Hlavní Menu > Aktuality
Řeč J. E. velvyslankyně Ma Keqing na Fóru o vzájemné reflexi: „Pásmo a stezka" a čínsko-česká kulturní výměna

2017-04-28 03:38

Dámy a pánové, přátelé,

jménem čínského velvyslanectví vídám všechny účastníky Fóra o vzájemné reflexi: „Pásmo a stezka“ a čínsko-česká kulturní výměna. Děkuji prezidentu Zemanovi za přání, které tomuto fóru zaslal.

Mezikulturní výměna a vzájemná reflexe je důležitou hnací silou pro pokrok lidské civilizace a rozvoj světového míru. Před dvěma tisíci let vytvořili naši předkové v nesmírně náročných podmínkách model mezikulturní výměny prostřednictvím Hedvábné stezky. Na starověké Hedvábné stezce spolu různé národy po staletí psaly dodnes tradovaný epos přátelství a zanechaly nám tak cenné dědictví principů rovnocennosti a vzájemného prospěchu, inkluze a vzájemné reflexe a spolupráce za účelem společného zisku.

Před třemi lety vyhlásil čínský prezident Xi Jinping iniciativu „Pásmo a stezka“, která je moderní interpretací vzájemného propojení lidstva a mezikulturní výměny. Sbližování mezi lidmi je jedním z pěti hlavních cílů iniciativy „Pásmo a stezka“. Klade si za cíl posílit přátelskou výměnu mezi zapojenými národy a podpořit tak vzájemné porozumění a tradiční přátelství, aby se lidé různých národností žijící v různých oblastech a zemích dále sbližovali a navzájem propojovali. Chráněná značka této iniciativy patří Číně, ale její účinek přináší prospěch celému světu. Za více než tři roky od vyhlášení iniciativy jí vyjádřilo podporu již více než 100 zemí a mezinárodních organizací, více než 40 zemí a mezinárodních organizací podepsalo s Čínou dohody o spolupráci a „kruh přátel“ iniciativy „Pásmo a stezka“ se neustále rozšiřuje. Investice čínských firem v zemích zapojených do iniciativy dosáhly výše 50 miliard amerických dolarů a řada velkých projektů se slibně rozvíjí. Díky tomu se povzbudil rozvoj ekonomik všech zúčastněných zemí a vzniklo mnoho pracovních příležitostí. V květnu letošního roku bude Čína v Pekingu hostit mezinárodní fórum na nejvyšší úrovni pro spolupráci v rámci iniciativy Pásmo a Stezka, jehož se zúčastní prezident Miloš Zeman, a spolu s představiteli dalších zemí budou diskutovat o plánech spolupráce, aby iniciativa „Pásmo a Stezka“ ještě lépe sloužila všem národům.

Dámy a pánové, přátelé,

výměna mezi Čínou a Českem v oblasti kultury, vzdělávání, zdravotnictví atd. má dlouhou tradici. Již v 18. století do Číny přicestoval a byl zde činný český misionář, matematik, astronom a hudebník Karel Slavíček, který Evropanům ze svých cest živě popisoval čínské zvyky a důležité úspěchy v oblasti matematiky a astronomie, což je důležitý pro Evropany na seznamení s čínskými rozvojí v oblasti věd a technologií. V 30. letech minulého století se pod vedením profesora Jaroslava Průška proslavila v Evropě česká sinologie a vznikla slavná Pražská škola. V 50. letech minulého století navštívil Čínu slavný český malíř Zdeněk Sklenář, jehož přáteli se stali např. čínští mistři Wu Zuoren a Qi Baishi. Po návratu Sklenář vytvořil množství ilustrací ke knize o opičím králi Sunovi a vysloužil si přezdívku „73. proměna opičího krále“. Krtkova dobrodružství jsou první zahraniční animovaný seriál, který byl promítán v Číně. Roztomilá, dobrotivá a zároveň odvážná kreslená postavička si v Číně získala velkou oblibu dětského publika. V Číně je také dobře známý skladatel Bedřich Smetana a jeho symfonická báseň Má vlast nebo spisovatel Jaroslav Hašek a jeho Dobrý voják Švejk.

Pod vedením iniciativy Pásmo a stezka se čínsko-česká výměna v oblasti kultury, vzdělávání, zdravotnictví, cestovního ruchu, sportu atd. nadále prohlubuje a vyživuje půdu rozvoje vztahů mezi oběma zeměmi. V březnu 2016 uskutečnil prezident Xi Jinping státní návštěvu České republiky a podpořil tak další rozvoj výměny a spolupráce mezi oběma zeměmi ve všech oblastech včetně této. V roce 2016 dosáhl celkový počet čínských turistů v Česku rekordních více než 355 tisíc a spolupráce v oblasti cestovního ruchu se stala nejlepší vizitkou výměny a spolupráce mezi Čínou a Českem. Akce k uvítání nového čínského roku pořádaná v Praze již tři roky za sebou si získala velkou oblibu české veřejnosti a stala se zavedenou značkou v oblasti čínsko-české kulturní výměny. Čínsko-česká spolupráce v oblasti filmu a televize je na vzestupu. Po úspěchu seriálu Krtek a panda a filmu Jen my víme kde se v Číně na jednom z hlavních televizních kanálů právě promítá seriál Poslední vízum. Tento seriál, který byl natočen v koprodukci obou zemí a u čínského publika si získal kladnou odezvu, zpracovává námět z druhé světové války, kdy čínští diplomaté pomohli k záchraně mnoha pronásledovaným Židům. Kromě toho v České republice vzniklo první státem podporované centrum čínské medicíny ve střední a východní Evropě. Obě země také podporují vzájemné překlady literárních děl a vzájemné návštěvy mezi sinology, spisovateli a osobnostmi literárních a uměleckých kruhů, čímž se navzájem prohlubují znalosti o druhé straně a porozumění její kultuře. S neustálým prohlubováním vzájemných kontaktů se Čína v Česku postupně mění ze vzdálené země s obtížným písmem a bohatou historií a kulturou na blízkého partnera pro kulturní výměnu.

Současně si však musíme všimnout, že vnitřní podmínky a systémy v obou zemích jsou rozdílné a kulturní a historické tradice se liší. Vzájemné poznání zatím není dostatečné, v některých otázkách ještě přetrvávají nedorozumění a dokonce nepochopení a obavy, a tak má sbližování mezi lidmi před sebou ještě náročné úkoly a dlouhou cestu. Česká republika leží v srdci Evropy, je důležitou zemí v rámci iniciativy „Pásmo a stezka“ a představuje místo setkávání různých kultur. Čína i Česko mají bohatou kulturní tradici, obě sdílejí ušlechtilou touhu po prosperující a rozvíjející se lidské civilizaci, obě země mohou poskytnout k výměně bohaté kulturní zdroje a mohou se navzájem reflektovat v mnoha věcech. Mezi Čínou a Českou republikou bylo navázáno strategické partnerství a já upřímně doufám, že obě země budou nejen vystupovat na základě rovnosti a vzájemné důvěry v oblasti politiky a rozvíjet oboustranně výhodnou ekonomickou spolupráci, nýbrž budou také pěstovat kulturní výměnu a vzájemnou reflexi, obohacovat a rozšiřovat význam strategického partnerství a upevňovat základy tradičních přátelských vztahů mezi oběma zeměmi na úrovni veřejného mínění a společnosti.

Na závěr bych ráda popřála Fóru o vzájemné reflexi – „Pásmo a stezka“ a čínsko-česká kulturní výměna úspěšný průběh. Děkuji!< Suggest To A Friend >
 
     <Print>