Hlavní Menu > Aktuality
Doplňkové spolupráce mezi Čínou a střední a východní Evropou prudce stoupají

2012-09-06 16:00

První část: doplňkové spolupráce mezi Čínou a střední a východní Evropou prudce stoupají

Reportér: Premiér Wen Ťia-pao se setkal s představiteli z 16 zemí střední a východní Evropy (CEE) ve Varšavě letos v dubnu a vyhlásil 12 podnětů Číny na podporu přátelství a spolupráce se zeměmi střední a východní Evropy. Spolupráce mezi Čínou a střední a východní Evropou se tak stala horkým tématem v tuzemsku i zahraničí. Můžete nám říct něco o rysech čínských vztahů se zeměmi střední a východní Evropy, jakož i pozadí, proč Čína vyhlásila 12 iniciativ?

Liu Haixing: Za prvé, bych chtěl vysvětlit, proč chceme posílit spolupráci se zeměmi střední a východní Evropy. CEE se skládají z 16 zemí, včetně 10 zemí, které vstoupily do Evropské unie a šesti kandidátských zemích EU či přidružených států. Většina z nich jako první uznala novou Čínu ve světě a je k Číně celkově přátelská. Během dlouhodobých výměn se mezi oběma stranami utvořilo hluboké přátelství a byly položeny pevné základy pro dobrou spolupráci. Po založení nové Číny jsme kdysi pracovali s mnoha odborníky z těchto zemí a dovezli řadu výrobků a stejně tak i technologií. Od konce studené války, mnohé země v tomto regionu přistoupily k EU, respektujeme vlastní volbu těchto zemí a nadále pokračujeme v rozvoji přátelských vztahů a spolupráce s nimi.V posledních letech, zejména od počátku dluhové krize v Evropě, máme dojem, že se komplementární spolupráce mezi Čínou a zeměmi CEE výrazně zvýšila, že se spolupráce v této oblasti rozšířila a politická vůle vede k posílení a rozšíření spolupráce, ale rozdíl mezi stávající situací a skutečnou vzájemnou poptávkou po oboustranné spolupráci je stále velký. Například 16 zemí CEE představuje jednu třetinu celkové rozlohy Evropy, má 123 milonů obyvatel, zatímco výše vzájemného obchodu s Čínou je pouze 50 miliard dolarů, jenže je postaven pouze na objemu obchodu mezi Čínou a Itálií a výše investic 16 zemí v Číně je stejná jako u Rakouska. Jiný příklad, vzájemné porozumění obou stran nestačí. Na jedné straně, země CEE postrádají pochopení Číny. Na druhé straně, čínské podniky, které postupně odcházejí do zahraničí, nejsou příliš dobře seznámeny se stylem a oblastí investiční spolupráce v zemích střední a východní Evropy. Navíc, pro jednotlivé země v tomto regionu, jeho dimenze základní infrastruktury, jako jsou silnice, železnice je malá a náklady pro čínské podniky při účasti na investicích budou v tomto případě vyšší a proto bychom měli mít více projektů spolupráce v různých regionech a oborech.První Hospodářské a obchodní fórum Čína-Střední a Východní Evropa k této problematice se konalo loňského roku v Budapešti, Maďarsko. Na tomto základě se v průběhu návštěvy premiéra Wen Ťia-pao v Polsku letos v dubnu

konalo – a to nejen toto druhé - Hospodářské a obchodní fórum Čína-Střední a Východní Evropa, ale také se uskutečnila schůzka mezi premiérem Wen Ťia-pao a vedoucími delegací z 16 zemí střední a východní Evropy, včetně 14 premiérů a 2 místopředsedů vlád. Na schůzce si obě strany vyměnily názory na to, jak posílit spolupráci mezi Čínou a zeměmi CEE. Čína vyhlásila 12 iniciativ na podporu spolupráce v různých oborech se zeměmi CEE, které byly od zástupců těchto zemí vřele přijaty.

Druhá část: obě strany, čínská vláda a vlády zemí CEE a jejich podniky projevují velké nadšení pro vzájemnou spolupráci.

Reportér: Dle Vašeho názoru, k jakým pozitivním změnám týkajícím se vztahů mezi Čínou a zeměmi CEE došlo od setkání ve Varšavě?

Liu Haixing: Myslím, že od té doby došlo k mnoha pozitivním změnám. Za prvé, obě strany vykazují nebývalé nadšení pro spolupráci mezi vládami, podniky a regionální rozvoj mezi Čínou a zeměmi CEE. Uskutečňuje se výrazně více výměnných pobytů. Měli bychom se chopit příležitosti k uskutečňování 12 iniciativ jako dobrého začátku, aby se nadále podnítilo úsilí k rozšiřování výměn a spolupráce. Zadruhé, země CEE nám předložily některé projekty na přilákání čínských investic a očekávají, že dojde k posílení spolupráce. Zatřetí, čínské podniky prokázaly vyšší nadšení pro investiční spolupráci v zemích střední a východní Evropy, například v polovině srpna tohoto roku, ministerstvo zahraničních věcí uspořádalo seminář, na kterém představilo situaci v zemích CEE a zástupce z 11 provincií, obcí, samosprávných regionů a podnikatele, stejně tak i 16 diplomatických zástupců, kteří se semináře zúčastnili.

Část třetí: zřízení sekretariátu pro spolupráci mezi Čínou a střední a východní Evropou jako pracovního mechanismu

Reportér: Inaugurační konference sekretariátu pro spolupráci mezi Čínou a střední a východní Evropy a setkání prvních národních koordinátorů se bude konat 6. září 2012. Můžete nám k tomu stručně něco říci?

