Hlavní Menu > Aktuality
V Praze byla slavnostně zahájena výstava „Čína ve XX. století ve 100 grafických listech".

2004-06-02 14:23

Dne 15. dubna byla slavnostně zahájena výstava čínské grafiky „Čína ve XX. století ve 100 grafických listech“, kterou připravilo velvyslanectví ČLR v České republice ve spolupráci s Národním muzeem České republiky. Výstava, která  je instalována v nádherných bohatě zdobených historických prostorách Lobkovického paláce  - součásti Pražského hradu a sídla prezidenta České republiky, zároveň odstartovala akce, které se budou konat u příležitosti  55. výročí navázání diplomatických styků mezi bývalém Československem a Čínskou lidovou republikou.
Výstavu otevřel v 17 hodin místního času ředitel Národního muzea Dr. M. Lukeš za účasti chargé d´affaires čínského velvyslanectví pana Tao Wenxue, jenž rovněž přednesl projev. Vernisáže se dále zúčastnili a výstavu si prohlédli: bývalý místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu M. Grégr, předseda skupiny přátelství poslanců  ČR a ČLR PSP ČR pan J. Maštalka a  předseda Československého ústavu zahraničního pan J. Šlápota, přátelé - pracovníci v oblasti kultury, hospodářství a obchodu, vědy a školství, novináři,  Číňané žijící na území České republiky, diplomati zemí působící v České republice a další hosté, celkem více než 500 osob.
XX. století je významnou etapou čínských dějin. Je to století, během kterého se čínské národy vymanily z polofeudálních a polokoloniálních  pout, osvobodily se a nastoupily cestu úspěšného rozvoje. Zde vystavených 100  grafických listů vzniklých v uvedeném období reprezentuje specifickou uměleckou formu, která věrně odráží a vystihuje  tuto historickou epochu. Hosté, kteří se zúčastnili slavnostní vernisáže, si s velkým zájmem prohlédli vystavená díla a o výstavě se vyjádřili jako o vynikající expozici prezentující umění vysoké úrovně. Vystavovaná díla jsou podle nich cenná nejen svou uměleckou, ale i  vysokou historickou hodnotou.  
Vernisáže se zúčastnil i kulturní rada Ding Haijia a další diplomatičtí pracovníci velvyslanectví.
Exponáty budou vystaveny v jedinečných prostorách starobylého paláce na pražské Královské cestě do 29. srpna.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>