Hlavní Menu > Aktuality
Recepce ke státnímu svátku ČLR, uspořádaná velvyslankyní Čínské lidové republiky v České republice paní Huo Yuzhen

2006-10-08 00:00

       Dne 26.9.2006 uspořádala velvyslankyně Čínské lidové republiky  v České republice paní Huo Yuzhen v budově velvyslanectví recepci u příležitosti 57 výročí vzniku Čínské lidové republiky. Mezi hosty byl předseda vlády České republiky Mirek  Topolánek, předseda Sněmovny Ing. Miloslav Vlček,místopředsedové Senátu  Jiří Liška, Edvard Outrata a Petr Smutný, ministr průmyslu a obchodu Martin Říman, ministr životního prostředí Ing. Petr Jan Kalaš, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal, místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Pavel Kučera, náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Pavel Štefka, zástupce náčelníka Generálního štábu AČR Emil Pupiš, náměstci ministrů obrany, financí, kultury,  práce a sociálních věcí a dopravy, hejtmani krajů  a další významné osobnosti českého politického života, dále členové diplomatického sboru akreditovaní v České republice, čínští občané žijící v ČR, zástupce čínských podnikatelských kruhů a zahraničních studentů, celkem více než 500 osob.

 

Velvyslankyně Huo vítá hosty

Přípitek velvyslankyně Huo

      

       Paní velvyslankyně Huo v přípitku zdůraznila skutečnost, že vznik Čínské lidové republiky otevřel novou éru v dějinách Číny. Po dobu 57 let existence ČLR je politická situace stabilizovaná, ekonomika se rychle rozvíjí a ve všech oblastech bylo dosaženo významných úspěchů. Životní úroveň lidu se den ode dne zvyšuje. V posledních letech dochází také  k nepřetržitému rozvoji vzájemné výměny a spolupráce mezi ČLR a ČR republikou ve všech sférách života. Bilaterální vztahy si udržují trend příznivého vývoje. Zvláště poté, co Česká republika vstoupila do Evropské unie,  se zvýšil strategický význam vztahů mezi oběma zeměmi, obsah kontaktů a spolupráce se stal bohatším a perspektiva dalšího rozvoje se rozšířila. Čínská strana si přeje společně s českou stranou usilovat o povýšení vztahů mezi oběma zeměmi na vyšší úroveň. Paní velvyslankyně Huo poděkovala všem českým společenským složkám za pozitivní přínos k rozvoji dvoustranné přátelské spolupráce a vyjádřila přesvědčení, že se za nové situace budou česko-čínské vztahy nadále úspěšně rozvíjet.

 

Velvyslankyně Huo, předseda vlády Topolánek a další v rozhovoru

Společná fotografie velvyslankyně Huo, předsedy vlády Topolánka, předsedy Sněmovny Vlčka a dalších hostí

      

       Hosté poblahopřáli paní velvyslankyni Huo k 57 výročí vzniku ČLR a ocenili obrovské úspěchy modernizační výstavby, kterých ČLR dosáhla  po svém vzniku, především pak po nastolení reforem. Vysoce hodnotili spolupráci obou zemí na poli hospodářství a obchodu, kultury a vzdělávání, ve vědě a technice a v dalších oblastech a vyjádřili přesvědčení, že vzájemné porozumění, rozšiřující se výměna a posilující se dělná spolupráce bude oboustranné výhodná a oběma stranám prospěšná.

 

       Recepce proběhla od počátku do konce v atmosféře přátelství. V prostorách, kde se recepce konala, byly  vystaveny vynikající snímky s tematikou „Harmonická Čína: snažení a iluze" které vzbudily zaslouženou pozornost.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>