Hlavní Menu > Zpravodajství o Číně
O čínském systému politických stran nového typu

2021-06-26 15:14

U příležitosti 100. výročí založení Komunistické strany Číny vydala čínská vláda dne 25. června bílou knihu „Čínský systém politických stran nového typu", čímž otevřela okno vnějšímu světu pro komplexní pochopení čínského stranického systému a politického systému.

Čína zavádí systém mnohostranné spolupráce a politických konzultací pod vedením Komunistické strany Číny.

Zvláštní vztahy mezi různými stranami

Z pohledu rolí zahrnuje čínský systém politických stran nového typu Komunistickou stranu Číny, osm demokratických stran a zástupce bez stranické příslušnosti. KS Číny a různé demokratické strany vytvořily úzké a kooperativní partnerství.

Jedinečnost rozhodovacího procesu a metod řízení

Jako velká země s 1,4 miliardy obyvatel má Čína různé třídy a sociální skupiny. Komunistická strana Číny, osm demokratických stran a zástupci bez stranické příslušnosti shromáždili zástupce ze všech oblastí života. Tím je zajištěno, že čínský systém politických stran nového typu respektuje přání většiny a odpovídá přiměřeným požadavkům menšiny a může lépe reprezentovat různé třídy a zájmy různých sociálních skupin.

Čínský systém politických stran nového typu navíc prostřednictvím institucionálních opatření, jako jsou stranické konzultace, účast na politických záležitostech, diskuse o politice a demokratický dohled, soustřeďuje názory a návrhy od všech stran, podporuje vědecké a demokratické rozhodování a účinně se vyhýbá zneužívání stranických zájmů, třídních zájmů a skupinových zájmů a dalším problémům a zajišťuje kontinuitu a stabilitu národních politik.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>