Hlavní Menu > O Číně
VZDĚLÁVÁNÍ

2009-06-02 13:26

REFORMY A ROZVOJ ŠKOLSTVÍ
   Čínská vláda brzy po založení ČLR přistoupila ke vzdělání jako záležitosti prvořadého významu a zvýšení celkové úrovně kultury obyvatelstva se pro ni stalo základem rozvoje země. Před rokem 1949 měla Čína téměř 500 milionů obyvatel, z nich 80 % bylo negramotných. ČLR ihned přistoupila k reformě školského systému a vypracovala a začala uskutečňovat celkový plán školské výchovy. Počet žáků a studentů se prudce zvýšil. V současnosti 91 % země praktikuje povinnou školní docházku a téměř 99 % dětí ve školním věku chodí do školy, stále se snižuje počet dětí, které ji nedokončí a podíl negramotnosti u mladých lidí a lidí středního věku klesl na méně než 7 procent. Období od zavedení reforem a otevření se světu v r.1978 se vyznačuje propracováním systému zkoušek na vysokých školách a celkově došlo k zrychlení rozvoje školství. Vláda věnuje vzdělávání velkou pozornost jako jedné z priorit čínského ekonomického a sociálního rozvoje. Rozhodujícím principem se stala zásada, že "vzdělání by mělo odpovídat potřebám modernizace země, světa a budoucnosti" (z poselství Teng Siao-pchinga z 1.října 1983 škole v Ťing-šanu) a ta urychlila rozvoj čínského školského systému.
   Čína dosáhla ve vzdělávání významné úspěchy, které upoutávají širokou pozornost ve světě. Podle statistických údajů z poslední doby koncem r.1998 v Číně bylo 1 022 univerzit a vysokých škol s 3.41 miliony studentů, z nichž 1.08 milionu bylo studenty prvního ročníku. Dále zde bylo 736 center postgraduálního studia se 199 tisíci studenty, z nichž 73 tisíc bylo v prvním ročníku studia, 962 vyšších vzdělávacích institucí pro dospělé s 2.82 miliony studentů, z nichž 1 milion byl v prvním ročníku, 13 948 běžných středních škol s 9.38 miliony studenty, 17 106 středních speciálních a technických škol a škol určitých povolání s 11.26 miliony studentů (z nichž 1.73 miliony bylo studenty technických škol), představujících 55 % z celkového počtu středoškolských studentů. V Číně zároveň bylo 54.5 milionu studentů nižších středních škol s podílem zapsaných do prvního ročníku 87.3 %, 139.54 milionu žáků základních škol, kteří představují 98.9 % dětí školního věku. Podíl studentů, kteří nedokončí nižší střední školu činí 3.23 % a v případě základní školy to činí 0.93 %. Na středních školách pro určitá povolání studovalo 2.51 milionu dospělých, 86.82 milionu dospělých lidí navštěvovalo technické doškolovací školy a 3.21 milionu negramotných dospělých se naučilo číst a psát.
   Období přechodu do nového století představuje pro Čínu důležitou etapu ekonomického a sociálního rozvoje. Priorita rozvoje vzdělání tvoří základnu dvou hlavních strategických linií: zlepšování celkové úrovně a omlazování obyvatelstva tím, že se orientuje na vědu a vzdělání a zajišťuje tak stálý rozvoj země. Při vstupu lidské společnosti do věku vědomostí a informací se počítá s tím, že vzdělání bude hrát stále významnější roli.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>