Hlavní Menu > Zprávy
Kacířská sekta Falun Gong - oklamující svět a níčící životy

2004-06-02 14:32

    „Falun Gong“ je druh kultu, který škodí společnosti a nelegální organizace, která se objevila v některých částech Číny před několika lety. Li Hongzhi, její zakladatel, aby rozšířil tuto organizaci, vymyslel bludy a propagoval řadu lží a kacířských klamů, aby se sám zbožňoval a vnutil tyto myšlenky do praktikujících „Falun Gong“ a tak je organizačně a duchovně řídil. Nelidská, protispolečenská a nevědecká slova a činy Li Hongzhi již způsobily společnosti vážné škody. Tento článek stručně zkoumá osobu Li Hongzhi a jeho kacířské bludy, aby pomohl čtenářům seznámit se více s fakty.

   Pozadí Li Hongzhi
   Li Hongzhi se narodil 7. července 1952 ve městě Gongzhuling v čínské severovýchodní provincii Jilin(Ťilin). V letech 1960 až 1969 studoval v základní škole ve městě Changchun(Čchang-čchun) a na střední škole č. 4 a č. 48 v témže městě. Po roce 1970 nejdříve pracoval na vojenské farmě pro chov koní, později hrál na trumpetu v orchestru lesní policie provincie Jilin. V době od 1978-1982 byl zaměstnán jako zřízenec v hotelu provozovaném lesní policií provincie Jilin. Mezi lety 1982-1991 pracoval v bezpečnnostním oddělení ve Společnosti pro obilniny a olejniny města Changchun.
   Li Hongzhi začal propagovat své ideje „Falun Gong“ na počátku 90 let. Iniciativně začal vytvářet tzv. cvičení „Falun Gong“, kombinací hnutí bojových umění, jemuž se naučil před několika lety od jiných, a imitoval tradiční thajský tanec, v prvé řadě vydělával peníze tím, že vyučoval praktikám „Falun Gong“. Později, když shledal, že lidé neprojevují zájem o jeho „praktiky“, tak změnil způsob získání peněz, aby léčil lidi s nemocemi vynaložením své „potenciální energie“. Avšak podvod nemůže trvat věčně. Po období pletichářství vymyslel řadu lží a kacířských teorií „Falun Dafa“ a založil organizaci „Falun Gong“, která je kacířskou sektou a postupně se dal na cestu zločinů.
   Později se Li sestavil vlastní legendu prostředí, ze které vyšel. Řekl: „narodil jsem se ve městě Gongzhuling v provincii Jilin dne 13. května 1951. Když jsem byl ještě dítětem, Mistr Quan Jue (Čchun Ťue) mi poskytl tajné instrukce a jeho zásluhou jsem se v 8 letech stal dokonalým buhdistou“. „Ve věku 12 let taoistický mistr Baji Zhenren (Nesmrtelný 8. stupně) mě vyučoval taoistickým praktikám. V roce 1972 jsem obdržel instrukce od Mistra Zhendaozi (Pravověrný taoista) a v roce 1974 jsem začal vyučovat v budhistické kultivaci až do doby, kdy jsem založil organizaci Falun Gong“.
   V knihách kompilovaných organizací „Falun Gong“ je uvedeno: „ve věku 8 let Li Hongzhi získal vyšší stupeň ´velké právo´ s velkou nadpřírozenou mocí, jako je schopnost pohybovat předměty (bez zvednutí prstu), upevnit předmět (na jakékoliv místo), ovládat myšlení jiných a stát se neviditelným… Jeho potenciální energie dosáhla extrémně vysoké úrovně. Rozumí vesmírné pravdě, vidí dovnitř lidského bytí a může vidět minulost a předpovědět budoucnost lidstva“.
