Hlavní Menu > Zprávy
Rozhovor mluvčího Velvyslanetsví Čínské lidové republiky

2004-06-02 14:32

   Podle dostupných zpráv pozvali někteří čeští činitelé tak zvaného disidenta  Wang Tana do České republiky, s nímž se setkali i představitelé Senátu ČR. Nad touto skutečností vyslovuje čínská strana hluboké politování .
   Čínská vláda respektuje všeobecné principy lidských práv, usiluje o realizaci práva na život a rozvoj,  posiluje demokracii a  právní řád s cílem řídit stát při dodržování zákonností a dobudovat socialistický právní stát. Po dlouhém sondování našla čínská vláda správnou cestu směřující k podpoře a ochraně lidských práv odpovídající podmínkám  země a dosáhla všeobecně uznávaných úspěchů. Čínská vláda příkládá i velký význam podpoře a ochraně občanských a politických  práv . V únoru minulého roku Všečínské shromáždění lidových zástupců schválilo „Mezinárodní konvenci o ekonomických , sociálních a kulturních právech“. Tato skutečnost  ztělesňuje trvalé stanovisko čínské vlády k podpoře a ochraně lidských práv a k rozvoji mezinárodní spolupráce v této oblasti。rovněž ztělesňuje i pevné odhodlání a jistotu čínské vlády  zajistit to, aby občané využívali všechna ekonomická , sociální a kulturní práva .
   V posledních letech se čínská ekonomika trvale, rychle a zdravě rozvíjela, reforma se neustále prohlubovala, společnost zaznamenala všestranný pokrok. Celková životní úroveň čínských obyvatel se zvýšila, tím se i realizovaly dva historické přerody, tj: od etapy chudoby do etapy vyřešení nedostatku potravin a oblečení, od etapy vyřešení nedostatku potravin a oblečení do etapy dosážení relativně spokojeného života. Čínské úřady přijaly řadu opatření v oblastech striktního uplatnění zákona, zdokonalení justice, zvýšení účinnosti boje proti korupcia podpory demokratické výstavby v základních orgánech. Současný stav lidských práv v Číně je nejlepší v její historii, což    intenzivně pocítilo nejen skoro 1,3 miliardy čínských obyvatel, ale tuto skutečnost všeobecně ocenilo i mezinárodní společenství. Dnes Čína reprezentuje obravskou vitalitu, která živě zobrazuje rozsáhlý prostor,  v  kterém čínský lid svobodně a demokraticky vyvíjejí své tvořivé schopnosti.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>