Hlavní Menu > Aktuality
Velvyslanec Čínské lidové republiky v České republice Feng Biao publikoval článek Ještě širší perspektiva rozvoje Číny

2022-10-25 22:48

Dne 25. října 2022 publikoval velvyslanec Čínské lidové republiky v České republice Feng Biao v českém médiu Naše pravda článek Ještě širší perspektiva rozvoje Číny, v němž představil 20. národní sjezd Komunistické strany Číny. Celý článekí:

Ve dnech 16. až 22. října 2022 se v Pekingu úspěšně konal 20. národní sjezd Komunistické strany Číny. Jednalo se o velmi důležitý sjezd, který probíhal v klíčovém okamžiku, kdy se celá strana a lidi všech etnických skupin v zemi vydaly na novou cestu vedoucí k všestrannému vybudování moderní socialistické země a směřují k cíli druhého stého výročí, který udá směr, předloží návrh plánu, přijme opatření a shromáždí síly pro další rozvoj Číny v následujících pěti a více letech, a otevře širší perspektivu rozvoje Číny.

Budoucí rozvoj Číny stojí na pevných základech

Velké změny, ke kterým došlo během uplynulých deseti let od 18. národní sjezdu Komunistické strany Číny, jsou historickými milníky v dějinách strany, Čínské lidové republiky, reformách a otevírání se světu, rozvoji socialismu a rozvoji čínského národa jako takového. Oslavili jsme 100. výročí založení Komunistické strany Číny (KSČ), vstoupili jsme do nové éry socialismu s čínskými rysy, splnili jsme historický úkol vymýtit chudobu a vybudovat středně prosperující společnost ve všech ohledech, čímž jsme dosáhli cíle prvního stého výročí. Hrubý domácí produkt Číny vzrostl z 54 trilionů jüanů na 114 trilionů jüanů (cca 376 trilionů Kč). Podíl Číny na světové ekonomice se tak zvýšil o 7,2 procentního bodu na 18,5 %, čímž se Čína s jistotou zařadila na druhé místo na světě. Čínský hrubý domácí produkt na obyvatele se zvýšil z 39 800 jüanů na 81 000 jüanů (cca 270 000 Kč). Výrobní sektor a devizové rezervy Číny jsou největší na světě. Čína se zařadila mezi inovativní země s druhou nejvyšší sociální investicí do výzkumu a vývoje na světě, a má rovněž nejvyšší celkový počet pracovníků ve výzkumu a vývoji na světě. Čína dosáhla také významných úspěchů v pilotovaných expedicích do vesmíru a průzkumů na Měsíci a Marsu. Čína vybudovala nejrozsáhlejší systém vzdělávání, sociálního zabezpečení a zdravotní péče na světě. Rovněž je považována za jednu z nejbezpečnějších zemí na světě, přičemž očekávaná průměrná délka života se zde prodloužila v přepočtu na 78,2 roku na obyvatele. Číně se podařilo dosáhnout historických úspěchů a prošla historickými změnami, vydala se na novou cestu budování všestranné moderní socialistické země a vstoupila do nezvratného historického procesu dosažení velkého obrození čínského národa.

Budoucí rozvoj Číny má mocné vedení

Nejzásadnějším důvodem obdivuhodných úspěchů Číny za posledních deset let je skutečnost, že generální tajemník Si Ťin-pching nacházející se ve vedení Ústředního výboru Komunistické Strany Číny a celé strany jako takové, udává její směr a erudovaně ji řídí v souladu se Si Ťin-pchingovým Myšlením o socialismu s čínskými rysy v nové éře. Letošní 20. národní sjezd Komunistické strany Číny zdůraznil, že při podpoře mise socialismu s čínskými rysy na nové cestě v nové éře je nejdůležitější získat hluboké pochopení rozhodujícího významu upevnění klíčové pozice soudruha Si Ťin-pchinga v Ústředním výboru KSČ a v celé straně jako celku a hluboké pochopení vůdčí role Si Ťin-pchingovo myšlení o socialismu s čínskými rysy v nové éře a posílit naše vědomí nutnosti zachovat si politickou integritu, myslet v širších souvislostech, následovat centrální vedení a udržovat soulad s ústředním vedením strany. Měli bychom se utvrdit ve své důvěře v cestu, teorii, systém a kulturu socialismu s čínskými rysy. Měli bychom pevně zastávat vedoucí pozici soudruha Si Ťin-pchinga v ústředním výboru strany a v celé straně a podporovat autoritu ústředního výboru a jeho centralizované, jednotné vedení. Je důležité vědomě udržovat soulad mezi ústředním výborem strany a soudruhem Si Ťin-pchingem v myšlení, politickém postoji a jednání. Na následném prvním plenárním zasedání 20. ÚV KSČ bylo zvoleno nové ústřední vedení, a soudruh Si Ťin-pching byl znovu zvolen generálním tajemníkem ÚV KSČ, což bylo odrazem společného přání více než 96 milionů členů KSČ a více než 1,4 miliardy obyvatel Číny. Čím velkolepější je cesta, tím více potřebuje sílu vůdce. Komunistická strana Číny se po sto letech bojů stala silnější než kdy dřív ve svém revolučním duchu. Vždy byla silným vedoucím jádrem v historickém procesu udržování a rozvoje socialismu s čínskými rysy. Čínský národ se ještě těsněji sjednotí okolo Ústředního výboru KSČ v čele se soudruhem Si Ťin-pchingem, bude se držet své pevné důvěry v marxismus a socialismus s čínskými rysy. Pevně se utvrdí ve své důvěře v cestu, teorii, systém a kulturu socialismu