Hlavní Menu > Aktuality
Rozhovor čínského velvyslance Čang Ťien-mina pro Haló noviny u příležitosti oslavy 100. výročí založení Komunistické strany Číny

2021-07-01 07:48

Ve čtvrtek 1. července vyšel v Haló novinách rozhovor s čínským velvyslancem Čang Ťien-minem u příležitosti oslavy 100. výročí založení Komunistické strany Číny, ve kterém představil století boje Komunistické strany Číny a význam provádění studia a vzdělávání ohledně dějin strany. Zdůraznil, že Komunistická strana Číny se vždy řídí marxismem jako vědeckou teorií, vždy se vše soustředí na lid, vždy si udržuje svoji pokrokovost a čistotu a vždy se zasazuje o pokrok lidstva. Celý rozhovor:

Na 1. července letošního roku připadá 100. výročí založení Komunistické strany Číny. Jakými boji si prošla Komunistická strana Číny za posledních 100 let? A jakých vynikajících úspěchů se jí podařilo dosáhnout?

Před sto lety se Komunistická strana Číny zrodila do časů, kdy čínským národem zmítaly nepokoje. Komunistická strana Číny je úzce spjata s budoucností a osudy čínského lidu a čínského národa. Jakmile byla založena, tak ihned přistoupila k realizaci komunismu jakožto nejvyššího ideálu a konečného cíle, byla založena za prvotním účelem a posláním usilovat o štěstí pro čínský lid a obrození čínského národa. Za posledních 100 let Komunistická strana Číny sjednotila a vedla čínský lid extrémně těžkým bojem, kdy se usilovalo o prosazování revoluce, budování, reformy a obrození. Vytvořila tak zázrak v historii vývoje čínského lidu a v historii pokroku lidského společenství.

Stručně řečeno, Komunistická strana Číny během téměř 30 let sjednotila a vedla čínský lid k tomu, aby se uskutečnila nová demokratická revoluce, založila se Čínská lidová republika a čínský lid se od té doby znovu vzchopil. Komunistická strana Číny během téměř 30 let sjednotila a vedla čínský lid vstříc uskutečnění socialistické transformace, nastavení základního socialistického systému a provedení socialistického budování s širokým záběrem, což poskytlo vzácné zkušenosti, teoretickou přípravu a materiální základ pro budování socialismu s čínskými charakteristikami v nové historické době. Komunistická strana Číny sjednotila a vedla čínský lid k tomu, aby se po dobu více než 40 let prováděly reformy a otevírání se světu. Markantně se zlepšila ekonomická, vědecká, technologická a všeobecná síla země a životní úroveň lidí se výrazně zvýšila. Čínský národ uskutečnil velký pokrok od vzchopení přes hospodářský rozvoj až po budování silné země. Budování mírně prosperující společnosti ve všech ohledech dosáhlo velkých historických úspěchů a tím jsme dosáhli prvního staletého cíle. V rámci dalšího kroku se chystá Komunistická strana Číny sjednotit a vést čínský lid do roku 2035 k všeobecné realizaci socialistické modernizace a pracovat na tomto základě dalších 15 let, které povedou k vybudování silné a moderní socialistické země ve všech ohledech, čehož by se mělo dosáhnout v polovině tohoto staletí.

Sto let Komunistické strany Číny jsou sty lety věnované realizaci původního poslání, sty lety skromné a tvrdé práce a sty lety úsilí o lepší budoucnost. Komunistická strana Číny získala důvěru a podporu svého lidu a také získala přijetí a podporu lidí z celého světa.

Komunistická strana Číny se velmi liší od původních komunistických stran v sovětském stylu. Je Komunistická strana Číny stále marxistickou stranou?

Komunistická strana Číny je od svého počátku vždy marxistickou stranou, od svého počátku se vždy řídí touto vědeckou teorií. Generální tajemník Si Ťin-pching zdůraznil: »Marxismus je základní a vedoucí idejí naší strany a naší země. Pokud se vzdálíme anebo opustíme marxismus, tak naše strana pozbyde své podstaty a ztratí svůj směr«.

