Hlavní Menu > O Číně
TĚLESNÁ KULTURA A SPORT

2004-06-02 13:26

   Založením ČLR v r.1949 tělesná kultura a sport v Číně vstoupily do nové historické éry. Od března 1959, kdy se Žong Kuo-tuan stal mistrem světa na 25.mistrovství světa ve stolním tenisu v Německu, do r.1998 čínští atleti a sportovci získali prvenství v 1 143 soutěžích na olympijských hrách, mistrovstvích světa a světových pohárech. Čína, jedna z nejúspěšnějších asijských zemí v oblasti tělesné kultury, se stále více prosazuje jako úspěšná země při mezinárodních sportovních soutěžích.
   Po celých 50 let velice záslužnou činnost v oblasti tělesné kultury vyvíjí Všečínská federace sportů, která se mimo jiné zasloužila i o to, že státem vyhlášenou normu sportovní zdatnosti v průběhu let splnilo kolem 1 miliardy čínských obyvatel. V posledních 20 letech se způsoby a formy sportovního vyžití hodně rozšířily. V r.1983 začala pracovat Čínská společnost sportů pro starší občany a další sportovní organizace. Na počátku r.1995 čínská vláda vyhlásila plán péče o zdraví všeho obyvatelstva, podle kterého by se každý měl alespoň jednou denně věnovat nějakému tělesnému cvičení, naučit se aspoň dvěma způsobům upevňování zdraví a jednou za rok podstoupit tělesnou prohlídku. V srpnu 1995 byl také přijat tomu odpovídající zákon.
   Ve světě jsou dobře známy a vysoce hodnoceny výkony čínských sportovců a sportovkyň ve stolním tenisu, gymnastice, volejbalu, zápase, atletice, plavání a skocích do vody, badmintonu, krasobruslení, lyžování a dalších sportovních odvětvích.
   Na popud předsedy Mezinárodního olympijského výboru Juana Antonia Samaranche se v Číně v r.1995 konal cyklistický závod, kterého se zúčastnilo přes 1 milion soutěžících ve 107 čínských městech, což bylo zástupcem předsedy MOV hodnoceno jako naprosto ojedinělá světová sportovní událost. Život na sportovištích nebyl nikdy tak čilý jako v současnosti, zvláště pak ve městech. Je to vidět na koupalištích či v bazénech, na hřištích, ve fitness centrech, v horské pěší turistice a jinde. Ročně přibývá 2 % lidí, kteří se věnují sportu.
   Důležitou součástí sportovních aktivit jsou některé tradiční sporty, patřící zároveň ke kulturnímu odkazu minulosti. Je jich na 1 000 druhů a pěstují je hlavně národnostní menšiny. Patří sem mongolské zápasy, lukostřelba a jízda na koni, tibetské závody jaků, kirgizské honby dívek, závody v bězích na chůdách, závody dračích lodí, závody v pouštění draků, různé taneční závody a další a další.
   ČÍNA A OLYMPIJSKÉ HRY
   Před rokem 1949 se Čína zúčastnila olympijských her pouze třikrát (1932, 1936 a 1948) a nezískala žádnou medaili. Po r.1949 se zreorganizovala někdejší Všečínská sportovní asociace ve Všečínskou federaci sportů (Čínský olympijský výbor) a začala v Číně propagovat olympijské hry a jejich ideály.
   V říjnu 1979 na zasedání výkonného výboru MOV (VV MOV) v japonské Nagoji zaujala Čína v Mezinárodním olympijském výboru své legitimní místo V r.1981 byl zástupce Číny Che Čen-liang zvolen členem MOV, v r.1985 členem VV MOV a v r.1989 místopředsedou MOV. Tyto události svědčí o tom, že vztahy Číny a MOV vstoupily do nové etapy.
   V r.1984 se čínská sportovní delegace s 353 členy zúčastnila 23.olympijských her v Los Angeles. Čínští sportovci získali 15 zlatých, 8 stříbrných a 9 bronzových medailí v 16 závodech, jichž se zúčastnili. Bylo to poprvé, kdy Čína získala zlaté olympijské medaile a co do počtu zlatých medailí stanula na 4.místě. Na 25. i 26.olympijských hrách získali Číňané 16 zlatých medailí a opět obsadili čtvrté místo v počtu zlatých medailí.
   Čínská vláda vyvinula a vyvíjí velké úsilí při rozvíjení mezinárodních sportovních styků. V současnosti se mezinárodních sportovních událostí každoročně zúčastňuje kolem 30 000 Číňanů při více než 2 000 soutěžích a zápasech. Čína úspěšně zorganizovala průběh 11.asijských sportovních her, 3.asijské zimní hry, 1.východoasijské hry, 6.dálněvýchodní a jihopacifické hry tělesně postižených a jiné sportovní soutěže. Vedle toho Čína aktivně podporuje členské země MOV, mimo jiné postavila ve více než 30 zemích přes 50 sportovních stadionů a tělocvičen. V r.1999 podala žádost o uspořádání olympijských her v r.2008 v Číně.
< Suggest To A Friend >
 
     <Print>