Hlavní Menu > Aktuality
Čínští krajané v ČR ostře odsoudili projev Chen Shuibiana týkající se "nezávislosti Tchajwanu"

2007-03-09 00:00

         Dne 8. března t.r. se v Praze konalo shromáždění čínských krajanů žijících v ČR, na kterém ostře odsoudili projev Chen Shuibiana týkající se "nezávislosti Tchajwanu". Shromáždění se zúčastnilo několik desítek krajanů ze sedmi komunit v ČR. O průběhu shromáždění informovala přímo z místa tisková media.

         Na shromáždění vyjádřili krajané rozhodný odpor a odsoudili projev Chen Shuibiana týkající se "nezávislosti Tchajwanu" a jeho provokační jednání. Zaujali jednomyslné stanovisko, že Chen Shuibian, vedený nízkými sobeckými osobními pohnutkami bezohledně obětuje zájem svých spoluobčanů, zlomyslně vychvaluje "nezávislost Tchajwanu" a zastává separatistickou pozici s cílem postupně s pomocí "ústavních změn" dosáhnout  "legitimní nezávislosti Tchajwanu". Veden zlými úmysly narušuje stabilitu tchajwanské společnosti a provokuje kontinentální Čínu, zostřuje napětí ve vztazích mezi oběma břehy Tchajwanského průlivu, a tím obrací pozornost lidu na ostrově Tchajwanu i mimo něj s cílem zakrýt svůj finanční skandál. Tyto aktivity směřující na narušování mírového rozvoje vztahů mezi oběma břehy tchajwanského úžiny nenacházejí podporu lidu a jsou odsouzeny ke krachu. Všichni krajané žijící v ČR rozhodně podporují a chrání jednotu vlasti, rozhodně podporují úsilí vlasti na zajištění míru a stability mezi oběma břehy Tchajwanského průlivu a usilují o spolupráci a mírový rozvoj vztahů mezi oběma břehy Tchajwanského průlivu, rozhodně podporují veškeré spravedlivé aktivity vlasti na zachování územní celistvosti země.

        Účastníci shromáždění jednomyslně vyjádřili podporu postoji čínské vlády, rozhodně vystoupili proti aktu rozštěpení země, na obranu její celistvosti a podpořili úsilí o sjednocení vlasti. Dále konstatovali, že klika usilující o "nezávislost Tchajwanu" a její akce jsou největší překážkou, která vytváří nebezpečí pro rozvoj vztahů, stability a míru mezi oběma břehy Tchajwanského průlivu, a poškozují společný zájem čínského lidu. Čínští krajané v ČR se musí přesně orientovat v situaci, zvyšovat ostražitost, posilovat přesvědčení a odhodláni zmařit jakékoliv intriky a provokace směřující k osamostatnění Tchajwanu a učinit svůj přínos pro sjednocení země.

        Ještě před konáním shromáždění vydaly sdružení a komunity čínských krajanů v ČR prohlášení Rozhodně vystupujeme proti Chen Shuibianově záměru na "nezávislost Tchajwanu".< Suggest To A Friend >
 
     <Print>