Komunistická strana Číny již od svého vzniku neustále přizpůsobuje marxismus k čínským reáliím. V průběhu dlouhé doby, kdy trvala čínská revoluce, budování a reformy, trvala Komunistická strana Číny více na vzájemné integraci základních principů marxismu se specifiky čínské reality, než na dogmatickém přebírání a mechanickém následování principů marxismu. Nejnovějším úspěchem přizpůsobení marxismu k čínské reálii je Si Ťin-pchingova myšlení o socialismu s čínskými rysy v nové éře. Je to jeden z nejrealističtějších a nejaktuálnějších uplatňování marxismu v současné době. Prezident Si Ťin-pching tím pozdvihuje vysoko slavnou vlajku marxismu v současné Číně, ale i v celém 21. století.

Praxe prokazuje, že vědeckost a pravdivost teorie marxismu se plně otestovala v Číně, její lidskost a aplikovatelnost byla v Číně plně prováděna a její otevřenost a současnost se plně prokázala v Číně. Komunistická strana Číny správně vpisuje marxismus na svůj prapor a je naprosto správnou cestou dodržovat integraci základních principů marxismu a čínských charakteristik a pokračovat v podpoře modernizace marxismu a jeho přizpůsobení čínské reálii.

Proč Komunistická strana Číny v letošním roce v rámci celé strany prováděla studium a vzdělávání ohledně dějin strany?

Dějiny Komunistické strany Číny jsou kapitolou dějin moderní doby, které si zaslouží největší slávu a jsou nejpřesvědčivější učebnicí. Generální tajemník Si Ťin-pching zdůraznil, že s tím, jak všechno postupuje vpřed, nesmíme zapomenout na tu cestu, kterou jsme museli ujít. Nehledě na to, jak daleko se dostaneme do zářné budoucnosti, nikdy nesmíme zapomenout na to, čím jsme si museli projít v minulosti a nesmíme zapomenout na to, proč jsme se na tu cestu vůbec vydali. Při příležitosti 100. výročí založení Komunistické strany Číny má studium a vzdělání se ohledně historie Komunistické strany Číny napříč stranou zvlášť důležitý význam. Generální tajemník Si Ťin-pching toto rozvedl do hloubky následujícím způsobem.

Za prvé, je nevyhnutelný požadavek, aby měli pořádně na mysli původní poslání a podporovali velké obrození čínského národa. Účelem je vzdělávat a vést celou stranu k tomu, aby používala historii jako zrcadlo, jehož prostřednictvím si očišťovala vizi a také posílila své povědomí o historii. Aby se členové stále drželi správného směru, aby se inspirovali, nabyli a motivovali k dalšímu boji na cestě k velkému obrození čínského národa a tvorbě historické éry, která patří naší generaci.

Za druhé, je nevyhnutelný požadavek pevné víry a přesvědčení, podpory a rozvoje socialismu s čínskými charakteristikami v nové éře. Zde je účelem vzdělávat celou stranu tak, aby měla hluboké pochopení těžce vydobyté rudé vlády, těžce vydobyté Čínské lidové republiky a těžce vydobytého socialismu s čínskými charakteristikami. Aby všichni členové strany měli hluboké pochopení toho, proč je Komunistická strana Číny funkční, proč je praktikován marxismus a co je dobrého na socialismu s čínskými charakteristikami. Dále, aby se posílilo sebevědomí členů na cestě socialismu s čínskými rysy, teoretické sebevědomí, systémové sebevědomí, kulturní sebevědomí a posílilo se historické odhodlání, zvýšili se ambice, morální integrita a přesvědčení o tom, co to znamená být Číňan.

Za třetí, je nevyhnutelný požadavek podpory vlastní reformy strany a udržování energie a vitality strany. Účelem je vzdělat a vést celou stranu k tomu, aby pokračovala v udržování a podpoře revolučního ducha, aby si stála za vždy všestranným a přísným řízením strany na její cestě a aby vedla novou velkou sociální revoluci s pomocí vnitřní transformace v nové éře.

