Hlavní Menu > Aktuality
Oznámení o povinnosti předkládat potvrzení o negativním RT-PCR testu na SARS-CoV-2 a negativním testu na sérové​protilátky IgM při nástupu na lety do Číny

2020-11-01 18:57

 

V zájmu zajištění bezpečnosti cestujících a omezení přeshraničního šíření epidemie se počínaje 6. listopadem 2020 (včetně dne 6. listopadu) pro čínské a zahraniční cestující, kteří odlétají z České republiky do Číny a tranzitují přes třetí zemi, zavádí povinnost do 48 hodin před odletem předložit potvrzení o negativním RT-PCR testu na SARS-CoV-2 a negativním testu na sérové ​​protilátky IgM (zkráceně potvrzení o dvou negativních testech)  a požádat o zelený zdravotní kód s logem „HS" ( týká se čínských občanů) nebo potvrzení Prohlášení o zdravotním stavu (týká se cizinců).

1. Požadavky na testování

(1) Ti, kteří odlétají do Číny z České republiky (včetně kojenců a malých dětí), se musí do 48 hodin před nástupem na palubu letadla do tranzitní země obrátit na jakékoliv odběrové centrum uvedené na webové stránce Ministerstva zdravotnictví ČR (https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center, ujistěte se, prosím, že vybrané centrum provádí požadované testy) , provést odběry vzorků, RT-PCR test na SARS-CoV-2 a test na sérové ​​protilátky IgM a obdržet potvrzení (vystavené tímto centrem) o negativním výsledku obou testů, tj. na přítomnost nukleových kyselin a na protilátky IgM v séru.  Na potvrzení musí být uvedeno jméno a příjmení, datum narození (ne rodné číslo), čas odběru, výsledek testu a razítko vydávající instituce. Po příletu do tranzitní země (země nástupu na přímý let do Číny) je nutné do 48 hodin před nástupem na přímý let opět absolvovat odběry vzorků, RT-PCR test na SARS-CoV-2 a test na sérové protilátky IgM.

(2) Doba platnosti RT-PCR testu na SARS-CoV-2 a testu na sérové ​​protilátky IgM je 48 hodin a počítá se od doby odběru vzorků. Např. pokud odlétáte 6. listopadu, musíte provést odběry 4. listopadu. Pokud bude vzorek odebrán 4. listopadu v 11:00 hod., platnost testu bude do 6. listopadu 23:59:59 hod.

(3) V současné době je v ČR řada lékařských a testovacích institucí akreditovaných Ministerstvem zdravotnictví ČR, které mohou provádět RT-PCR test na SARS-CoV-2 a test na sérové ​​protilátky IgM. Tyto dva testy je možné provést v jednom místě nebo v různých odběrových institucích, ale všechny tyto instituce musí být uvedeny na seznamu zveřejněném na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. Před testováním se obraťte na odběrovou instituci pro informace o typech testů, které může provést, v jakém nejkratším čase může vydat potvrzení a zároveň se ujistěte, že u testu na sérové protilátky IgM může uvést výsledek: negativní nebo pozitivní.

