Hlavní Menu > Aktuality
Velvyslanec Čang Ťien-min publikoval v českých Haló novinách článek s názvem Hongkong se pod ochranou Zákona o národní bezpečnosti reorganizuje

2020-07-14 22:41

 

 

Dne 12. července 2020 zveřejnily české Haló noviny článek podepsaný čínským velvyslancem Čang Ťien-minem s názvem „Hongkong se pod ochranou Zákona o národní bezpečnosti reorganizuje“. V tomto článku se uvádí, že cílem tohoto nového zákona je zajistit národní bezpečnost, sociální stabilitu a klid obyvatel Hongkongu. Článek se obrací na všechny čtenáře, aby pochopili, podpořili a přistupovali s respektem ke snaze čínské vlády ochránit národní bezpečnost a mír v zemi.

Celé znění článku:

Hongkong se pod ochranou Zákona o národní bezpečnosti reorganizuje

Po 23. výročí návratu Hongkongu pevninské Číně vstoupil v platnost Zákon o ochraně národní bezpečnosti ve zvláštní administrativní oblasti Hongkong. Tento zákon slouží celé zemi, Hongkongu a jeho lidu. Pod jeho ochranou Hongkong, známý jako »Perla Orientu«, opět nabude klidu.

Za prvé, zákon o ochraně národní bezpečnosti ve zvláštní administrativní oblasti Hongkong chrání národní bezpečnost. Vleklá pouliční násilí a sociální nepokoje zarmoutily mnohé, kteří milují Hongkong a kterým na něm záleží. Některé zahraniční síly začaly využívat situace v Hongkongu, aby tak mohly útočit na ČLR. Sociální nepokoje eskalovaly v násilné činy, které již měly povahu terorismu. To vše vážně ovlivnilo základy ekonomiky Hongkongu a životy jeho obyvatel. Hongkong se ocitl na pokraji zhroucení.

Důvodem »chaosu« byly především mezery v legislativě národní bezpečnosti. Zajištění bezpečnosti a ochrany občanů je přitom klíčovou prioritou pro každou zemi. V kritickém okamžiku byl tedy včas vydán zákon o národní bezpečnosti v Hongkongu, který účinně reagoval na většinu požadavků a očekávání hongkongské komunity. Tento zákon byl zaměřen na minoritní pokusy o rozdělení země, rozvracení státní moci, teroristickou činnost, tajné dohody s cizími nebo zahraničními silami ohrožujícími národní bezpečnost a další trestné činy, které vážně ohrožují národní bezpečnost.

Za druhé, zákon o ochraně národní bezpečnosti ve zvláštní administrativní oblasti Hongkong zajišťuje sociální stabilitu. Existují lidé, kteří tvrdí, že nový zákon o národní bezpečnosti ovlivní důvěru zahraničních investorů. Pokud se však podíváte na významná mezinárodní finanční centra, jako jsou New York, Londýn, Tokio nebo Singapur, tak zjistíte, že všechny země, ve kterých se nachází tato centra, už dávno přijaly zákony o národní bezpečnosti.

Násilné trestné činy teroristické povahy v Hongkongu za poslední rok vážně poškodily podnikatelské prostředí a mezinárodní reputaci Hongkongu. Mezinárodní ratingové agentury opakovaně snížily rating Hongkongu, který tak ztratil svoji pozici nejvolnější ekonomiky světa, kterou si do dnes držel celých 25 let. Tato fakta jasně dokazují, že právě sociální nepokoje, jsou tím největším nepřítelem ovlivňujícím důvěru investorů.

Tímto zákonem se v žádném případě nezmění politika »Jedné země, dvou systémů«, kapitalisticky zavedený systém v Hongkongu, stupeň autonomie ani právní systém zvláštní administrativní oblasti (SAR). Naopak! Lidé z různých zemí včetně České republiky budou mít stabilnější a mírumilovnější prostředí pro podnikání, práci a život v Hongkongu.

Za třetí, zákon o ochraně národní bezpečnosti ve zvláštní administrativní oblasti Hongkong chrání klid obyvatel Hongkongu. Čím bezpečnější země je, tím lepší je i ochrana práv a svobod občanů. To snad nepopře nikdo, kdo se zajímá o mezinárodní situaci. Během posledního roku násilní zločinci v Hongkongu bezohledně zaútočili a porušili lidská práva. Na svědomí mají dokonce i nevinné civilní oběti. Za takových okolností ústřední vláda zachránila Hongkong tím, že vytvořila síť právní ochrany sloužící k prosperitě a stabilitě společnosti Hongkongu a legitimitě práv a zájmů jeho široké veřejnosti.

Pro většinu obyvatel včetně cizinců žijících v Hongkongu je tento zákon strážcem, který zaručuje jejich práva, svobodu a klidný život. Tento zákon rozhodně neovlivní práva a svobody obyvatel Hongkongu, jako jsou svoboda slova, nebo například shromažďování občanů v souladu se zákonem. Naopak zajistí, aby byla tato práva byla lépe uplatňována v bezpečném prostředí.

Věříme, že většina lidí na tomto světě má pochopení a podporuje úsilí čínské vlády udržovat národní bezpečnost objektivním a spravedlivým způsobem v souladu se zákonem. Hongkong, který se tak vyhnul zhroucení, zůstane »Perlou Orientu« a místem, kde obyvatelé žijí v míru a obchodníci ochotně vítají své zákazníky. Reorganizovaný Hongkong, který nyní opět povstává, čeká lepší budoucnost.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>