Hlavní Menu > Aktuality
Rozhovor J. E. velvyslankyně ČLR v ČR paní Ma Keqing s Halo noviny

2014-10-13 17:49

 
1. Čínsko-české vztahy byly navázány brzy a měly dobrý začátek. Tehdejší Československo bylo čtvrtou zemí, která navázala diplomatické vztahy s nově založenou Čínou. Čínský národ nikdy nezapomene nezištnou pomoc a cennou podporu, kterou Číně nedlouho po navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi poskytla československá vláda a československý národ. Netřeba dodávat, že v průběhu rozvoje čínsko-českých vztahů se vyskytly i různé překážky, ale jejich hlavním proudem byla vždy přátelská spolupráce. S potěšením vnímáme, že v letošním roce 65. výročí navázání diplomatických vztahů se vztahy obou zemí zásadně zlepšily a začalo jejich nové jaro. Z historických zkušeností se můžeme poučit a poučení z 65 let vývoje vztahů obou zemí je, že nezáleží na změnách vnějšího prostředí a vnitrostátních podmínek ani na tom, jak odlišné jsou cesty rozvoje, které si zvolí dva národy. Za předpokladu vzájemné úcty, důvěry a vzájemně výhodné spolupráce pokračují bilaterální vztahy ve stabilním rozvoji ve zdravých kolejích a vzájemná spolupráce v nejrůznějších oblastech může dosahovat skutečných výsledků. Čína přikládá rozvoji vztahů s Českou republikou velkou důležitost a doufá, že obě země se stanou dlouhodobě spolehlivými partnery pro spolupráci. Nedávná návštěva vicepremiéra Číny Zhanga Gaoliho a návštěva prezidenta Zemana v Číně naplánovaná na konec října dávají čínsko-českým vztahům, které se již posunuly na novou úroveň, další impulz.

2. Rychlý rozvoj, kterého čínská ekonomika dosáhla v minulých více než 30 letech, není náhodný. Základní příčinou je, že jsme vycházeli z vnitrostátní situace a požadavků doby a po usilovném hledání nastoupili na cestu socialistického rozvoje s čínskými rysy. Konkrétně řečeno usilovně budujeme socialistickou tržní ekonomiku, rozvíjíme demokratickou politiku a vyspělou kulturu, podporujeme budování harmonické společnosti a civilizace šetrné k životnímu prostředí, usilujeme o zvyšování životní úrovně obyvatel a chráníme sociální spravedlnost. V oblasti zahraniční politiky setrváváme na principech mírového rozvoje a vzájemné výhodnosti. Čína ve svém rozvoji dosáhla historických pokroků a objemem národní ekonomiky se zařadila na druhé místo na světě. Současně si však jasně uvědomujeme, že stále ještě čelíme mnoha výzvám, jako jsou např. rozdíly v distribuci bohatství, nerovnoměrnost rozvoje mezi jednotlivými regiony a mezi městy a venkovem či vážné znečištění životního prostředí. Jako opatření navrhujeme všestranné prohlubování reforem, další rozšiřování politiky otevírání se světu a podporu efektivnějšího, spravedlivějšího a udržitelnějšího rozvoje ekonomiky. Komunistická strana Číny, čínská vláda a čínský národ mají potřebnou moudrost a schopnost pomocí vytrvalé usilovné práce dosáhnout modernizace a uskutečnit velké obrození čínského národa.

3. Česká republika je tradiční průmyslovou mocností Evropy, je důležitou zemí oblasti střední a východní Evropy a jako „srdce Evropy" má jedinečnou geografickou výhodu. Vlastní pokročilé technologie zejména v oblasti výroby strojních zařízení, biomedicíny, environmentálních technologií či výroby piva. Česká republika byla v posledních třech letech druhým největším obchodním partnerem Číny v oblasti střední a východní Evropy a vzájemné investice obou stran přesáhly 200 milionů USD, což je ale stále nepřiměřené obrovskému potenciálu spolupráce obou zemí. Obě strany by měly přednostně podporovat spolupráci v důležitých oblastech výroby strojních zařízení, nových zdrojů energie, automobilového průmyslu, zdravotnictví, cestovního ruchu, dopravy, vědy a technologií atd. a snažit se dosáhnout více vzájemně prospěšných výsledků.

4. Zavedení přímé letecké linky výrazně usnadňuje osobní a obchodní kontakty mezi dvěma zeměmi a přispívá k lepšímu vzájemnému porozumění a spolupráci. Jak jsem pochopila, vlády obou zemí zaujímají k zavedení přímé letecké linky aktivní podpůrný postoj. Konkrétní otázky zavedení přímé linky musí ještě zhodnotit a projednat odborníci v oblasti letectví obou zemí.

5. Upřímně řečeno jsem v minulosti nevěnovala České republice velkou pozornost. Během více než sedmi měsíců, které jsem zde zatím strávila, jsem se tuto zemi neustále snažila pozorovat a poznávat. Nádherná česká krajina nabízí bohaté historické a kulturní dědictví, jehož pověst je zasloužená. Česká republika je však současně zemí s dosti rozvinutou ekonomikou. Domnívám se, že v ohledu na své přírodní a kulturní bohatství a národní kvality má Česká republika velký potenciál rozvoje. Mám štěstí, že jsem do úřadu v České republice nastoupila v době zlepšování vztahů mezi oběma zeměmi, a podpoře vzájemných kontaktů a spolupráce chci věnovat veškeré své úsilí.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>