Hlavní Menu > Aktuality
Oznámení o požadavcích na prevenci a kontrolu epidemie pro cestující do Číny

2023-01-19 15:20

Podle požadavků dočasných opatření pro cestování čínských a zahraničních osob po rozhodnutí zvládnout onemocnění COVID-19 opatřeními proti infekčním nemocem třídy B, které vydala čínská vláda dne 27. prosince 2022, musí cestující do 48 hodin před odletem do Číny podstoupit 1x RT-PCR test. Cestovat mohou osoby s negativním výsledkem testu

V zájmu zajištění zdraví a bezpečnosti mezinárodního cestování, budou od 17. ledna 2023 (místního času) letecké společnosti létající do Číny odpovědné za kontrolu negativních certifikátů o provedeném RT-PCR testu cestujících do 48 hodin před nástupem na palubu. Prosíme cestující o laskavou součinnost. Čínská celní správa bude při vstupu cestujících  provádět namátkové kontroly certifikátů.

Za účelem usnadnění příprav pro cestující do Číny, čínské velvyslanectví v ČR sestavilo „Průvodce opatřeními pro prevenci a kontrolu epidemie pro cestující směřující do Číny“ a požadavky na RT-PCR certifikáty. Přečtěte si je prosím pozorně a dodržujte je, abyste se vyhnuli ovlivnění vaší cesty.

Průvodce opatřeními pro prevenci a kontrolu epidemie pro cestovatele směřující do Číny

I. Testování před nástupem na palubu

Všichni cestující směřující do Číny musí podstoupit RT-PCR test na COVID-19 do 48 hodin před nástupem na palubu a do Číny mohou cestovat pouze v případě, že je výsledek testu negativní nebo poté, co se změní z pozitivního na negativní.  Certifikát s negativním výsledkem si pečlivě uchovejte  a mějte při sobě ke kontrole.

II. Prohlášení o zdravotním stavu deklarované čínským celním úřadům

Negativní výsledek testu oznámíte čínské celní správě vyplněním formuláře prohlášení  v miniprogramu Wechat  “Customs Passenger Fingertip Service”nebo vyplněním „Výstupní/vstupní zdravotní deklarační karty Čínské lidové republiky“  na webu https://htdecl.chinaport.gov.cn, nebo prostřednictvím “Handheld Customs” APP.

III. Kontrola při nástupu na palubu

Při nástupu letecká společnost zkontroluje, zda máte certifikát s negativním výsledkem  RT-PCR testu do 48 hodin před nástupem na palubu. Těm, kteří toto nepředloží, nebude umožněn vstup do letadla.

IV.Osobní ochrana v letadle

Noste, prosím, roušku po celou dobu letu a chraňte se, abyste snížili riziko infekce.

V. Kontrola při vstupu na území

Po příletu na letiště dokončete nezbytné celní odbavení s kódem celního zdravotního prohlášení. Čínská celní správa bude namátkově kontrolovat  certifikáty s negativním výsledkem RT-PCR testu provedeným do 48hodin před nástupem na palubu. Pokud bude zdravotní prohlášení a běžná kontrola v pořádku, nebudou kladeny žádné další požadavky.Pokud nebude zdravotní prohlášení v pořádku  nebo se u vás projeví příznaky, jako je horečka, jste povinni podstoupit test u čínské celní správy. U těch, kteří budou mít pozitivní test, bude zavedena karanténa doma nebo v místě pobytu nebo by měli vyhledat lékařské ošetření v souladu s požadavky oznámení. Ti, jejichž výsledky budou negativní, projdou rutinní karanténní kontrolou čínským celním úřadem v souladu se zákonem o zdraví a karanténě na hranicích a dalšími zákony a předpisy.

VI. Prevence a kontrola epidemie po vstupu na území

Po vstupu do Číny musíte přísně dodržovat požadavky na prevenci a kontrolu epidemie v místě, kde se zdržujete.

Požadavky na certifikát RT- PCR testu

I. Certifikát musí obsahovat jméno a příjmení cestujícího, které se musí shodovat se jménem a příjmením na cestovním dokladu použitém pro let. Doporučuje se na certifikátu mít uvedené datum narození a číslo cestovního dokladu.

II.Certifikát musí také obsahovat:

● Čas testu nebo čas vydání certifikátu (alespoň jeden čas by měl být do 48 hodin před nástupem na palubu);

● testovací metodu (musí být RT-PCR test, antigenní  testování nebude akceptováno);

● výsledek testu (musí být negativní; výsledek “nejistý” nebo “v šedé zóně” nebude přijat);

● název a kontaktní údaje testovací instituce.

III.  Doklad musí být v úředním jazyce místa odkud odlétáte do Číny nebo v angličtině. Bude zkontrolováno leteckou společností.

IV. Jedná se o certifikát v papírové podobě. Pokud testovací  instituce vydá certifikát v elektronické podobě, vytiskněte si ho  a vezměte s sebou.

Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice

Dne 16.ledna 2023                 < Suggest To A Friend >
 
     <Print>