Komunistická strana Číny dosáhla obrovských úspěchů během staletí plného bojů. Můžu se zeptat, jaké tajemství stojí za úspěchem Komunistické strany Číny?

V průběhu sta let se Komunistické straně Číny podařilo rozrůst z malé strany, s více než 50 členy na největší vládnoucí marxistickou stranu světa s více než 95 miliony členů. Dosáhla brilantních úspěchů, nashromáždila cenné zkušenosti a vytvořila znamenitou tradici. Pokud existuje »tajemství«, tak se domnívám, že tím nejdůležitější z toho bude ten fakt, že Komunistická strana Číny vždycky trvala na tom, aby se vše soustředilo na lid, aby se celým srdcem sloužilo lidu a aby sdílela stejné osudy se svým lidem.

Právě proto, že se Komunistická strana Číny vždy soustředila na lid, tak v tom nemá žádné sobecké zájmy. Zajišťuje včasné rozhodování a pevnou implementaci rozhodnutí, která jsou ze všeobecného a dlouhodobého hlediska prospěšná pro čínský lid. V časech, kdy vypukla epidemie COVID-19, zavedla Čína nekompromisní a přísné kontroly a byla plně odhodlána chránit každého, od narozených pouze více než 30 hodin až po seniory ve věku přes 100 let. Generální tajemník Si Ťin-pching osobně nasměroval a rozmístil protiepidemická opatření Číny, což prokázalo jeho obrovskou politickou odvahu a odvážnou historickou zodpovědnost. Si Ťin-pching zdůraznil, že pro to, abychom zachránili lidské životy, si můžeme dovolit obětovat cokoliv.

Právě proto, že se Komunistická strana Číny vždy soustředila na lid, tak vždy brala na vědomí podporu, nebo naopak nesouhlas lidí, jejich neštěstí a jejich přijetí nebo odmítnutí jakožto základní kritérium toho, jak si změřit úspěch či neúspěch celé své práce a zajistit pokračování a efektivitu své politiky. Komunistická strana Číny trvá na tom, aby se odstraňování chudoby dostalo na přední místo v rámci politiky, aby se uplatnil duch zatloukání hřebíků, aby pokračovali všichni jeden po druhém, až se podaří splnit náročný úkol odstraňování absolutní chudoby. Komunistická strana Číny sjednotila a vedla lid celé země k úspěšné formulaci a implementaci 13 pětiletých plánů nebo programů, kdy se v současné době úspěšně provádí 14. pětiletý program.

Je to přesně proto, že se Komunistická strana Číny vždy soustředila na lid a tak je Komunistická strana Čína pěvně podporována čínským lidem. Generální tajemník Si Ťin-pching zdůraznil, že země tvoří lidi a lidé tvoří zemi. Vše, co bylo uděláno pro lid, je hodnotou snahy Komunistické strany Číny. Není těžké vysvětlit, proč Číňané tolik věří Komunistické straně Číny ve vládnutí. V nezávislých průzkumech veřejného mínění, které organizovalo mnoho mezinárodní uznávaných organizací v globálním měřítku, jste mohli vidět, že průměrná hodnota podpory Komunistické strany Číny a čínské vlády ze strany čínského lidu má více než 90 %.

Ví se, že politické strany v některých zemích se staly zkorumpovanými a skončily. Jak si Komunistická strana Číny udržuje svoji pokrokovost a čistotu?

Pokrokovost a čistota jsou základními rysy marxistických stran. Když se díváme zpětně na sto let historie Komunistické strany Číny, tak je to historie plná nepřetržité odvahy se transformovat a vždy udržovat pokrokovost a čistotu strany. Je nutné poukázat na to, že pokrokovost a čistota marxistických stran nejsou trvalými a neměnnými. Budování stran je dlouhodobým, komplexním a náročným postupem. Vývoj, který některé socialistické země a politické strany světa měly, se nám stal poučením a také varováním.

