Hlavní Menu > Aktuality
Pozdrav z dálav za tisícero horami a obrovskými oceány

2013-11-25 21:41

--u příležitosti jednání představitelů Číny a zemí střední a východní Evropy

                                                                                                                                                           Premiér ČLR Li Keqiang

Ačkoli geografická vzdálenost mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy přesahuje deset tisíc kilometrů, naše srdce jsou spolu. Před více než dvaceti lety jsem měl možnost navštívit střední a východní Evropu. Cesta na mě zanechala hluboký dojem. Jednání představitelů Číny a středo- i východoevropských zemí a zahajovací ceremoniál třetího obchodního fóra Číny a střední a východní Evropy se budou konat 26. listopadu v rumunské metropoli Bukurešti. Už se těším na diskusi s představiteli 16 evropských zemí ohledně budoucí spolupráce v různých oblastech. Před svým odletem jménem čínského lidu srdečně pozdravuji lid středo- a východoevropských zemí.

Čína a země střední a východní Evropy se vzájemně respektují a podporují, takže návazaly pevné tradiční přátelství. Před více než šedesáti lety středo- a východoevropské země jako první uznaly legální status Čínské lidové republiky. To byl počátek přátelské spolupráce. Když v uplynulých letech v Číně a ve střední a východní Evropě došlo k přírodním pohromám či ekonomickým potížím, vždy jsme si okamžitě navzájem pomohli. Na opakovanou vzájemnou přátelskou pomoc v nouzi bude lid Číny i středo- a východoevropských zemí pamatovat navždy. Ve 21. století vstoupily čínské reformy a otevírání se světu do nové fáze, ve stejném období země střední a východní Evropy dosáhly pokroků ve strukturálních reformách národního hospodářství. Vzájemné vztahy stojí před novou šancí. V posledních letech jsem se mnohokrát setkal s představiteli středo- a východoevropských zemí. Posíláme si blahopřejné telegramy či dopisy a navázali jsme dobré osobní vztahy. Jsem přesvědčen, že moje nadcházející návštěva pomůže upevnit vzájemné porozumění a spolupráci.

Objem obchodu mezi Čínou a středo- a východoevropskými zeměmi v loňském roce přesáhl 50 miliard amerických dolarů. V obchodní spolupráci bylo dosaženo plodných výsledků. Čína do střední a východní Evropy vyslala přes sto delegací, aby tak podpořila obchod a investice. Díky tomu se dynamicky rozvíjela spolupráce v oblasti potravin, stojírenství, a nových energií. Čína, Maďarsko a Albanie již podepsaly dohody ohledně směny národních měn, které usnadní financování a účetnictví podniků obou stran. Spolupráce mezi Čínou a Rumunskem ve výsadbě zemědělských plodin a šlechtění semen byla uspěšná. Mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy se rovněž rozšířila spolupráce ve výstavbě infrastruktury, most přes Dunaj v Bělehradu se stal symbolem přátelství mezi Čínou a Srbskem. Na jednáních místních představitelů Číny a středo- a východoevropských zemí, která se konala v červenci letošního roku v západočínském městě Čchung-čching, se podílelo přes 600 podniků a zúčastnilo se jich 1000 zástupců z různých zemí. Jednání lidům zúčastněných stran přinesla věcný prospěch.

Podíl obchodního objemu mezi Čínou a střední i východní Evropou však v současné době tvoří pouze jednu desetinu celkového čínsko-evropského obchodu. Na obou stranách je obrovský potenciál pro rozšíření spolupráce. Prošli jsme globální finanční krizí a dluhovou krizí evropských zemí. Naše národní hospodářství si udržela stabilní růst. Čína i středo- a východoevropské země patří mezi nově prosperující trhy, ale přesto čelí strukturálním změnám ekonomiky. Čína prosazuje otevírání se západnímu světu a čínské podniky současně urychlily expanzi do zámoří. V současné době země střední a východní Evropy věnují stále větší pozornost otevírání se východoasijským státům. Mnoho podniků se orientuje na Asii, Tichomoří a čínský trh. To nás propojuje a obchodní spolupráce stojí před novými příležitostmi.

--- Země střední a východní Evropy mají kvalitní masné, mlečné a alkoholické výrobky. Čínská urbanizace povede k větší poptávce po tomto typu zboží. Střední a východní Evropa bude důležitým dodavatelem zemědělských vyrobků do Číny. Objem obchodu v zemědělství se snadno zvýší na novou úroveň.

