Hlavní Menu > Aktuality
Velvyslanec Čínské lidové republiky v České republice Feng Biao přednášel v Československém ústavu zahraničí

2023-03-16 19:25

    Dne 15. března byl velvyslanec Čínské lidové republiky v České republice Feng Biao pozván v Československém ústavu zahraničí a přednášel projev, v němž představil rozvoj čínsko-českých vztahů, zaměřil se na historický kontext otázky Taiwanu a postoj Číny a vyvrátil negativní kroky některých českých politiků týkající se Taiwanu. Akce se zúčastnilo více než 30 zástupců z různých oblastí, včetně bývalého premiéra Paroubka.

Feng Biao uvedl, že Čína přikládá velký význam rozvoji čínsko-českých vztahů a považuje Českou republiku za důležitého strategického partnera, přičemž pevně věří, že udržování a rozvoj čínsko-českých vztahů je ve společném zájmu obou zemí a národů. Přestože obě země mají na některé otázky odlišné názory vyplývající z rozdílů v historii, kultuře, režimu společenství a ideologiích, neexistují mezi námi žádné geopolitické konflikty ani zásadní střet zájmů. Plodné výsledky čínsko-českého přátelství a spolupráce plně dokazují, že Čína je pro Českou republiku partnerem a příležitostí, nikoliv soupeřem či hrozbou. Čína je ochotna dále posilovat spolupráci s Českou republikou v různých oblastech na základě principů vzájemného respektu, rovného zacházení, vzájemného prospěchu a svým vlastním rozvojem poskytovat více příležitostí pro rozvoj České republiky.

Feng Biao zdůraznil, že otázka Taiwanu zděděná z čínské občanské války je o svrchovanosti a územní celistvosti Číny a je jádrem základních zájmů Číny. Sjednocení vlasti mírovými prostředky je v nejlepším zájmu celého čínského národa, včetně našich krajanů na Taiwanu, a nejvíce přispívá k dlouhodobému stabilitě a rozvoji Číny a je první volbou pro řešení otázky Taiwanu. Čína se zároveň důrazně staví proti separatistickým krokům "nezávislosti Taiwanu" a vměšování vnějších sil. Čína nikdy nedovolí, aby kdokoli nebo jakákoli síla oddělila Tchaj-wan od vlasti, a nikdo by neměl podceňovat silné odhodlání, pevnou vůli a mocnou schopnost čínského lidu bránit národní suverenitu a územní celistvost.

Feng Biao zdůraznil, že za předpokladu dodržování zásady jedné Číny nemá Čína námitky proti rozvoji neoficiálních hospodářských a obchodních výměn mezi Taiwanem a zeměmi, které navázaly diplomatické vztahy s Čínou, ale je rozhodně proti jakékoli formě oficiálních kontaktů těch zemí s Taiwanem. Česká strana neustále vykazuje negativní kroky související s Taiwanem a někteří politici se dokonce chystají na cestu na Taiwan, proti čemuž se Čína rozhodně staví. Pouze vzájemným respektováním klíčových zájmů a hlavních obav mohou Čína a Česká republika podpořit vzájemně výhodnou spolupráci mezi oběma zeměmi a zajistit stabilní a dlouhodový rozvoj čínsko-českých vztahů ve prospěch obou národů.

Feng Biao také odpovídal na otázky týkající se hospodářské a obchodní spolupráce a kulturní výměny mezi Čínou a Českou republikou, ukrajinské krize a snahy Číny o obnovení diplomatických vztahů mezi Saúdskou Arábií a Íránem atd.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>