních styků s tchaj-wanskými správními orgány.
   Při uplatňování uvedených zásad Čína v roce 1998 udržovala diplomatické styky se 160 zeměmi, mezi nimi i s Českou republikou od jejího založení 1.ledna 1993. (S ČSR měla ČLR diplomatické styky od 4.10.1949.)
   ČLR sleduje nezávislou a mírovou zahraniční politiku, jejíž hlavní součásti jsou následující:
   - věrnost nezávislosti. Čína naprosto samostatně rozhoduje o svých přístupech k zahraničně-politickým a mezinárodním otázkám, nevstupuje do aliancí nebo strategických vztahů s jakoukoli velmocí nebo skupinou států a oponuje hegemonismu a velmocenským politikám
   - obrana světového míru. Čína prosazuje zachování míru a vytváření mírového mezinárodního ovzduší v zájmu zajištění modernizace země - vytváření vztahů přátelství a spolupráce. Čína rozvíjí vztahy se všemi zeměmi na základě následujících pěti zásad mírového soužití: vzájemné respektování suverenity a územní integrity, vzájemné nenapadání, vzájemné nevměšování se do vnitřních záležitostí, rozvíjení vztahů rovnoprávnosti a vzájemných výhod a mírové soužití
   - rozvoj vztahů dobrého sousedství. Čína aktivně rozvíjí přátelské vztahy se sousedními zeměmi, chrání mír a stabilitu regionu a prosazuje ekonomickou spolupráci na regionální úrovni. Zastává stanovisko, že hraniční a územní spory a spory o teritoriální vody, zděděné z minulosti, by měly být řešeny dialogy a jednáními, při nichž by se mělo hledat spravedlivé a rozumné řešení. Pokud se nějaký spor nedá ihned vyřešit, mělo by se vyčkat a hledat styčné plochy mezi přetrvávajícími postoji. Nevyřešené spory by neměly ovlivňovat normální vztahy mezi příslušnými zeměmi
   - upevňování jednoty a spolupráce s rozvojovými zeměmi. ČLR vždy přisuzovala velký význam přátelským vztahům spolupráce se zeměmi Třetího světa, touto zásadou se důsledně řídila a aktivně prohlubovala ekonomické, obchodní, vědecké a technologické styky s těmito zeměmi a posilovala vzájemné konzultace a spolupráci s těmito zeměmi při posuzování mezinárodních záležitostí a společné obraně práv a zájmů rozvojových zemí
   - otevření se světu. Čína se otevírá vůči rozvinutým stejně jako rozvojovým zemím. Na základě rovnosti vztahů a vzájemných výhod se aktivně podílí na široké mezinárodní spolupráci k dosažení dalšího společného rozvoje. Jako největší rozvojová země ve světě a stálý člen Rady bezpečnosti OSN vyvíjí neochabující úsilí za zachování míru, zajištění dalšího rozvoje a vytvoření nového mírového, stabilního, spravedlivého a rozumného mezinárodního politického a ekonomického pořádku.

ZÁSADY USTANOVOVÁNÍ DIPLOMATICKÝCH VZTAHŮ S OSTATNÍMI ZEMĚMI
   Čínská vláda při vyhlášení ČLR l.října 1949 prohlásila: "Tato vláda je jedinou legitimní vládou, která reprezentuje lid ČLR. Uchází se o navázání diplomatických vztahů se všemi zahraničními vládami, které jsou ochotny respektovat zásadu rovnoprávnosti a vzájemných výhod a vzájemného respektování územní nedotknutelnosti a suverenity."
   Ve světě existuje pouze jedna Čína. Provincie Tchaj-wan je nedílnou součástí území ČLR. Kterákoli země, snažící se o navázání diplomatických styků s Čínou, musí prokázat připravenost přerušit veškeré diplomatické styky s tchaj-wanskými správními orgány a uznat vládu ČLR jako výhradní legální vládu Číny. Čínská vláda nebude žádné zemi tolerovat machinace k vytvoření stavu "dvou Čín" nebo "jedné Číny, jednoho Tchaj-wanu." A zemím, které mají diplomatické styky s Čínou, nebude tolerovat takové akty, které by v jakékoli formě vedly k navázání oficiálních styků s tchaj-wanskými správními orgány.
   Při uplatňování uvedených zásad Čína v roce 1998 udržovala diplomatické styky se 160 zeměmi, mezi nimi i s Českou republikou od jejího založení 1.ledna 1993. (S ČSR měla ČLR diplomatické styky od 4.10.1949.)
< Suggest To A Friend >
 
     <Print>