Hlavní Menu > Aktuality
Vyjádření mluvčího Velvyslanectví ČLR v ČR ohledně návštěvy Nancy Pelosiové na Tchaj-wanu a současné situaci v Tchajwanském průlivu

2022-08-05 23:59

Nedávno předsedkyně Sněmovny reprezentantů Spojených států Nancy Pelosiová bez ohledu na důrazný nesouhlas a vážnou nespokojenost Číny podnikla návštěvu čínského regionu Tchaj-wan. Takovým činem vážně porušila zásadu jedné Číny a ustanovení tří společných Čínsko-amerických komuniké, vážně narušila politické základy vztahů mezi Čínou a Spojenými státy, vážně porušila svrchovanost a územní celistvost Číny a vážně podkopala mír a stabilitu v Tchajwanském průlivu. Takovým činem rovněž vyslala závažně chybný signál separatistickým silám usilujícím o „nezávislost Tchaj-wanu“. Čína se proti této návštěvě důrazně ohrazuje,ostře to odsuzuje a důrazně proti tomu protestuje.

Na světě existuje pouze jedna Čína, Tchaj-wan je neoddělitelnou součástí jejího území a vláda Čínské lidové republiky je jedinou legitimní vládou zastupující celou Čínu. To je stěžejním obsahem zásady jedné Číny a také všeobecným konsensem mezinárodního společenství a základní normou mezinárodních vztahů. V říjnu 1971 přijalo 26. Valné shromáždění OSN rezoluci č. 2758, ve které uvedlo, že: „Rozhoduje o obnovení Čínské lidové republiky ve všech jejích právech, uznávání představitelů její vlády jako jediného legitimního představitele Číny v OSN a vypovězení s okamžitou platností představitele Čankajška z míst, která neoprávněně zastával v OSN a všech jejích složkách.“ K dnešnímu dni navázalo s Čínou diplomatické vztahy na základě zásady jedné Číny 181 zemí.

V roce 1979 se Spojené státy v komuniké o navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Spojenými státy jasně zavázaly, že: „Spojené státy americké uznávají vládu Čínské lidové republiky jako jedinou legitimní vládu Číny. V tomto rozsahu budou lidé Spojených států udržovat kulturní, obchodní a další neoficiální vztahy s lidmi Tchaj-wanu.“ V posledních letech však americká strana tvrdí jednu věc, ale dělá druhou. Neustále překrucuje, manipuluje a bagatelizuje zásadu jedné Číny, snaží se překročit červenou linii a dosáhnout průlomu. Neostýchá se použít jakékoliv prostředky hrát „tchajwanskou kartu“, bezostyšně posiluje vztahy mezi Spojenými státy a Tchaj-wanem a podporuje separatistické aktivity usilující o „nezávislost Tchaj-wanu“. Podstatou problému návštěvy Nancy Pelosiové na Tchaj-wanu v žádném případě nebyla otázka demokracie, nýbrž otázka svrchovanosti a územní celistvosti Číny. To, co Nancy Pelosiová udělala, v žádném případě nebyla obrana nebo obhajoba demokracie, ale provokace a porušení svrchovanosti a územní celistvosti Číny. Vystoupení Nancy Pelosiové je holou politickou manipulací. Je to dalším příkladem toho, že politika, diplomacie a reputace Spojených států opět zkrachovaly. Je to důkazem, že Spojené státy jsou největším narušitelem míru v Tchajwanském průlivu, největším výtržníkem regionální stability a že jejich „Indo-pacifická strategie“ je nesmírně konfrontační a škodlivá. Je to důkazem, že Spojené státy jsou pokrytecké a uplatňují dvojí metr vůči mezinárodním pravidlům.

Tchajwanská otázka je zcela vnitřní záležitostí Číny. Původ a vývoj současného napětí, kterému Tchajwanský průliv čelí, je naprosto jasný a pravdy a lži jsou očividné. Byly to Spojené státy, kdo vyvolal problémy a krizi. Stále jsou Spojené státy, kdo eskaluje napětí. Tato otevřená provokace ze strany Spojených států stanovila velmi špatný precedens. Pokud nedojde k nápravě a protiopatřením, bude pak dodržena zásada nevměšování se do vnitřních záležitostí jiné země? Bude v takovém případě dodrženo mezinárodní právo? Jak by měl být zajištěn mír v regionu? Čína vyvinula maximální diplomatické úsilí, aby tuto krizi, která byla na Čínu uvalena, odvrátila. Zároveň však nedopustíme, aby byly ohroženy základní zájmy Číny a proces národního obrození. Rozhodně nebudeme přihlížet tomu, jak Spojené státy šachují s „Tchajwanskou kartou“, aby posloužily domácí politice a sobeckým přáním jednotlivých politiků a rozhodně nebudeme tolerovat vytváření napětí, provokaci ke konfrontaci a podněcování k separaci v regionu. Současná a následující komplexní opatření přijatá Čínou jsou nezbytná a včasná obranná protiopatření, která prošla pečlivým vyhodnocením a zvážením. Jsou zaměřená na ochranu národní svrchovanosti a bezpečnosti v souladu s mezinárodním a vnitrostátním právem. Tato opatření jsou varováním pro provokatéry a jsou zárukou regionální stability a míru v Tchajwanském průlivu.

Zaznamenali jsme, že před a po návštěvě Nancy Pelosiové v čínském regionu Tchaj-wan si jednotliví čeští politici spletli dobro se zlem a podpořili návštěvu Nancy Pelosiové. Dále vznesli nepodložená obvinění proti rozumným a legitimním opatřením Číny přijatých na ochranu národní svrchovanosti a územní celistvosti. Čína vyjadřuje s ním silnou nespokojenost a rozhodný nesouhlas. Čínská strana vyzývá všechny strany, aby jasně porozuměly příčině a podstatě současné krize, společně oponovaly avanturismus a provokaci Spojených států a spolupracovaly na udržení míru v regionu a v Tchajwanském průlivu.

Dosažení úplného sjednocení země je obecným trendem a historickou nevyhnutelností. Tváří v tvář  národní spravedlnosti sjednocení země jsou Číňané národ, který se nebojí zlých duchů a naše vůle je neporazitelná a nezničitelná. Čínský lid má odhodlání pracovat jako jeden celek a schopnost odhodlaně bránit národní svrchovanost a důstojnost..Nikdy nedopustíme, aby zde byl prostor pro „nezávislost Tchaj-wanu“ ani pro vměšování vnějších sil. „spoléhání se na Spojené státy pro nezávislosti“ je slepá ulička a „využívání Tchaj-wanu k omezení Číny“ je určené k neúspěchu. Tchajwanská otázka vyplynula ze slabé a chaotické situace země v minulosti a s jistotou bude rozřešena s obrozením národa.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>