--- Většina středo- a východoevropských zemí potřebuje inovovat železniční, silniční a námořní dopravní infrastrukturu. Výroba dopravních zařízení se v Číně dynamicky rozvíjí. Čínská vysokorychlostní železnice dosáhla špičkové světové úrovně. Na čínských železnicích rychlovlaky jezdí po více než deseti tisících kilometrech tratí. Čína je schopná dokončit kvalitní dopravní infrastrukturní projekty ve střední a východní Evropě.

--- Energetická zařízení v zemích střední a východní Evropy čekají na obnovu. Výroba a instalace tepelných elektráren a hydroelektráren jsou v Číně na špičkové světové úrovni. Technika v oblasti jaderné, větrné i solární energetiky jsou také vyspělé. Čína v těchto oblastech může nabídnout střední a východní Evropě kvalitní služby za levné ceny.

--- Výstavba infrastruktury ve středo- a východoevropských zemích vyžaduje stabilní financování. Čína je ochotna koordinovat se se zainteresovanými zeměmi a flexibilně využít zvláštní úvěr ve výši 10 miliard amerických dolarů na podporu velkých projektů z oblasti infrastruktury ve střední a východní Evropě. Peking se raduje z otevírání poboček finančních institucí v Číně a ve střední i východní Evropě. Je ochotna podepsat více dohod ohledně směny národních měn, které by usnadnily podnikům obou stran obchod a investice.

Kulturní výměna mezi Čínou a středo- a východoevropskými zeměmi je pestrá. Studovat čínštinu, studovat v Číně a sledovat čínské umění je momentálně ve střední a východní Evropě populární. Spousta mladých studentů z těchto zemí se zúčastnila soutěže Čínština jako most a předvedla dobré výkony. Klasické filmy a vynikající sportovní představení středo- a východoevropských zemí v čínských divácích také zanechaly hluboký dojem. Srbská tenisová superstar Novak Djoković je idolem mnoha mladých Číňanů, kteří mu říkají „malý D". V Číně je nyní populární cestování do střední a východní Evropy. Počet středo- a východoevropských turistů v Číně a počet čínských turistů ve střední a východní Evropě loni dohromady činil přes 320 tisíc. Mnozí Číňané si velmi oblíbili české karlový vary, rodiště Frederika Chopina ve Varšavě, královský palác Sinaia v Rumunsku nebo Rybářskou baštu v Maďarsku. Rozvoj turismu je v zájmu obou stran. Čína bude se šestinacti zeměmi diskutovat o vzniku turistické asociace, která by se stala platformou pro rozvoj turismu. Jsem přesvědčen, že turismus se stane důležitým stimulem kulturní výměny mezi oběmi stranami.

Země střední a východní Evropy jsou důležití členové evropské rodiny. Čína rozhodně podporuje evropskou integraci a ráda uvidí jednotnou a prosperující Evropu. Peking podporuje začlenění středo- a východoevropských zemí do Evropské unie. Je přesvědčen, že všestranná spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy je nejen v zájmu lidů těchto zemí, ale také přispěje ke zdravému a vyrovnanému a trvale udržitelnému vývoji čínsko-evropských vztahů.

Svět se nachazí v době klíčových změn. Rozvoj Číny vstoupil do nové etapy. Budeme rozhodně pokračovat v reformách a otevírání se světu. Vynaložíme větší úsilí na stimulaci trhu a v zájmu zdravého růstu národního hospodářství zdokonalíme kontrolu makroekonomiky.

Čína je stále rozvojová země. Hrubý domácí produkt na hlavu každého občana teprve nedávno překročil 6000 amerických dolarů. Ve srovnání se zeměmi střední a východní Evropy daleko zaostává. Cesta modernizace je pro Čínu stále dlouhá a klikatá, ale na druhou stranu to lze chápat jako obrovský potenciál a příležitost. Jsem přesvědčen, že nejlidnatější země světa s obrovským trhem přinese zemím světa včetně zemí střední a východní Evropy mnohé příležitosti.

Od Budapešti přes Varšavu a Bukurešť, od obchodního fóra k jednaní vládních představitelů, spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy za sebou zanechala nesmazatelné stopy. Jsem přesvědčen, že naše spolupráce se bude neustále rozšiřovat. Moc se těším na cestu do střední a východní Evropy.

Přeji Vám hodně štěstí!< Suggest To A Friend >
 
     <Print>