   Při vytváření své životní historie Li zfalšoval své datum narození ze 7. července 1952 na 13. května 1951, a žádal o nový občanský průkaz. Avšak skutečným datem jeho narození zůstává 7. červenec 1952, jak je také uvedeno na výplatní listině určující jeho zařazení v zaměstnání, dále v žádosti o vstupu do Kumunistického svazu mládeže a vydání občanského průkazu vydaném 31. prosince 1986 a pak 31. března 1991.
   Proč Li provedl změnu data narození? Podle čínského lunárního kalendáře 8. den 4. lunárního měsíce se soudí, že tento den se narodil Sakyamuni, zakladatel budhismu a 13. května 1951 byl právě tento den.  Li sám takto naznačuje, že je „reinkarnován jako Sakyamuni“. Navíc, Li je vyfotografován v divadelním kostýmu, který si koupil v obchodním domě, aby vzbudil dojem Budhy, sedícím na lotosovém květu.
   Avšak mnozí z Liových spolužáků, učitelů a sousedů, poskytující interview, všichni shodně tvrdí, že Li Hongzhi byl normální dítě, které získávalo ve škole jen průměrné známky. V jejich reakci - pokud jde o jeho vytvořenou historii o „duchovní kultivaci“ - je jejich odpověď buď „nesmysl“ nebo „to je nemožné“, či „nikdy jsem neviděl nebo o tom neslyšel“. Jeho nadřízení a spolubydlící na vojenské farmě nebo u lesní policie rovněž tvrdí, že byl pouze normální člen umělecký soubor. Dodávají, že v té době platil přísný vojenský řád, program včetně uměleckých vystoupení byl velmi nabitý, takže Li Hongzhi neměl čas praktikovat tzv. „Velké právo“. Jeho kolegové z městské Společnosti pro obilniny a olejniny rovněž tvrdí, že Li Hongzhi neznal nic, pokud se týče „způsobu cvičení“ a „duchovní kultivace“ vůbec předtím, než vstoupil do kursu qigong(Čchikong) v roce 1988.
   Stručně řečeno, kdokoliv, kdo byl s Li v důvěrném vztahu, neví nic o tom, že by Li měl „zázračné schopnosti“, jak se sám chlubí. Když se ho ptali, proč si vytvořil vlastní historii života, tak Li odpověděl: „Nikdo by mi nevěřil, kdybych si tak nenadsadil“. Tyto zcela klamné „zázračné schopnosti“ jsou podvodem páchaným na těch, kteří znají málo o jeho osobě.

   Kacířské ideje obhajované Li Hongzhi
   Li Hongzhi kázal své kacířské ideje a bludy při každé možné příležitosti a zahrnul tyto absurdity do několika knih, jako jsou „Zhuan Falun“ a „Falun Fofa“. Tyto knihy byly široce rozšiřovány. Níže uvedené bludy, které Li Hongzhi opakovaně uváděl do praxe, pocházejí z knih, které on a jeho hlavní stoupenci napsali a prodávali na kazetách a video páskách.
   Rozšiřování teorie o „dnu posledního soudu“, kdy lidstvo se dostalo na okraj své zkázy
   Při mnoha příležitostech Li Hongzhi tvrdl svým poslouchačům: „Lidstvo má zkušenosti z mnoha zničujících katastrof…“. „Příští zničení- totální zničení - nastane brzy. Bude to zničení co do obsahu i ducha a bude skutečně hrozné!“
   Li během jedné své řeči řekl, že „prosím, řekněte každému kolem vás, že současná doba je na pokraji vyhnutí lidské rasy. Jak řekl Sakyamuni, všichni ďáblové se zjeví v tento čas“. Li dále řekl svým stoupencům… „ Zjistil jsem, že lidstvo už 81 krát prošlo v minulosti katastrofami a po každé přežilo jen málo lidí.“ Prohlásil dále, že „lidstvo na této Zemi stoji tváří v tvář nevyhnutelnému osudu. Naše planeta měla být, podle mého výpočtu, totálně zničena minulý rok“. Řekl dále, že to byl on sám, který oddálil toto zničení o 30 let.
