Hlavní Menu > Aktuality
Oznámení o výběrovém řízení na volná pracovní místa na čínském velvyslanectví v ČR.

2022-12-02 09:05

Čínské velvyslanectví v ČR nabízí 2 volná pracovní místa, a to na pozici administrativních činností a na pozici práce na recepci velvyslanectví. Zájemci, kteří splňují požadavky, se mohou přihlásit za níže uvedených podmínek:

1. Podmínky

(1) Občané České republiky, kteří splňují zákonné podmínky k zaměstnání.

(2) Pracovník administrativních činností by měl na dobré úrovni ovládat čínštinu a češtinu v poslechu, čtení, psaní, komunikaci, překladu. Pracovník recepce by měl na dobré úrovni ovládat čínštinu, češtinu, angličtinu v poslechu, čtení, psaní, komunikaci, překladu.

(3) Znalost práce s počítačem a běžně používaným počítačovým kancelářským softwarem.

(4) Dobré komunikační schopnosti, smysl pro práci, silný smysl pro odpovědnost a dobrý zdravotní stav.

(5) Bakalářský titul nebo vyšší.

(6) Bezúhonnost.

2. Požadované dokumenty

(1) Osobní životopis (v čínštině a češtině nebo v čínštině a angličtině).

(2) Platný občanský průkaz ČR (kopie).

(3) Doklad o vzdělání (kopie diplomu).

(4) 1x aktuální fotografie (bez omezení velikosti).

(5) Osvědčení o bezúhonnosti (lze předložit před nástupem do zaměstnání).

Poznámka: poskytnuté dokumenty se nevracejí a velvyslanectví je po skončení výběrového řízení skartuje.

3. Způsob a termín podání

(1) Prosím oskenujte požadované dokumenty a zašlete na email: chinaembassy@seznam.cz a do předmětu emailu uveďte „Žádost o pracovní pozici + Příjmení a jméno. Osobní a telefonické konzultace nejsou akceptovány.

(2) Uzávěrka: od dnešního dne do obsazení pozic.

4.Předběžná kontrola, pohovor a výběr

(1) Velvyslanectví provede předběžný výběr uchazečů na základě registrace a požadavků na pracovní pozici a vyzve uchazeče k pohovorům v oznámeném termínu (ti, kteří v kontrole neuspějí, nebudou informováni a dotazy nebudou přijaty, prosíme o pochopení).

(2) Uchazeči budou vyzváni k účasti na pohovoru dle oznámeného termínu, jinak se má za to, že se výběrového řízení automaticky vzdali.

(3) Při pohovoru předložte originály výše uvedených dokumentů.

(4) Velvyslanectví vybere nejlepší kandidáty.

5. Ostatní

(1) Pracovní doba: 8:30-12:30 a 13:30-17:30 v pracovní dny (podle pracovních dnů stanovených čínským velvyslanectvím v ČR).

(2) Mzda dohodou.

(3) Civilní zaměstnanci nemají diplomatický status a nepožívají diplomatických výsad a imunit.

                            Čínské velvyslanectví v ČR

                             Dne 1. prosince 2022
< Suggest To A Friend >
 
     <Print>