2. Prohlášení o zdravotním stavu cizinců

Cizinci musí po získání prvního potvrzení o dvou negativních testech (RT-PCR test na SARS-CoV-2 a test na sérové ​​protilátky IgM) zaslat na e-mail konzulárního oddělení Velvyslanectví ČLR v ČR (konzularniodd@seznam.cz) naskenovanou kopii platného cestovního pasu (stránky s platnými pasovými údaji), potvrzení o negativních testech, podepsané Prohlášení o zdravotním stavu a letenky. Do předmětu e-mailu uvádějte: „HS + jméno a příjmení + datum odjezdu". Po provedené kontrole (v pracovní době během 6 hodin, mimo pracovní dobu a ve svátky během 12 hodin) bude potvrzený sken Prohlášení o zdravotním stavu zaslán e-mailem zpět žadateli. Dokument je nutné si vytisknout a mít s sebou na letiště. Po příletu do tranzitní země (země nástupu na přímý let do Číny) je nutné zde absolvovat druhé testování. Druhé potvrzení o dvou negativních testech (RT-PCR test na SARS-CoV-2 a test na sérové ​​protilátky IgM) je nutné zaslat skenem spolu s kopií platného cestovního pasu (stránky s platnými pasovými údaji) a podepsaném Prohlášením o zdravotním stavu na email konzulárního oddělení Velvyslanectví/konzulátu ČLR v tranzitní zemi. Po provedené kontrole bude potvrzený sken Prohlášení o zdravotním stavu zaslán e-mailem zpět žadateli. Dokument je nutné si opět vytisknout a mít u sebe. Letecké společnosti provozující přímé lety do Číny z tranzitních zemí budou přijímat cestující na základě potvrzení Prohlášení o zdravotním stavu vydaném Velvyslanectvím/konzulátem ČLR v tranzitní zemi. Nastupujte, prosím, na let v době platnosti Prohlášení o zdravotním stavu a spolupracujte s leteckou společností při kontrolách.

3. Důležité upozornění

(1) Ti, kteří mají v úmyslu odletět do Číny, jsou povinni si toto oznámení pečlivě přečíst a dodržovat jej. Pokud nemůžete v souladu s požadavky získat před odletem potvrzení o dvou negativních testech (RT-PCR test na SARS-CoV-2 a test na sérové ​​protilátky IgM), zelený zdravotní kód s logem „HS" (pro čínské občany) nebo potvrzené Prohlášení o zdravotním stavu (cizinci), tak nesplňujete podmínky k přijetí na daný let a je potřeba znovu uspořádat nebo upravit cestovní itinerář.

(2) Věnujte, prosím, pečlivou pozornost době, od kdy Velvyslanectví/konzulát ČLR v dané tranzitní zemi zavádí povinnost předkládat potvrzení o dvou negativních testech, seznamu odběrových institucí, které jsou pro tento účel určené nebo schválené Velvyslanectvím/ konzulátem ČLR v dané tranzitní zemi, předpisům o vstupu na území tranzitní země a také příslušným požadavkům na RT-PCR test na SARS-CoV-2 a test na sérové ​​protilátky IgM v místě tranzitu. Pro informace o aktuálních podmínkách a požadavcích se obraťte předem na Velvyslanectví/konzulát ČLR v tranzitní zemi.

(3) Pokud tranzitní letiště nemá možnost rychlého testování, požádejte, prosím, předem o vydání vstupního víza do tranzitní země (v případě vízové povinnosti), abyste mohli po vstupu provést druhý test.

(4) Pečlivě, prosím, vyberte trasu tranzitního letu do Číny, abyste se vyhnuli situaci, že nebudete moci vstoupit na území tranzitní země nebo splnit požadavky na testování a potvrzení Prohlášení o zdravotním stavu atd., což by mělo za následek zablokování případně zadržení v místě tranzitu a zvýšení rizika nákazy.

 

Velvyslanectví ČLR v České republice připomíná cestujícím, aby pravdivě deklarovali své osobní údaje a předkládali pravdivé a platné potvrzení RT-PCR testu na SARS-CoV-2 a testu na sérové ​​protilátky IgM. Osoby, které úmyslně předloží padělané nebo jinak pozměněné potvrzení RT-PCR testu na SARS-CoV-2 a testu na sérové ​​protilátky IgM, se vystavují právnímu postihu v souladu se zákonem.

 

Informační linka Velvyslanectví ČLR v ČR: +420-233028898. Hovory jsou přijímány v pondělí až pátek (vyjma státních svátků) v době od 9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 hod. E-mailová adresa pro dotazy: konzularniodd@seznam.cz.

 

Příloha: Prohlášení o zdravotním stavu

 

Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice

Dne 30. října 2020< Suggest To A Friend >
 
     <Print>