   Li zatracuje lidstvo a pohlíží na Zemi, jako na hromadu odpadků
   Když Li Hongzhi kázal svým stoupencům „Falun Gong“, opakovaně tvrdil, že lidstvo bylo velmi ohroženo. Řekl: „Jestliže se podíváte kolem dokola, tak shledáte dnes lidstvo v mimořádně hrozné, opravdu hrozné situaci! Je plné zkažených lidí“. Dále říká… „Lidstvo jako celek se zhoršuje a všude je plno ďáblů“. Li pak vysvětluje svůj názor, když říká, že „lidská rasa která se vyvinula do dnešního stadia je deformována a plná zločinu. Proto bohové zcela ztratili důvěru v lidstvo. To je jeden z hlavních důvodů, proč se bohové nestřežijí už dále o lidstvo“. Li dále řekl svým soupencům… „důvod, proč jsme se narodili na Zemi, není pouze v tom, abychom byli jen lidmi. Měli byste mít cil, abyste získali ucelené znalosti stejně, jako o zbytku vesmíru, abyste unikli zmatkům a vrátili se na jiný svět. Nicméně jsou lidé, kteří to nejsou schopni učinit, pak se narodili do tohoto světa znovu a znovu, podle doktriny samsara až do doby, kdy svět dospěje ke svému konci. Proto Zemi postihly mnohé katastrofy“. Li rovněž prohlásil: „Zpravidla špatní lidé spadnou do kosmu, do jehož středu, čímž je Země. V důsledku toho, Země slouží jako hromada odpadků z vesmíru“. Dodal dále, že … „ti, kteří sestoupili na úroveň obyčejných lidí, jsou odsouzeni k zániku“.
   Li neguje moderní vědu a naléhá na své stoupence, aby se vyhýbali vědě
   Li Hongzhi vyhlašuje svým stoupencům „Falun Gong“ : „Věda dnes není vědou v pravém slova smyslu…… protože nikdy nemůžete užít vědu k prozkoumání hlubokých tajemství kosmu“. „Věda a technologie lidstva nemohou dosáhnout vysokého stupně pochopen텅Avšak my, kteří praktikujeme Falun Gong, my toto můžeme pochopit a Budha je vědec na nejvyšší úrovni“. Tedy „věda lidstva je dnes ve skutečnosti rozvíjena na chybném základě. Její porozumění kosmu, lidstva a života je zcela chybné. Proto v našich kruzích zásadně neuznáváme moderní vědu, máme za to, že tato věda je chybná“.
   Li tvrdí, že pouze on sám a jeho „Falun Dafa“ může spasit lidstvo
   Li Hongzhi opakovaně tvrdí stoupencům „Falun Gong“, že „Falun Dafa“ poprvé od dob tvoření osvítil lidské bytosti tím, že jim nechal charakteristiky vesmíru (zákon Budhy), čímž sloužilo jako žebřík do nebe. Řekl dále, že „jsem jediný na světě, který může šířit ortodoxní zákon Budhy. Proto dělám skutek, který nikdy nebyl vykonán mými předchůdci. Skutečně, já dělám věci, které lidé nedělali nikdy předtím. Propaguji základní zákon vesmíru, který nemůžete přečíst v žádné knize v minulosti i přítomnosti, čínské i zahraniční. Teorie, kterou navrhuji, se vztahuje k podstatě kosmu. Je to základní zákon Budhy“. Dále Li řekl svým stoupencům: „Jsem zde, abych vás zachránil z tohoto světa. Jestliže vás nemohu zachránit já, není na tomto světě nikoho, kdo by byl schopen tak učinit. Lidská společnost se zhoršila do mimořádného stupně. Z toho důvodu nikdo se nemůže o vás postarat kromě mě. Ostatní jen čekají, až budete zničeni. Mám nadpřirozené vlastní podoby v éteru a je jich nespočetné množství. Já mohu řídit tolik lidí, kolik chci, dokonce celé lidstvo“.
