Hlavní Menu > Zprávy
Velvyslanectví ČLR posktlo jeden milión Kč v souvislostí velké povodně v ČR

2004-06-02 14:32

   Velvyslanectví ČLR posktlo  jeden milión Kč v souvislostí velké povodně v ČR
   V posledních dnech postihla pět českých krajů stoletá velká povodeň, která působila českému lidu ohromné materiální škody. Čínská vláda a čínský lid stále s velkou pozorností je sledovala. Dne 15. srpna, Předseda Státní rady ČLR ZHU Rongji poslal předsedovi české vlády Špidlovi soucitný telegram, v němž vyjádřil lidu postižených oblastí velkou sympatii a srdečné pozdravy, rovněž je přesvědčen o tom, že pod vedením vlády ČR a aktivním úsilím všech společenských orgánů dokáže český lid překonat prozatímní obtíže způsobené povodní a brzy obnovit pracovní a životní pořádky v postižených oblastech.
   Velvyslanectví ČLR v ČR také pozorně sleduje povodeň,pociťuje s lidem postižených oblastí hlubokou lítost. Velvyslanec TANG Guoqiang napsal dopis panu ministrovi zahraničních věcí Cyrilu Svobodovi a vyjádřil svůj upřímný soucit. Dne 16. srpna, Velvyslanectví ČLR udělalo rozhodnutí, že poskytuje Pražanům a lidu dalších postižených oblastí finanční prostředky v částce 1 000 000.--Kč na pomoc odstranění následků způsobených povodní. Zároveň požádalo MZV ČR, aby laskavě vyřídilo Pražanům a lidu dalších postižených oblastí pozdravy od všech diplomatů a pracovníků našeho velvyslanectví. 
< Suggest To A Friend >
 
     <Print>