Generální tajemník Si Ťing-pching zdůraznil, že znamenitost Komunistické strany Číny nespočívá v tom, že nedělá chyby, ale v tom, že nikdy nepřechází potíže, má odvahu postavit se problémům tváří v tvář, má odvahu sebe transformovat a má silnou stránku v napravování sebe sama. Komunistická strana Číny převzala a rozvinula marxistickou teorii budování strany a zformovala bohaté množství ideologických dosažení v oblasti sebetransformace, včetně posílení ideálů a víry, stranického ducha, přísného řízení strany, seriózního politického života v rámci strany a lpění na kombinaci běžného vzdělávání se a společného vzdělávání se. Mít odvahu ke kritice a sebekritice, upevňovat vnitřní dohled strany, přijmout dohled lidu atd.

Komunistická strana Číny bude pokračovat v hlubším provádění nového ohromného projektu posílení strany, dodržování a upevňování celkového vedení strany a bude i nadále trvat na tom, že strana musí vykonávat efektivní sebeovládání, plnou a přísnou samosprávu, posílit dlouhodobou vedoucí schopnost strany, pokrokovost a čistotu a všestranně podporovat politické, ideologické, organizační, pracovní a disciplinární budování strany a do toho vnést institucionální rozvoj. Posunout o krok dál boj proti korupci a vybudovat ze strany energickou marxistickou vládnoucí stranu, která je vždy v popředí doby, je upřímně podporovaná lidem, má odvahu sebe transformovat, je schopná odolávat různým pohromám a výzvám, které ji budou testovat a je silná a s energií.

Jakým způsobem se chystá Komunistická strana Číny nadále přispívat světu?

Komunistická strana Číny je politickou stranou, která usiluje o štěstí pro čínský lid a je zároveň politickou stranou, která se zasazuje o pokrok lidstva. Komunistická strana Číny vždy považuje za své poslání přinést nové a ještě větší příspěvky lidstvu. Pod vedením Komunistické strany Číny vždy Čína udržuje nezávislou a mírovou zahraniční politiku a je odhodlána být strůjcem světového míru, zemí přispívající ke globálnímu rozvoji a ochráncem mezinárodního řádu, čímž z velké míry přispívá k udržování světového míru a podpoře společného rozvoje.

Čína bude i nadále pokračovat ve vyzdvihování praporu míru, rozvoje, spolupráce, společného prospěchu a dodržovat rozvoj přátelské spolupráce se všemi zeměmi na základě pěti zásad mírového soužití, bude pevně podporovat multilateralismus a rozhodně chránit mezinárodní systém, jehož jádro tvoří OSN a mezinárodní řád založený na mezinárodním právu. Čína je ochotna posílit spolupráci se všemi zeměmi světa včetně České republiky, abychom se společně zaměřili na globální výzvy, jako jsou epidemie a klimatické změny a podpořili tím budování společenství se sdílenou budoucností pro lidstvo.

Čína již vykročila vpřed na novou cestu budování moderní socialistické země ve všech ohledech a bude se i nadále na čím dál vyšší úrovni otevírat světu, poskytovat všem zemím světa více příležitostí pro spolupráci a vytvářet ještě více rozvojových dividend. Před nedávnem byla Česká republika pozvána jako čestný host k účasti na Veletrhu Čína-SVE, který se konal v Ning-po v Číně. Bylo zde celkově téměř 40 českých firem, které se aktivně účastnily tohoto veletrhu a byly velmi vítané čínskými spotřebiteli. V následujících 5 letech plánuje Čína dovoz komodit ze zemí střední a východní Evropy v celkové hodnotě přesahující 170 miliard amerických dolarů (cca 3,66 bilionu českých korun). Podle odhadů by měl v příštích 10 letech přesáhnout celosvětový dovoz Číny částku 22 bilionů amerických dolarů (cca 490 bilionů českých korun). Čínský trh se tak stane světovým trhem, sdíleným trhem a trhem všech. (za)< Suggest To A Friend >
 
     <Print>