   Li tvrdí, že nemoci jsou „trestem karmy“ a zakazuje svým stoupencům radit se s lékaři nebo užívat léky
    „Karma“ je budhistický termín, ani v kladném či záporném myslu. Li Hongzhi však tohoto pojmu používá, aby vyjádřil koncept odplaty za hřích. Svým stoupencům ve „Falun Gong“ káže: „Základní příčinou všech nemocí a neštěstí je „karma“. Nemoc pochází z jednoho druhu „základu karmy, formulovaného černou hmotou“.“ Dále pokračuje: „karma je základní příčina a nejvýznamnější pramen nemoci“. „Narození, stáří, nemoci a smrt je předem určeno“, tvrdí Li. „To jsou odplaty karmy. Jakmile jste jednou dlužník, tak platíte. Nemoci způsobuje karma. Jestliže někdo nemůže karmu zničit, nikdy nemůže nemoc úplně vyléčit. Pouze praktikování Falun Gong se možno karmy zbavit. Žádné jiné způsoby nelze použít.“ Li také řekl, že … „základ nemoci je problém jiného prostoru, který se odráží v našem zdejším prostoru. Například jestliže patogenická bakterie žije v jiném prostoru, jak může být léčena? Proto my, vyznavači Falun Gong, nehovoříme o nemocech, protože jsou zcela výsledkem karmy“.
   Li tvrdí, že sám má nadpřirozené podoby a zasadil do břícha svých stoupenců „kola zákona“
   Li Hongzhi požadoval od praktikujících „Falun Gong“ : „žádný z vás, mých žáků anebo mistrů jiných škol, nemá nadpřirozenou podobu těla. Pokud vím, jsem jediný, kdo na tomto světě má nadpřirozenou podobu těla. Mám bezpočet nadpřirozených podob těla, které vypadají přesně jako já. Jsou v jiném prostoru a mohou měnit své rozměry bez omezení a svobodně“. „Jsem hlavní tělo, ale oni mají schopnost dělat věci nezávisle. Mohou se o vás starat, chránit vás, pomáhat vám v praxi a jiné věci. Jsou opravdu mým ztělesněním. Proto já vás mohu ochránit. Většina mých nadpřirozených podob těla obléká budhistický šat(kasaya), má kudrnaté, modré vlasy, modré jako safír“. „Dnes je lidská společnost mimořádně chaotická a špinavá,“ říká Li svým stoupencům „Falun Gong“. „Lidé jsou poskvrněni příliš karmou a špatným myšlením. Avšak já vás toho všeho zbavím a usadím do vás zářící zlaté „kolo zákona“, spolu a jinými věcmi, včetně „Falun Dafa“, abyste mohli zkultivovat sebe a očistit vaše nenáviděná, špinavá těla…To je jedinečná šance, která se nevyskytla od prvního dne zrození světa. Budete nevýslovně šťastni tuto šanci mít“. Li řekl: „ „Kolo zákona“, které jsem vsadil do břicha svých stoupenců, krouží 24 hodin denně. Automaticky pomáhá praktikujícím v jejich praxi. Jinak řečeno, ačkoliv praktikující necvičí po celý den, „kolo zákona“ kultivuje toho člověka non-stop“.
