Hlavní Menu > Aktuality
Velvyslanec ČLR v ČR Zhang Jianmin publikoval článek Společně porazit pandemii a vytvořit lepší budoucnost

2020-10-24 04:27

Velvyslanec ČLR v ČR Zhang Jianmin dne 23. října 2020 publikoval na českém politickém diskusním webu Parlamentní listy článek nazvaný Společně porazit pandemii a vytvořit lepší budoucnost. Celý článek:

 

 

 

Společně porazit pandemii a vytvořit lepší budoucnost

Prezident Miloš Zeman před nedávnem promluvil k národu o boji České republiky proti pandemii COVID-19 a poukázal na to, že se setkáváme v těžké chvíli. Pokud dodržíme preventivní opatření, tak touto zkouškou vyjdeme se ctí a odpovědností. Jak řekl pan prezident: „Jestliže vydržíme, pak zvítězíme a pak každý z nás přispěl k záchraně vysokého počtu lidských životů.” Tato slova ve mně zanechala hluboký dojem. Přeji českému lidu brzké vítězství nad epidemií.

Dějiny lidské společnosti jsou dějinami neustálého překonávání různých výzev a obtíží. Čína zastává názor, že solidarita a spolupráce jsou nejsilnějšími zbraněmi mezinárodního společenství pro poražení epidemie a jediným způsobem, jak může lidstvo dosáhnout mírového soužití a společného pokroku. Celosvětová pandemie urychlila vývoj velkých změn nevídaných po století a přidala budoucnosti lidstva mnoho nových nejistot. Kudy se bude svět ubírat, to je otázkou, kterou se snaží mezinárodní společenství vyřešit. V letošním roce si připomínáme 75. výročí vítězství nad fašismem a také 75. výročí založení OSN. Představitelé různých zemí se zúčastnili a přednesli projevy na řadě setkání na vysoké úrovni u příležitosti 75. výročí založení OSN prostřednictvím videozáznamu. Drtivá většina z nich se zasazuje o podporu mnohostrannosti, zachování autority OSN a sjednocení a spolupráci při řešení globálních výzev, jimž čelíme.

Čínský prezident Si Ťin-pching letos opět vystoupil na této nejdůležitější multilaterální scéně OSN a řada jeho důležitých projevů přinesla komplexní a systematické odpovědi na důležité otázky typu: Jakému světu bude lidstvo čelit v postkovidové éře? Jakou roli bude hrát Čína pro svět a jaký mezinárodní řád budeme potřebovat?...

Prezident Si Ťin-pching zdůraznil, že COVID-19 nám připomíná, že žijeme v globální vzájemně propojené vesnici se sdíleným společenstvím. Měli bychom přijmout vizi komunity se společnou budoucností a odmítnout pokusy o budování malých uzavřených společenství a postavit se proti přístupu „hry s nulovým součtem“. Měli bychom se navzájem vidět jako členové jedné velké rodiny, usilovat o vzájemně výhodnou spolupráci, povznést se nad ideologické spory a nespadnout do pasti „střetu civilizací“. Musíme vzájemně respektovat nezávislou volbu rozvojové cesty a modelu dané země. Žádná země nemůže těžit či získat stabilitu z obtíží jiných zemí. Pokud zastáváte tzv. politiku „beggar-thy-neighbor“ nebo jen sledujete „požár“ z bezpečné vzdálenosti, zatímco ostatní jsou v nebezpečí, tak se nakonec sami dostanete do podobných problémů…

Prezident Si Ťin-pching poukázal na to, že COVID-19 nám připomíná, že ekonomická globalizace je nespornou realitou a historickým trendem. Strčit hlavu do písku jako pštros před ekonomickou globalizací, nebo se snažit s ní bojovat máváním kopí jako Don Quijote, je proti historickému trendu. Svět se nikdy nevrátí do izolace a nikdo nemůže narušit vazby mezi zeměmi. Měli bychom usilovat o otevřený a inkluzivní rozvoj, odhodlaně budovat otevřenou světovou ekonomiku, chránit multilaterální obchodní systém se Světovou obchodní organizací (WTO) jako základním kamenem. Měli bychom říct jasné „NE“ unilateralismu a protekcionismu a usilovat o zajištění stabilního a hladkého fungování globálních průmyslových a dodavatelských řetězců.

Prezident Si Ťin-pching uvedl, že COVID-19 nám připomíná, že by lidstvo mělo zrychlit, aby vytvořilo zelenou cestu rozvoje a života, budovalo ekologickou civilizaci a učinilo naši krásnou Zemi lepším místem pro všechny. Čína chce v rámci Intended Nationally Determined Contributions (INDC) přispět ke změně klimatu prostřednictvím zavedení účinnějších politik a opatření. Čína se snaží dosáhnout vrcholu emisí oxidu uhličitého do roku 2030 a uhlíkové neutrality do roku 2060. Jedná se o strategické opatření Číny k budování vlastní ekologické civilizace a významné prohlášení Číny o ochotě přispět k rozvoji lidského společenství. Čína vždy jedná podle svých slibů a je připravena překonat všechny obtíže, aby tento slib splnila.

Prezident Si Ťin-pching uvedl, že COVID-19 nám připomíná, že systém globální správy vyžaduje reformu a zlepšení. COVID-19 je hlavní zkouškou kapacity správy všech zemí a také systému globální správy. Je přirozené, že jsou mezi zeměmi rozdíly. Je důležité je řešit prostřednictvím dialogu a konzultací. Země si mohou konkurovat, ale tato konkurence by měla mít pozitivní a zdravou povahu. V rámci konkurence by země neměly porušovat morální standardy a měly by dodržovat mezinárodní normy. Zejména významné země by měly jednat jako „významné země“. Měly by poskytovat více globálních veřejných produktů, ujmout se svých náležitých odpovědností a naplňovat očekávání lidí.

Projev prezidenta Si Ťin-pchinga úzce souvisí s globální epidemií a soucítí s obyvateli všech zemí, nechává znít hlas Číny, předkládá čínské návrhy, objasňuje čínskou pozici a plně ukazuje obraz Číny jako velké země nesoucí odpovědnost. V postkovidové éře bude Čína i nadále budovat světový mír, přispívat ke globálnímu rozvoji, bránit mezinárodní řád, pevně prosazovat multilateralismus, pevně chránit autoritu OSN, pevně následovat cestu mírového rozvoje a vzájemně výhodné spolupráce, pevně podporovat tvorbu nového typu mezinárodních vztahů, podporovat budování komunity se společnou budoucností a pokračovat v dodávání pozitivní energie a nových příspěvků.

Pandemie ovlivní svět, ale lidstvo ji nakonec překoná. Čína je ochotna se snažit společně s ostatními zeměmi světa vytvářet lepší budoucnost.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>