Hlavní Menu > Zprávy
J.E. YU na setkání s Klubem česko-čínské ekonomické spolupráce

2013-03-14 21:02

Dne 13.března 2013 se velvyslanec ČLR pan YU Qingtai s manželkou a dalšími čínskými diplomaty sešel na přátelském setkání se členy Klubu česko-čínské ekonomické spolupráce (dále jen Klub).

 
Velvyslanec Yu Qingtai poděkoval za to, že staří odborníci Klubu se aktivně podíleli na výstavbě nové Číny a dlouhodobě věnovali pozornost Číně a podporovali rozvoj čínsko-českých vztahů. Velvyslanec Yu stručně představil související informace týkající se Všečínského shromáždění lidových zástupců a Čínského lidového politického a poradního shromáždění a upozornil na to, že čínská vláda bude pokračovat cestou reforem a otvírání se světu. Bude se snažit zvyšovat životní úroveň lidí, zintenzivní boj proti korupci a bude realizovat institucionální reformy, aby vláda mohla plnit příslušné úlohy. Čínská strana klade velký důraz na vztahy k České republice. Čínské velvyslanectví je ochotné nadále udržovat komunikaci a spolupráci s Klubem v zájmu rozvíjení česko čínských vztahů.

 
Předseda Klubu Ing. Šáral řekl, že česká strana ráda vidí čínskou politickou stabilitu a hospodářský vývoj, úspěchy z prosazování politiky reforem a otvírání se světu během uplynulých více jak 30 let, které dokazují, že Čínská komunistická strana a čínská vláda mají schopnost realizovat cíl rozvojového programu do roku 2020 a zvyšovat životní úroveň svých občanů a zužovat příjmovou propast mezi obyvateli a rozdíly mezi městy a venkovem.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>