Hlavní Menu > Aktuality
Upozornění pro cestující do Číny s přestupními lety v příslušných zemích v souvislosti s požadavkem na testování nukleové kyseliny

2020-08-05 21:50

V souvislosti s požadavky Úřadu pro civilní letectví, Generální správy cel a Ministerstva zahraničních věcí ČLR, které vyplývají z „Oznámení o nástupu cestujících na lety do Číny s negativním testem nukleové kyseliny na nový koronavirus" ze dne 20.července 2020, Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice v současné době komplexně vyhodnocuje opatření pro implementaci testování nukleových kyselin v České republice. Poté, co budou splněny podmínky pro implementaci, bude s předstihem minimálně jednoho týdne zveřejněn konkrétní prováděcí postup. Věnujte, prosím, pozornost oznámením na oficiální webové stránce Velvyslanectví v České republice a na veřejném účtu Ping An Czech WeChat.

I. Čínští a zahraniční cestující, kteří cestují do Číny z České republiky a letí ze zemí nebo přestupují na další let v zemích, ve kterých není implementováno dokládání negativního testu na Covid-19, nejsou dočasně povinni při nástupu na palubu letadla dokládat negativní test na Covid-19. Čínští občané musí při nástupu předkládat v mini programu „Mezinárodní verze protiepidemického zdravotního kódu" logo malého letadla.

II. Čínští a zahraniční cestující, kteří cestují do Číny z České republiky a letí ze zemí nebo přestupují na další let v zemích, ve kterých již je implementováno dokládání negativního testu na Covid-19 (odkaz na seznam příslušných zemí: https://hr.cs.mfa.gov.cn/help_two/help-two/gj.html) se musí nechat předem otestovat na Covid-19 v České republice. Čínští občané musí nahrát potvrzení o negativním testu prostřednictvím „Mezinárodní verze protiepidemického zdravotního kódu" a požádat o zelený zdravotní kód s logem „HS". Cizinci musí předložit Velvyslanectví ČLR v ČR zdravotní prohlášení a letecká společnost jej bude kontrolovat před nástupem cestujícího na palubu v místě přestupu. Zdůrazňujeme, že cestující, kteří mají v úmyslu přestupovat ve shora uvedených zemích, musí předem požádat o výše uvedený zdravotní kód nebo zdravotní prohlášení a zajistit, aby byl platný v době tranzitu, jinak mu bude zablokován vstup na palubu a v důsledku uvíznutí v místě přestupu apod.

1. Platnost testu a testovací centra.

Cestující se musí nechat otestovat na Covid-19 do 5 dnů před nástupem na palubu letadla. Velvyslanectví nemá v současné době stanovené testovací centrum. Ti, kteří potřebují mít test se mohou obrátit na některé z odběrných míst, která jsou zveřejněná na oficiální webové stránce Ministerstva zdravotnictví ČR (https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center) a objednat se na testování.

2. Opatření pro čínské občany - jak požádat o zdravotní kód.

Čínští občané musí do 24 hodin od získání potvrzení o negativním testu na Covid-19 podat údaje o své osobní situaci a zaslat nahranou fotografii potvrzení o negativním testu na Covid-19 prostřednictvím „Mezinárodní verze protiepidemického zdravotního kódu" programu WeChat Mini. Velvyslanectví toto prověří a po schválení může dotyčná osoba získat zelený zdravotní kód s logem „HS". V případě potřeby zadejte následující odkaz: https://hr.cs.mfa.gov.cn/help_two/help-two/hs.html a přejděte na "Často kladené otázky týkající se žádosti o potvrzení testu na Covid-19 pro čínské občany". Věnujte, prosím, pozornost době platnosti zdravotního kódu v době nástupu do letadla a před nástupem do letadla spolupracujte s leteckou společností při kontrole

3. Opatření pro cizince – postup k prohlášení o zdravotním stavu zahraničních občanů

Po získání potvrzení o negativním testu na Covid-19 by měl cizinec poslat na e-mailovou adresu Velvyslanectví ČLR v ČR: konzularniodd @ seznam.cz naskenovanou kopii platného cestovního pasu (stránky s pasovými údaji), potvrzení o negativním testu a podepsané Prohlášení o zdravotním stavu žadatele (vzor viz příloha). Po provedené kontrole bude sken Prohlášení o zdravotním stavu zaslán žadateli zpět e-mailem, dokument si, prosím, vytiskněte ji a mějte s sebou na letišti. Věnujte, prosím, pozornost době platnosti zdravotního prohlášení v době nástupu do letadla a před nástupem na palubu letadla spolupracujte s leteckou společností při kontrole.

III. Upozornění

(1) Prosíme cestující, kteří plánují v blízké budoucnosti cestovat letecky do Číny, aby si pečlivě přečetli toto oznámení. Pokud letíte ze zemí nebo přestupujete na další let v zemích, ve kterých již je implementováno dokládání negativního testu na Covid-19 a před nástupem do letadla jste nezadali zelený zdravotní kód se značkou „HS" nebo nemáte platné Prohlášení o zdravotním stavu, znamená to, že dočasně nesplňujete podmínky pro uskutečnění letu a je třeba znovu uspořádat nebo upravit cestovní itinerář.

(2) Prosíme všechny čínské a zahraniční cestující, kteří cestují do Číny, aby přísně dodržovali příslušné zákony a předpisy, nechali se včas testovat na Covid-19 a po provedených testech zajistili osobní protiepidemickou bezpečnost, předkládali pravdivé a platné potvrzení o provedeném testu na Covid-19. Ti, kteří by úmyslně zatajovali informace o svém zdravotním stavu a při