   Li deformuje a znevažuje náboženství, propaguje „Falun Dafa“ za ordotoxní zákon
   Pod rouškou „Zákona Budhy“, Li Hongzhi usurpoval některé náboženské výrazy a deformoval budhismus. Jeho  kacířské ideje jsou ve své podstatě protináboženské. Li Hongzhi tvrdí, že jeho „Falun Dafa“ je nejvyšší zákon Budhy a „ordotoxní zákon“, který stojí nad všemi náboženstvími. Aby stoupenci „Falun Gong“ zcela věřili v „Falun Dafa“ a byli poslušni doktriny jeho kacířského kultu, Li Hongzhi zakázal praktikujícím, aby věřili v jakékoliv náboženství. Řekl: „Existující náboženství nemohou více zachránit lidi od trýznění. Tato náboženství vám nemohou získat schopnost sebekultivace a tak jsou na nízké úrovni. Musíte odmítnout věci na nízké úrovni, protože by způsobily zmatek v těle, které kultivujete. Takto byste nebyli schopni se vrátit domů, a poškodili byste si vlastní cestu vpřed“. Li dále požadoval: „Pokud se týče budhismu, křesťanství, judajsmu a jiných náboženství, připouštím, že v historii byly ordotoxními náboženstvími. Avšak v tomto historickém období a v dnešní společnosti, kdy se koncepce lidstva modernizuje, je nemožné, aby lidé pochopili pravou koncepci člověka z dávných idejí. Nemůžete pochopit stará náboženství, ani nemůžete být jimi změněni. V důsledku toho se nebudou starat o vás. Říkám to proto, že možná jste zabloudilí z pravé cesty náboženstvím, které nemůže pomoci lidem v jejich trápení“. Li rovněž řekl: „Některá náboženství vstoupila do tohoto století. Ne jenom v tomto století, ale také v několika minulých stoletích se objevila nová náboženství. Většina z nich byla falešná“. Jak vůdčí osobnosti čínských náboženských kruhů zdůrazňují, nejen Li Hongzhi a jeho „Falun Dafa“ nemají nic společného s náboženstvím, ale jejich kacířské ideje jsou přímo v rozporu s náboženskými doktrinami a jsou proto protináboženské.

   Li obhajobou kacířských idejí kontroluje myšlení těch, kdo praktikují „Falun Gong“
   Li Hongzhi obhajuje teorii bezprostředního „konce světa“, prohlašuje se za jediného spasitele a je to on jediný a jeho „Falun Dafa“, kteý může odvrátit nevídané nebezpečí a strádání. Li nařídil svým stoupencům „Falun Gong“, aby mu byli absolutně poslušní, aby mysleli a konali v přísném souladu s jeho učením, aby takto mohl kontrolovat jejich myšlení. Li Hongzhi obhajoval doktrinu svého kultu a přijal všechny druhy kacířských prostředků a kontroloval stoupence „Falun Gong“. Výsledkem byla smrt mnoha členů „Falun Gong“ a vážné škody na zdraví mnoha lidí.
   Podle neúplné statistiky z některých provincií, autonomních oblastí a měst pod ústřední správou, zemřelo do poloviny roku 1999 celkem 1.404 lidí,v důsledku praktik „Falun Gong“ a ještě mnohem více jiných utrpělo psychické poruchy z těchže důvodů. Podle lékařů Pekinské lékařské univerzity, od roku 1992 počet pacientů s psychickými poruchami v důsledku praktik „Falun Gong“značně stoupl. Mezi těmi, kteří zemřeli v důsledku praktikování „Falun Gong“ byli i ti, kteří byli oklamámi „doktrinou karma“ a dokonce odmítli se poradit s lékařem nebo brát léky, když onemocněli. Jiní zase psychicky zmateni v průběhu praktik „Falun Gong“ dokonce spáchali sebevraždu nebo zavraždili jiné. Co je na věci tragičtější, že některé oběti tak věřili Li Hongzhi a jeho „Falun Gong“, že i když trpěli v důsledku nemoci, se neléčili podle příkazů Li Hongzhi a sebeklamem se obviňovali, že neměli dostatečnou víru v „Mistru Li“, nedosáhli totiž velkých výsledků v praktikách „Falun Dafa“. Takto způsobilo osobní a rodinné tragédie, jichž bylo nepočítané.
   Je nutné podotkout, že zatímco Li Hongzhi říkal jiným, aby nevyhledávali lékaře nebo užívali léky, když byli nemocní, sám toto nepraktikoval. Byly nalezeny mnohé účty k úhradě za lékařské úkony a léky pro Li Hongzhi a jeho rodinu. Nyní, když tyto nesmyslné bludy vyšly najevo, Li Hongzhi se pokouší je odmítnout a obhájit je. Ještě sám zkompiloval, vytiskl a distribuoval knihy a vychvaloval tyto bludy. Jak může toto popírat, když je to otištěno černé na bílém?
