Hlavní Menu > Aktuální informace > Čínský Tibet
Stanovisko velvyslanectví ČLR v ČR k vyvěšení „tibetské vlajky" na ministerstvu životního prostředí

2007-03-16 00:00

     9.března t.r. ministerstvo životního prostředí svévolně vyvěsilo na své budově „tibetskou vlajku", což je hrubé vměšování české strany do vnitřních záležitostí ČLR. Čínská strana vyjadřuje silnou nespokojenost a kategoricky vystupuje proti tomu. Je všeobecně známo, že Tibet je odjakživa neoddělitelnou součástí čínského území, „tibetská otázka" je závažnou otázkou týkající se svrchovanosti a územní celistvosti Číny. Tibetské záležitosti jsou čistě věcí čínské vnitřní politiky. Po uskutečnění demokratické revoluce, zejména po provedení politiky reforem a otevření se světu došlo v Tibetu k převratným změnám. Bylo dosaženo obrovského pokroku v politické, ekonomické a kulturní oblasti i v oblasti lidských práv. Tibetští občané mají pod ochranou Ústavy a zákonů zajištěnu dostatečnou náboženskou svobodu, atd. To vše jsou očividné skutečnosti a také jsou všeobecně uznávány mezinárodní společností. Je třeba poznamenat, že dalajlamova klika a ti, kteří ji podporují, nechtějí vidět rozvoj a pozitivní změny v Tibetu, a neustále i s plnou silou provádějí na mezinárodní scéně politické aktivity směřující k štěpení vlasti. Dalajláma není výlučně náboženská osobnost, nýbrž je politický emigrant. Dalajlámova klika vehementně omílá tak zvanou „tibetskou otázku", dlouhodobě na mezinárodním poli provádí klamnou a lživou propagandu a všemi silami poškozuje mezinárodní prestiž Číny, narušuje přátelské vztahy mezi Čínou a zainteresovanými státy s cílem realizace intrik na „osamostatnění Tibetu".

    Skutečnost vyvěšení „tibetské vlajky" na budově ministerstva životního prostředí neodpovídá základnímu postoji ČR vůči „tibetské otázce". Čínská strana rozhodně nemůže toto akceptovat. Čínská strana žádá, aby česká strana v otázkách týkajících se národnostního cítění čínského lidu respektovala a podporovala čínské stanovisko a přijala účinná opatření k nápravě nesprávného jednání příslušných úřadů a k odstranění negativních vlivů vyvolaných těmito událostmi, aby se v budoucnu podobné incidenty neopakovaly.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>