Hlavní Menu > Aktuality
Velvyslanec ČLR v ČR Zhang Jianmin publikoval článek Reakce na klimatickou změnu: Společné budování komunity života pro lidi a přírodu

2021-05-06 00:00

Velvyslanec ČLR v ČR Zhang Jianmin dne 6. května 2021 publikoval na českém politickém diskusním webu Parlamentní listy článek nazvaný Reakce na klimatickou změnu: Společné budování komunity života pro lidi a přírodu. Celý článek:

Reakce na klimatickou změnu: Společné budování komunity života pro lidi a přírodu

Změna klimatu je společnou výzvou, které čelí celá lidská společnost. Reakce na klimatickou změnu je tedy společnou záležitostí celého mezinárodního společenství. Před nedávnem se čínský prezident Si Ťin-pching zúčastnil „Klimatického summitu vůdců" a vyzval země k tomu, aby společně budovaly komunitu života pro lidi a přírodu a tím poskytovaly významné řešení pro posílení globálního řízení v oblasti klimatu a životního prostředí.

Čína je pevně odhodlána reagovat na klimatickou změnu. Na tomto Klimatickém summitu prezident Si Ťin-pching znovu zdůraznil, že Čína bude usilovat o dosažení vrcholu emisí CO2 do roku 2030 a dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2060. To je zodpovědnost, kterou si na sebe klade Čína pro podporu budování společenství se sdílenou budoucností pro lidstvo. Je to také zásadním strategickým rozhodnutím, které je neodmyslitelným požadavkem pro dosažení udržitelného rozvoje Činy. Podle analýz příslušných institucí závazek Číny vůči uhlíkové neutralitě způsobí snížení globálního oteplení o 0,2 až 0,3 stupně Celsia. Je nutné podotknout, že vyspělým zemím zabere přechod od vrcholu uhlíkových emisí k uhlíkové neutralitě 50-60 let, zatímco Čína usiluje o toto dosažení již za 30 let. To znamená, že Čína jakožto největší rozvojová země na světě dosáhne globálně nejintenzivnějšího snížení uhlíkových emisí a dovrší tak přechod z vrcholu uhlíkových emisí na uhlíkovou neutralitu v historicky nejkratším čase na světě vůbec. Bude to zajisté tvrdý boj, ale Čína dostojí tomu, co řekla a neochvějně splní své sliby. V současné době Čína začlenila dosažení vrcholu uhlíkových emisí a uhlíkové neutrality do celkového uspořádání budování ekologické civilizace. Nyní je ve vývoji akční plán týkající se vrcholu emisí a také se provádí rozsáhlé a hloubkové činnosti zaměřené na dosažení vrcholu uhlíkových emisí.

Čína má jasnou představu o reakci na klimatickou změnu. Na tomto Klimatickém summitu prezident Si Ťin-pching poprvé komplexně a systematicky představil a vysvětlil bohatou konotaci a stěžejní význam pojmu „komunita života pro lidi a přírodu". Zdůraznil „šest závazků", tzn. zavazovat se k harmonickému soužití lidí a přírody, zavazovat se k zelenému rozvoji, zavazovat se k systematickému řízení, zavazovat se k přístupu zaměřenému na lid, zavazovat se k mnohostrannosti, zavazovat se k principu společné, ale přitom rozdílné zodpovědnosti. Z toho prosazování mnohostrannosti musí být zakotveno v mezinárodním právu, založeno na spravedlnosti a rovnosti a zaměřeno na účinné kroky. Udržovat mezinárodní systém v jádru s OSN a řídit se cíli a zásadami Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a do ní spadající Pařížské dohody, posílit vlastní akci, prohloubit partnerství a zvýšit úroveň spolupráce. Princip společné a zároveň rozdílné zodpovědnosti je základem globálního řízení v oblasti klimatu. Vyspělé země by měly představit větší ambice a kroky, které by účinně pomohly rozvojovým zemím zvýšit schopnost a vytrvalost reagovat na klimatickou změnu a pomoct těmto rozvojovým zemím urychlit ekologickou a nízkouhlíkovou transformaci.

V reakci na klimatickou změnu učinila Čína praktické kroky. Za posledních více než 40 let reforem a otevírání se světu Čína zasadila v průměru 2500 kilometrů čtverečních lesní plochy ročně a přibližně čtvrtina nově vysazené zelené plochy na světě od roku 2000 pochází z Číny. Čína urychlila šetření energií a snižování emisí a za posledních více než 10 let byla Čína v kuse největší investující zemí do obnovitelných zdrojů energie na světě. Čína se již stala největším výrobcem zařízení na čistou energii. Jak v novém přírůstku vozidel poháněných čistou energií, tak i v celkovém počtu připadá Číně více jak polovina celkového množství na světě. Čína usiluje o podporu mezinárodní spolupráce v oblasti klimatické změny, ustavila Dialog Čína - EU o životním prostředí a klimatické změně na vysoké úrovni za účelem vytvoření zeleného partnerství s EU,vydala společně s USA „Společné prohlášení v reakci na klimatickou krizi" a podniká aktivní rozvoj spolupráce jih-jih v oblasti klimatické změny. Čína bude v říjnu letošního roku hostit 15. konferenci smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti a chystá se spolupracovat se všemi stranami na posunutí globálního řízení biologické rozmanitosti na novou úroveň. Dále Čína podporuje 26. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu za účelem dosažení pozitivních výsledků.

V rámci řešení klimatické změny musí mezinárodní společenství spolupracovat a jednat pospolitě. Jakožto účastník, přispěvatel a průkopník budování globální ekologické civilizace je Čína ochotna spolupracovat se všemi zeměmi světa, včetně České republiky, v rámci překonávání vážných výzev týkajících se klimatické změny, nalezení cesty k harmonickému soužití lidí s přírodou a vytváření lepší budoucnosti pro lidskou společnost.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>