   Žádná zodpovědná vláda na světě by netolerovala kacířský kult, který provádí škodlivou činnost, jež připravuje lidi o životy a o zdraví. V tomto směru čínské zákony mají jasná ustanovení. Li Hongzhi proto nemůže uniknout odplatě za zločiny, které spáchal.

   Porušování práv jiných lidí a vážné narušování veřejného pořádku
   Ilegální organizace založena Li Hongzhi „Studijní společnost Falun Dafa“ je nejvyšším orgánem organizace „Falun Gong“. Tato studijní společnost má po celé zemi 39 hlavních instrukčních stanic, 1.900 instrukčních stanic a 28.000 míst pro praktikování „Falun Gong“. Kolem 2 milionů osob vstoupilo organizace „Falun Gong“(Li Hongzhi v jedné poznámce chvástavě řekl, že praktikujících cvičení je kolem 100 miliomů osob).
   Hlavní instrukční stanice jsou přímo podřízeny „Studijní společnosti Falun Dafa“. Direktivy Li Hongzhi jsou předávány přes „Studijní společnost Falun Dafa“ různým hlavním stanicím, které dále postupují instrukčním stanicím a jednotlivým členům. Organizace „Falun Gong“ žádá členy, aby chodili do instrukčních stanic a míst prakticky denně. Dále členové pořádají pravidelné kolektivní akce. Ve skutečnosti „Falun Gong“ se stala jednoduše nástrojem umožňujícím Li Hongzhi provádět všechny druhy aktivit porušující zákony. Poté, co skutečný charakter Li Hongzhi vyšel najevo, převážná většina praktikujících cvičení se náhle probudila ze svého chybného postoje a přerušila s „Falun Gong“ styky.
   Li Hongzhi a organizace „Falung Gong“ pod jeho vedením nedovolí kritické názory na jeho doktrinu. Kdo byl proti Li Hongzhi a „Falun Gong“, tato sekta pak bez řádného povolení organizovala shromáždění, podněcovala své stoupence k útokům proti těmto lidem, kteří pozvedli svůj kritický hlas.
   Od roku 1996 mnozí lidé napsali články odhalující kacířskou podstatu a vážné škody způsobené „Falung Gong“. Toho využila „Falun Gong“, aby obléhala školy, média, nakladatelství, vládní orgány a dokonce obydlí jednotlivců při různých příležitostech, což kulminovalo v Pekingu v nelegální demonstraci v dubnu 1999, kdy přes 10.000 osob obléhalo Zhongnanhai, sídlo ústřední vlády. Demonstranti, vůbec nerespektujic právo, chtěli, aby umlčili veřejné mínění stejně jako zamezit jiným lidem, jako médiím a nakladatelstvím, aby nekritizovali „Falun Gong“. To i vyústilo v situaci, ve které si nikdo nikdy nedovolil pohoršit Li Hongzhi a jeho „Falun Gong“. Tato situace vážně poškodila veřejný pořádek, hrubě narušila normální život občanů a připravovala ho o svobodu projevu a osobní bezpečnost. To vše odhaluje jejich protispolečenský charakter.
