Hlavní Menu > Aktuality
Ministerstvo školství ČLR a Velvyslanectví ČLR předaly Orientálnímu ústavu Akademie věd ČR knihy

2004-10-08 00:00

   
Velvyslanec pan Tang Guoqiang a  ředitelka Orientálního ústavu Akademie věd ČR paní Vavroušková při účasti slavnostního ceremoniálu předání knižních dárů Velvyslanec pan Tang Guoqiang rozmlouvá s přitomnými odborníky

    U příležitosti oslav 55. výročí navázání diplomatických styků mezi Čínskou lidovou republikou a bývalým Československem, ministerstvo školství ČLR a velvyslanectví ČLR předaly Orientálnímu institutu Akademie věd ČR 1000 čínských knih a audiovizuálních materiálů. Tyto materiály zahrnují politické, jazykové, kulturní, folklórní, literární, historické, národní, náboženské a pomocné studijní materiály. Slavnostní ceremoniál předání knižních dárů se konal v Orientálnímu ústavu Akademie věd ČR právě 6. října, který je dnem výročí navázání diplomatických styků mezi Čínskou lidovou republikou a bývalým Československem.

    Velvyslanec p. Tang Guoqiang v projevu při slavnostním ceremoniálu zdůraznil, že v uplynulých 55ti letech se vytvořilo mezi lidem obou zemí hluboké přátelství a od té doby se čínsko-české vztahy neustále rozvíjely. Dále prohlásil, že slavnostní ceremoniál předání dárku je pořádán, aby se oslavil tento historický moment. Současně vyjádřil hluboké poděkování těm přátelům, kteří pocházejí z oblasti výzkumu a výuky sinologie i jiných výzkumných oblastí, kteří mají velký přínos na výměně a spolupráci mezi lidem obou našich zemí. Vyjádřil přesvědčení, že tyto knihy a materiály budou hrát důležitou pomocnou úlohu v oblasti výzkumu a studia sinologie a přispějí k posílení vzájemného poznávání a výměně mezi čínskou a českou stranou. Velvyslanec p. Tang Guoqiang též projevil přání a pevnou víru, že obě strany využijí příležitosti oslav 55. výročí navázání diplomatických styků a vynasnaží se ještě zvýšit vztahy obou zemí k posunutí jejich výměny a spolupráce v dalším století na novou úroveň.

    Ředitelka Orientálního ústavu Akademie věd ČR paní Vavroušková jménem ústavu přijala předávané knihy, vyjádřila poděkování čínské straně za vzácný dar a hluboký cit čínského lidu sepjatý s tímto darem k příležitosti oslav 55. výročí navázání diplomatických styků mezi Čínskou lidovou republikou a bývalým Československem.

    Odpovědní vedoucí příslušných oddělení velvyslanectví ČLR, zástupkyně předsedkyně Akademie věd ČR, odborníci Orientálního ústavu Akademie věd ČR, představitelé učitelů a studentů oboru čínštiny z Karlovy univerzity a Univerzity Palackého a čeští sinologové se zúčastnili tohoto slavnostního ceremoniálu předávání knižních dárů.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>