Hlavní Menu > Aktuality
Proslov velvyslance Čínské lidové republiky v České republice Feng Biao na recepci u příležitosti 74. výročí založení Čínské lidové republiky

2023-09-13 14:30

Vaši Excelence pane prezidente Zemane, pane premiére Paroubku,

Vaše Excelence pane náměstku ministra zahraničí Huliciusi,

Vaši excelence páni velvyslanci, vážení hosté,

dámy a pánové:

Dobrý večer!

Je mi velkým potěšením sejít se s vámi na oslavě 74. výročí založení Čínské lidové republiky. Především bych Vás chtěl srdečně přivítat a srdečně Vám poděkovat!

2023 je rokem zahájení plného naplňování ducha 20. národního sjezdu Komunistické strany Číny a rokem zahájení nové cesty k vybudování moderní socialistické země na všech ohledech. Po úspěchu dvou velkých zázraků, jimiž jsou rychlý hospodářský rozvoj a dlouhodobá sociální stabilita, čínský lid aktivně posazuje čínskou cestu k modernizaci a kráčí vpřed k ambicióznímu cíli vybudovat silný národ a dosáhnout národního obrození. Čínské národní hospodářství pokračuje v oživení a celkem se zlepšuje, je pevně podporován vysoce kvalitní rozvoj, zintenzivňuje se modernizace průmyslu, je účinně zaručena potravinová a energetická bezpečnost a celková sociální situace zůstává stabilní. V první polovině letošního roku vzrostl čínský hrubý domácí produkt meziročně o 5,5%, jeden z nejrychlejších růstů ve světě. Základy dlouhodobého a zdravého hospodářského růstu Číny zůstávají nezměněny a do popředí se nadále dostávají institucionální výhody socialistického tržního hospodářství, poptávkové výhody megatrhu, nabídkové výhody uceleného průmyslového systému a talentové výhody velkého počtu kvalitních pracovníků a podnikatelů.

V roce 2023 si také připomínáme 45. výročí reformy a otevření se Číny. Čína důrazně prosazuje otevírání se vnějšímu světu na vysoké úrovni, zaměřuje se na rozšiřování domácí poptávky, urychluje budování silného domácího trhu a přebírá iniciativu k rozšíření dovozu vysoce kvalitního zboží a služeb, aby svou vlastní modernizací více přispěla ke světové ekonomice a poskytla dalším zemím více příležitostí k otevření a spolupráci. V první polovině letošního roku rozsah dovozu a vývozu čínského zahraničního obchodu poprvé ve srovnání se stejným obdobím v historii překročil 20 bilionů jüanů (zhruba 60 bilionů českých korun) a dovoz spotřebního zboží dosáhl téměř 1 bilion jüanů (zhruba 3 biliony českých korun). Mezinárodní měnový fond nedávno předpověděl, že příspěvek Číny k celosvětovému hospodářskému růstu v letošním roce dosáhne přibližně třetiny.

Dámy a pánové!

Čínská cesta k modernizaci je modernizací na cestě mírového rozvoje. Čína pevně prosazuje nezávislou mírovou zahraniční politiku, rozhodně podporuje mezinárodní systém, jehož jádrem je Organizace spojených národů, a mezinárodní řád založený na mezinárodním právu, prosazuje realizaci Globální rozvojové iniciativy, Globální bezpečnostní iniciativy a Globální civilizační iniciativy a zasazuje se o budování společenství se sdílenou budoucností lidstva a vždy byla stavitelem světového míru, přispěvatelem globálního rozvoje a obhájcem mezinárodního řádu.

Dámy a pánové!

Čína přikládá velký význam rozvoji čínsko-českých vztahů, pevně věří, že zdravé, stabilní a vzájemně výhodné čínsko-české vztahy jsou pro obě země a národy výhodnější, a je ochotna sdílet s Českou republikou a dalšími zeměmi světa plody čínské cesty k modernizaci. Čína už zařadila zpátky Českou republiku na seznam zemí pro skupinové zájezdy do zahraničí, optimalizovala vízovou politiku a zavedla řadu usnadňujících opatření,aby umožnila cizincům včetně Čechů hladce cestovat do Číny. Věří, že se tím urychlí obnovu vzájemné výměny a přátelských kontaktů mezi oběma národy. Od svého nástupu do funkce jsem v České republice uskutečnil rozsáhlou výměnu názorů s lidmi ze všech oblastí, navštívil jsem řadu míst a podniků a podporoval jsem návštěvy několika čínských delegací v České republice, čímž aktivně podpořilo čínsko-české přátelství a spolupráci. Čína je připravena spolupracovat s českou stranou na základě zásad vzájemného respektu, rovného zacházení a vzájemného prospěchu vytovořit příznivé politické atmosféry, rozšiřovat výměny a spolupráce v různých oblastech a podporovat zdravý a stabilní rozvoj čínsko-českých vztahů , aby přinesly více a lepších výhod lidem obou zemí.

Tím bych navrhoval přípitek

na prosperitu Číny a České republiky,

na stabilní a dalekosáhlé čínsko-české vztahy,

na dobré zdraví všech našich přítomných přátel,

na zdraví!

Děkuji vám!
< Suggest To A Friend >
 
     <Print>