Hlavní Menu > Zprávy
Stanovisko velvyslanectví ČLR v ČR k sektě „Falun Gong"

2004-06-02 14:32

   „Falun Gong“ není žádná náboženská organizace, nýbrž sekta, která škodí společnost, je to ilegální organizace vzniknutá v některých částech Číny a provádějící nezákonné aktivity. Aby rozšířil tuto organizaci, Li Hongzhi, zakladatel této sekty, vymýšlel řadu lží a kacířských klamů, kterými prohlásil za boha, a vštípil je praktikujícím, s cílem je organizačně i duševně ovládnout. Slova a činy Li Hongzhi jsou proti lidskosti, proti společnosti a proti vědě, a způsobily vážné škody ve společnosti. Podle neucelených údajů více než 1600 lidí praktikujících „Falun Gong “ přišlo o život, mnoho dalších se mentálně onemocnilo, mnoho rodin se rozpadlo. Žádná vláda na světě nemůže připustit, aby takové sekty ohrožovaly lidské životy a zdraví a narušily společenský pořádek a stabilitu. Právě proto v roce 1999 Ministerstvo pro civilní záležitosti ČLR podle příslušných zákonů prohlásilo sektu „Falun Gong“ za ilegální. Postup čínské vlády, který se neliší od postupu jiných vlád na světě vůčí podobným sektám, dostal plošnou a rozhodnou podporu od obyvatelstva, především od rodin, jejichž členové praktikovali „Falun Gong“, i od celého náboženského okruhu, protože pevně chrání základní lidská práva a svobodu čínských občanů. I většina lidí, kteří praktikovali „Falun Gong“, si již uvědomili podstatu sekty „Falun Gong“ a škody, které způsobila. Mezinárodní společenství má také k tomu pochopení.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>