Hlavní Menu > Aktuality
V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se konalo slavnostní zahájení výstavy fotografií

2014-12-03 16:59

Dne 24. 11. se ve výstavním sále Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konalo slavnostní zahájení výstavy fotografií "65. výročí navázání diplomatických styk mezi Čínou a Českou republikou". Vernisáže se zúčastnilo šedesát osob včetně bývalého předsedy Poslanecké sněmovny Miroslava Vlčka, členů parlamentní skupiny přátel Čínské lidové republiky, vedoucí kanceláře první místopředsedkyně Poslanecké sněmovny paní Marvanové a členů Československého ústavu zahraničního. Velvyslankyně ČLR v ČR J. E. Ma Keqing na akci přednesla řeč.

Velvyslankyně Ma ve svém projevu uvedla, že čtyřicítka vystavených vzácných fotografií zachycuje některé památné okamžiky vzájemných kontaktů v nejrůznějších oblastech. Ačkoliv příběhy na pozadí těchto fotografií postupem času ztrácejí jasné kontury, přátelství mezi Čínou a Českou republikou a jejich obyvateli přetrvává. V čínské kultuře existuje pojem „harmonická různorodost“ a čínská strana si přeje na základě vzájemného respektu, důvěry a oboustranně prospěšné spolupráce neustále rozvíjet vzájemnou výměnu a spolupráci ve všech oblastech.

Paní Marvanová pronesla řeč jménem první místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Jaroslavy Jermanové, v níž vyjádřila poděkování a podporu čínskému velvyslanectví za to, že se při příležitosti 65. výročí navázání diplomatických styk rozhodlo uspořádat v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR tuto akci. Podle Marvanové dokážou kulturní akce posílit vzájemné porozumění a poznání mezi odlišnými zeměmi a národy a tato výstava je zvláště za složité mezinárodní situace a při rozdílném kulturním pozadí přínosná pro zmenšení vzdálenosti mezi našimi dvěma státy a jejich obyvateli a pro podporu rozvoje vzájemných vztahů.

Na vernisáži se zúčastnění v příjemné atmosféře seznámili s historií přátelské spolupráce mezi oběma zeměmi a čeští přátelé na fotografiích našli památné chvíle ze životů a práce svých předchůdců v Číně.

Výstava v Poslanecké sněmovně bude trvat týden, během nichž nabídne i dalším poslancům příležitost ohlédnout se za vzácnými historickými okamžiky 65. výročí od navázání diplomatických styk mezi Čínou a Českou republikou.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>