Liu Haixing: po schůzce ve Varšavě to oznámil premiér Wen Ťia-pao, hlavní dotčené oddělení z čínské strany, aktivně implementující "12 iniciativ". Prvním úkolem je vytvořit sekretariát "Spolupráce Čína-země střední a východní Evropy“. Co chci zdůraznit je, že sekretariát je čínskou organizací, která se nachází na ministerstvu zahraničních věcí Číny. Členy sekretariátu jsou MFA, Mezinárodní oddělení ÚV KS Číny, Národní rozvojová a reformní komise, Ministerstvo školství, Ministerstvo financí, Ministerstvo komunikace a dopravy, Ministerstvo železnic, Ministerstvo zemědělství , Ministerstvo obchodu, Ministerstvo kultury atd. Sekretariát má tyto hlavní funkce: první je, aby převzal odpovědnost za domácí mezirezortní koordinaci, druhou je zodpovědnost za externí spolupráci s vnitrostátními orgány zemí střední a východní Evropy, implementaci dosažení setkání lídrů Číny a zemí CEE. Posledním je navrhnout a naplánovat hlavní směry a pole pro budoucí spolupráci mezi Čínou a zeměmi CEE a podporovat spolupráci ve všech oblastech. Všech 16 zemí CEE poskytovat aktivní podporu k usnadnění zřízení sekretariátu čínské straně. Vlády zemí střední a východní Evropy označuje jako "národního koordinátora" nebo speciální orgán, aby plnil požadavky dle sekretariátu čínské strany, aby s ním komunikoval. Takže Inaugurační konference sekretariátu pro spolupráci mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy a první zasedání národních koordinátorů se bude konat v Pekingu dne 6. září 2012, aby byl stanovil pracovní mechanismus.

Část čtvrtá: Obrovské potenciály existují ve spolupráci Číny se zeměmi střední a východní Evropy

Reportér: Můžeš nám představit nejslibnější oblasti spolupráce mezi Čínou a střední a východní Evropou?

Liu Haixing: Posílení čínské spolupráce se zeměmi střední a východní Evropy se zaměřuje především na tři aspekty. První je upozornit na pragmatickou spolupráci, s cílem stimulovat spolupráci v různých oblastech. Celkově i přes dopady evropské dluhové krize, ekonomické základy v zemích východní Evropy zůstaly na dobré úrovni, jako například v Polsku, kde v posledních letech se pohybuje růst HDP kolem 3-4%. Země Střední a Východní Evropy mají obecně vysoce kvalitní pracovní sílu, investiční náklady jsou relativně nižší než u ostatních regionů Evropy, zákony a předpisy jsou relativně na dobré úrovni. Silnice, železnice, přístavy, elektrárny a infrastruktura jsou na výborné úrovni, čínské podniky mohou s těmito aspekty spolupráce počítat.

Za druhé, kromě toho, že mají dobrý základ v zemědělství, výrobě strojů, energie, zpracování potravin a dalších infrastruktur, kde mají technickou převahu a speciální produkty, mají možnost vstoupit na čínský trh a spolupracovat s čínskými podniky.

Za třetí, věnovat zvláštní pozornost spolupráci v oblasti kulturní výměny. Země střední a východní Evropy mají bohaté kulturní dědictví, například Chopin, Liszt, Petöfi a mnoho dalších literárních a uměleckých mistrů. Jejich obyvatelé obecně respektují Čínu a její dlouhou historii a kulturu. Některé země nabízejí čínské jazykové kurzy v oblasti primárního a sekundárního školství. Konfusiovy instituty se usadily v zemích střední a východní Evropy, je populární naučit se čínský jazyk. Mnohé země věří, že Čína zřídí místní kulturní centra, stále více čínských turistů navštěvuje Varšavu, Budapešť, Prahu a dalších slavná města střední a východní Evropy. Řada z 12 iniciativ spolupráce Číny posílí rovněž spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání, výměn mládeže a dalších oblastech. V příštích dvou letech, uspořádáme fórum pro spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání, mládeže a cestovního ruchu.

Část pátá: Posílení spolupráce Číny se zeměmi střední a východní Evropy dává nový impuls vztahům EU-Čína

Reportér: Také jsme slyšeli různé hlasy o spolupráci mezi Čínou a střední a východní Evropou. Někteří lidé si myslí, že Čína posílila spolupráci se zeměmi střední a východní Evropy s cílem diferencovat Evropu. Co si o tom myslíte?

Liu Haixing: Čína vždy viděla vztahy EU-Čína na vysoké strategické úrovni a vždy podporovala evropský integrační proces. Vždy jsme věřili, že prosperující, silná a sjednocená Evropa je v souladu s multipolárním trendem a uspokojuje čínské strategické zájmy. V souvislosti s evropskou dluhovou krizí Čína veřejně podporovala stabilitu eurozóny, stejně jako i úsilí EU při překonávání krizových obtíží. Udržování dlouhodobého, stabilního a zdravého vývoje vztahů EU-Čína je smyslem čínské zahraniční politiky, tato politika se nezmění.

Země střední a východní Evropy jsou důležitou součástí Evropy. Bez ohledu na členské země, nebo nadcházející přistupujícící země, je EU jednou evropskou rodinou. Posílení pragmatické spolupráce Číny se zeměmi střední a východní Evropy oživí vztahy Číny-EU a přispěje k rozšíření a zvýšení kvality spolupráce EU-Čína, která bude komplexnější, s vyváženým rozvojem na obou stranách, prospěšná v zájmu Číny i EU a je jisté, že bude příznivá pro Evropu při překonávání současných obtíží.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>