Hlavní Menu > Zprávy
Stanovisko mluvčího Velvyslanectví Čínské lidové republiky v ČR k vyvěšení „tibetské vlajky" v některých českých městech

2004-03-06 00:00

     
       Byli jsme informováni, že kolem 10. března letošního roku mají některá česká města v úmyslu vyvěsit „tibetskou vlajku“ na svých radnicích na podporu takzvané akci „osamostátnění Tibetu“, a  na protest proti tzv.  „čínské okupaci “  a  „porušování lidských práv v Tibetu“. Nad tím  vyjádřuje Velvyslanectví ČLR v ČR seriozní pozornost a rozhodný odpor.

       Jak je známo, Tibet je odedávna nedílnou součástí čínského území, je to všeobecný fakt uznaný všemi vládami a lidmi světa včetně České republiky.
   
       Drtivá většina lidí na světě bez ohledu na fakt překrouceně odsuzovala a neustále odsuzuje čínskou vládu za její „porušování lidských práv a poškozování svobody náboženského vyznání v Tibetu “. Fakt je úplně jiný. V uplynulých více než 50ti letech vložila ústřední vláda investiční a finanční subvence do Tibetu  více než 40 miliard čínských yuanů (jako 5 miliard dolarů). Různé bratrské provincie bezpodmínečně Tibetu poskytovaly a poskytují pomoc a podporu. V současné době průměrný příjem na hlavu rolníků a pastevců, občanů ve městech a obcích, už překročil celostátní průměrnou úroveň. Politika svobody, náboženské vyznání a bohužel i historické památky sice byly poškozeny během „kulturní revoluce“ stejně jako v jiných regionech v Číně, ale po skončení „kulturní revoluce“ už bylo vše zase obnoveno. V Tibetu nyní existuje 1787 náboženských objektů a 46 tisíc mnichů a jeptišek, tím je garantována normální náboženská aktivita pro věřící v Tibetu. Ústřední vláda věnovala speciální finanční prostředky na renovaci paláce Podala, Joghangský klášter a jiné náboženské  objekty, které byly začleněny jako světové kulturní památky světovou organizací UNESCO. Zkrátka řečeno, díky výbudování  více než několit desítel let se v Tibetu zabezpečuje hospodářský růst, společenský pokrok, solitaritu národnosti a pohodu životní úrovní lidu. Více než 50 let po mírovému osvobození Tibetu, po mírovému osvobození Tibetu, bylo etapou nejrychlejšího a nejblahodárnějšího rozvoje Tibetu ve své historii. Neustálým prohlubováním reformy a otvírání se světu, byly kroky k otevření Tibetu čím dál tím větší. V poslední době vstoupily do Tibetu výzkumné delegace a turisté pocházející z různých regionů světa, aby zde mohli na vlastní kůži prožít šťastný a harmonický život.        

       Je třeba poukazat na to, že některé zahraniční organizace anebo osoby zneužívájí tibetskou otázku vyvěsit „tibetskou vlajku“  ve dne výročí rozštěpeneckého povstání v Tibetu. Jeho podstata znamená otevřenou podporu pro separatistickou akci dalajlámovy kliky a hrubé vměšování do vnitřních záležitostí Číny, dotýká se i národního cítění všeho čínského lidu včetně tibetského. Nad tím vyjadřujeme rozhodný odpor. Vláda České republiky uznává Tibet jako součást čínského území a prohlásila, že nepodporuje separatistickou činnost v Tibetu. Úmysl vyvěšení „tibetské vlajky“ v některých českých městech není v souladu s tímto stanoviskem české vlády.

       Podle naše informace, mnoho lidí zůčastňující se akce pověšení tibetské vlájky s důvodem nedostatku poznání o právní historii a současný stav Tibetu. Přali bychom, aby poznali skuteční situaci v Tibetu, aby zainteresované městské vlády planující vyvěsit „tibetskou vlájkuů“ z hlediska respektování historie a faktů zaujaly postoj shodný se stanoviskem české vlády a nezůčasnily se podobné akce s přihlédnutím k základních zájmů vztahů mezi Čínskou lidovou republikou a Českou republikou.

       Naše velvyslanectví je ochotno poskytovat veškeré informaci českým občanům, kteří mají zájem o poznání Tibetu. Upřímě vítáme, aby více českých přátel odcestovalo do Tibetu na návštěvu a na vlastní oči viděli Tibet, aby také mohli skutečně porozumět smyslu přísloví v čínštině i v češtině: stokrát slyšet není lépe, než jednou vidět.
< Suggest To A Friend >
 
     <Print>