Hlavní Menu > Aktuality
Velvyslanec ČLR v ČR Zhang Jianmin publikoval článek Obnova ekonomiky po epidemii také vyžaduje spolupráci

2020-06-05 23:21

Velvyslanec ČLR v ČR Zhang Jianmin dne 5. června 2020 publikoval na českém politickém diskusním webu Parlamentní listy článek nazvaný Obnova ekonomiky po epidemii také vyžaduje spolupráci. Celý článek:

Obnova ekonomiky po epidemii také vyžaduje spolupráci

Ve spojitosti s tím, jak se epidemická situace v České republice zlepšila, začal se život mnoha lidí vracet do normálu. Stejně jako mnozí si upřímně vážíme preventivních opatření a úsilí, které česká vláda vynaložila a díky kterému se jí podařilo dosáhnout pozitivních výsledků. S ohledem na období probíhající epidemie, kterou si prošly obě naše země, věřím, že si můžeme vážit toho, že jsme měli možnost se navzájem podporovat a pomáhat si. Občané obou zemí společně bojovali proti epidemii a vnesli tak novou energii do přátelství mezi Čínou a Českou republikou. Odstranění nepříznivých dopadů na ekonomiku a její včasná obnova bude také vyžadovat spolupráci v podobném duchu. Čína je ochotna posílit komunikaci a spolupráci s českou stranou, prosazovat pragmatickou spolupráci a účinně sloužit společným zájmům obou národů.

Čínský trh je velmi rozsáhlý. Po čtyřiceti letech od ekonomických reforem se celkově zlepšila ekonomická síla Číny a zlepšila se také životní úroveň čínských občanů. Čína se stala druhou ekonomikou světa, má nyní nejvíce obyvatel se středními příjmy na světě a je také největším spotřebitelským trhem. V následujících patnácti letech se očekává, že dovážené zboží překročí 30 bilionů amerických dolarů a dovážené služby překročí 10 bilionů amerických dolarů. Mimo EU je Čína největším obchodním partnerem České republiky. I přesto, že je bilaterální obchod nevyrovnaný, není tato nerovnováha záměrem Číny. Ve skutečnosti Čína aktivně přijímá opatření za účelem podpory expanze českého vývozu do Číny. Tři roky po sobě byla Česká republika pozvána na mezinárodní dovozní veletrh CIIE v Číně. V čele s prezidentem Milošem Zemanem a předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radkem Vondráčkem se česká delegace zúčastnila tohoto veletrhu, aby zvýšila popularitu českých značek v Číně. Mnoho čínských turistů doufá, že budou mít příležitost navštívit Českou republiku a odvézt si zážitek z jejího jedinečného kulturního dědictví.

Čína pokračuje v otevírání se světu. Prezident Si Ťin-pching mnohokrát zdůraznil, že „čínská brána“ se bude vůči světu čím dál více otevírat. Premiér Li Kche-čiang v letošní Zprávě o práci vlády zdůraznil, že Čína se ještě více otevře vůči reformám, rozvoji a inovacím. Země bude i nadále pracovat na optimalizaci obchodního prostředí. Home Credit je jediným zahraničním podnikem, který se zabývá mikrofinancováním v Číně a podařilo se mu získat již více než 50 milionů čínských zákazníků. Systémy pro řízení letového provozu od české společnosti ERA jsou využívány na mnoha letištích v Číně včetně největšího mezinárodního letiště Ta-sing, které bylo teprve dokončené. Tato spolupráce prokazuje vysokou důvěru Číny v české výrobky a služby.

Čína usiluje o vzájemný prospěch a pozitivní výsledky na obou stranách. Pandemie nám ukázala, že lidstvo je společenství sdílející společný osud. Globálním výzvám nemůže nikdo čelit samostatně a nejmoudřejší volbou je spolupracovat ruku v ruce a vzájemně si pomáhat. Za posledních deset let tvořil příspěvek Číny globálnímu hospodářskému růstu 30 %. Jsme přesvědčeni, že i v budoucnu budeme nadále vnášet nový impuls do mezinárodní hospodářské a obchodní spolupráce a globálního hospodářského rozvoje. Nyní za účelem obnovy výroby zavádíme účinná opatření, snažíme se zajistit dodávky globálně důležitých materiálů a jednáme s příslušnými zeměmi o otevření „expresních vstupů“ a „zelených vstupů“, které usnadní přepravu obchodního personálu a materiálů do Číny a maximalizuje se tak záruka stability a bezpečnosti globálního průmyslového řetězce.

Obě země musí upřednostňovat zájmy a potřeby svých lidí. Je to klíč k úspěšné spolupráci mezi Čínou a Českou republikou v boji proti pandemii. Naše budoucí spolupráce závisí na tom, zda se podaří tento postoj zaměřený na lidi nadále udržovat. Z tohoto důvodu upřímně doufáme, že budou obě strany pokračovat ve strategickém partnerství, budou posilovat vzájemnou důvěru, hospodářskou a obchodní spolupráci a prohlubovat kulturní výměnu. Doufáme, že budou obě strany navzájem přistupovat s respektem k základním zájmům a obavám té druhé strany a že budou navzájem poskytovat spravedlivé a nediskriminační obchodní prostředí pro podniky a tím pečovat o přátelství mezi oběma zeměmi, které tak bude vzkvétat a přinášet plody. Věříme, že je to v nejlepším zájmu obou národů a že tyto myšlenky budou jednoznačně přijaty a podpořeny národy obou zemí.< Suggest To A Friend >