   Počátkem dubna 1999 mládežnický časopis „Přehled vědy a techniky“, vydávaný Pedagogickou univerzitou v Tchien-ťinu (Tianjin), otiskl článek akademika Čínské akademie věd He Zuoxiu (Che Cuo-siou) nazvaný „nesouhlasím, aby školáci praktikovali Qigon“. To byla záminka pro „Falun Gong“, aby vyvolala problémy. Mobilizovala své členy, aby protiprávně obléhali byt profesora He a Pedagogickou univerzitu ve městě. Dne 22. dubna Li Hongzhi se vrátil z USA do Pekingu rozhodnutý eskalovat toto obléhání a osobně plánoval nelegální demonstrace okolo Zhongnanhai. Ještě před demonstrací Li Hongzhi spěšně opustil Peking a odletěl do Hongkongu. Dne 25.dubna přes 10.000 členů „Falun Gong“ přijelo z různých částí země do Pekingu a obléhalo Zhongnanhai. Li, který v té době se skryl v Hongkongu, manipuloval lidmi na dálku. Během jediného dne měl 29 telefonátů s jeho „hlavním stanem“ v Pekingu. Později, aby se vyhnul odpovědnosti, lhal zahraničním novinářům, že o žádné akci předem nevěděl a když došlo k incidentu, tak byl na cestě z USA do Austrálie.

   Přes „Falun Gong“ hramadil Li Hongzhi peníze, únikem daní se dopouštěl ekonomické kriminality a pral špinavé peníze
   Li Hongzhi se nelegálně zmocnil velkého množství peněz a „Falun Gong“jako prostředku, aby dosáhl svého účelu. Podle vyšetřování příslušných orgánů, od května 1992 do konce roku 1994 Li Hongzhi a jeho spolupracovníci pod záminkou pořádání kursů „Falun Gong“, shromáždili přes 3 miliony juanů (RMB) za pořádání 56 těchto kursů. Z většiny této sumy neplatili daně.
   Hlavní pramen nelegálních příjmů Li Hongzhi byla výroba, publikování, distribuce a prodej knih, audio a video kazet, jakož i VCD o „Falun Gong“. K tomu se řadí také oblečení, osobní vybavení potřebné ke cvičení„Falun Gong“. Například Wuhan Shenshen Group Co. řízená hlavní instrukční stanicí získala příjem 83 milionů juanů za ilegální publikace o „Falun Gong“ a audiovizuální produkty. Podle kontraktu, který společnost podepsala s Li, tento obdržel 8% ze všech obchodů, mimo příjmu za autorství a odměn za korektury. Od černa 1997 do července 1998 Společnost odevzdala Li Hongzhi a „Studijní společnosti Falun Dafa“ 1.2 milionu juanů a 10.000 USD, z čehož nebyla zaplacena individuální daň z příjmu.
   Šantungské středisko pro vědecké, technologické a kulturní služby publikovalo hlavně audiovizuální produkty pro „Falun Gong“. Během pěti let, obchodní obrat střediska dosáhl přes 20 milionů juanů s čistým ziskem přes 8.3 milionu juanů. Podle dohody střediska s Li Hongzhi tento měl obdržet 15% zisku, což činilo 1,24 milionu juanů. Nyní bylo ověřeno, že středisko služeb převedlo „Studijní společnosti Falun Dafa“ 700.000 juanů a Li Hongzhi 90.000 junaů. Dodatečně středisko služeb zakoupilo pro Li vůz Santana a tento nezaplatil žádnou daň z příjmu ze sumy peněz, které obdržel.
   Dne 6. dubna 1996 zfalšoval kupní smlouvu na obytný dům ve městě Changchun, hlavním městě provincie Jilin v hodnotě 311.000 juanů a takto se vyhnul zaplacení daně.
   Od 2. poloviny roku 1996 do 1. poloviny 1997 osoba jménem Yao, vedoucí člen „Studijní společnosti Falun Dafa“ pašoval knihy o  „Falun Gong“ z Hongkongu. Podle ověřených údajů prodejem těchto knih získal 54 milionů juanů. Všechny peníze byly převedeny na účet poskytnutý Ji Liewu (Ťi Liewu), který je agentem Li Hongzhi pro distribuci knih o „Falun Gong“ v zahraničí. Podle Ji, všechny peníze z prodeje knih o „Falun Gong“mimo Čínu patří Li. Li Hongzhi má velké množství peněz deponováno mimo Čínu. Takto se dopustil kriminálních činů, jelikož pral špinavé peníze a vyhnul se daním.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>