Hlavní Menu > Aktuality
Mluvčí velvyslanectví ČLR v ČR vyvrátil pomluvy a očerňování Číny ze strany takzvaných českých odborníků na otázky týkající se Číny

2021-07-23 20:35

Otázka: Dne 23. července informovala česká média o tom, že na semináři, který organizoval Sinopsis v České republice někteří odborníci na otázky týkající se Číny prohlásili, že Čína prostřednictvím spolupráce v boji proti pandemii a investic v České republice nasadila dezinformace. Jak to komentuje čínská strana?

Odpověď: Čínská strana zaznamenala příslušné zprávy. Jistí takzvaní odborníci na otázky týkající se Číny bez rozmyslu, zle a bezdůvodně pomlouvali a očerňovali Čínu. Čínská strana je s takovým jednáním silně nespokojena a je pevně proti. Takový „think-tank", kam patří tito takzvaní „odborníci" a jeho sponzoři, se angažují v protičínských aktivitách již po dlouhou dobu, šíří falešné informace o Číně a nemají žádnou důvěryhodnost. Štítek „dezinformace" se však čínské straně nepodaří přišít.

Pandemie COVID-19 je společnou výzvou pro celé lidstvo. Čína i Česká republika spojily síly v boji proti pandemii, navzájem se podporovaly a pomáhaly si v souladu se společnými zájmy obou zemí a uvítaly to národy obou zemí. S tím, jak se epidemie vyvíjela do dnešního dne, virus často mutoval a situace je stále ve vážném stavu. Mezinárodní společenství nyní spíš více potřebuje odvahu, naději a spolupráci než šíření pomluv, očerňování a obviňování.

Ekonomická a obchodní spolupráce mezi Čínou a Českou republikou stojí na vzájemném prospěchu a vzájemných výhodách, které přináší hmatatelné benefity lidem obou zemí. Čínská strana je ochotna spolupracovat s českou stranou tak, aby došlo k dobrému využití společného budování „Pásma a stezky" a dalších platforem, aby se povzbudily investice a obchod na obou stranách a aby se usilovalo o tvorbu více významných okamžiků spolupráce. Současně doufáme, že i česká strana skutečně poskytne čínským společnostem otevřené, spravedlivé, transparentní a nediskriminační obchodní prostředí vhodné pro investování a provoz v České republice

Chtěl bych také vyjádřit své rozhořčení nad takzvanými „odborníky", kteří svévolně šíří pomluvy o čínských krajanech žijících v zahraničí. Čínští krajané žijící v České republice aktivně přispívají přátelským vztahům mezi oběma zeměmi, aktivně se podílí na běžných mezilidských a kulturních výměnách a významně tak podporují zdravý a stabilní rozvoj bilaterálních vztahů.

Chtěli bychom doporučit těm, kteří se na Čínu dívají skrz barevné brýle, aby upustili od předsudků, řídili se fakty, zastavili útoky očerňující Čínu a snažili se aktivně podporovat mezinárodní přátelské výměny a spolupráci.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>