Hlavní Menu > Aktuality
Projev chargé d’affaires Zhang Maominga na online recepci pořádané u příležitosti 73. výročí založení Čínské lidové republiky

2022-09-29 18:10

Vážené dámy, vážení pánové, vážení přátelé,

vítám Vás všechny!

Je mi velkým potěšením se s vámi  dnes sejít online a společně oslavit 73. výročí založení Čínské lidové republiky. Zvláštní poděkování patří prezidentu Miloši Zemanovi za blahopřání.

Rok 2022 je velmi důležitým rokem v procesu velkého obrození čínského národa. V letošním roce Čína úspěšně hostila zimní olympijské a paralympijské hry v Pekingu a nabídla světu prostou, bezpečnou a skvělou olympiádu. Slavnostně jsme oslavili 25. výročí návratu Hongkongu do Číny a Hongkong vstoupil do klíčového období, kdy se začal iniciovat novou fázi a podnikl nový skok vpřed. Tváří v tvář složitému a závažnému prostředí rozvoje na domácí půdě i v zahraničí se Čína vydržuje obecné zásady usilovat o stabilní pokrok, implementuje požadavky na prevenci epidemie, stabilizaci ekonomiky a bezpečný rozvoj a trvá na koordinaci prevence a kontroly epidemie s hospodářským a sociálním rozvojem, což nejen, že v nejvyšší možné míře chrání životy a zdraví lidí, ale také co nejvíce stabilizuje základy hospodářského a sociálního rozvoje. V první polovině roku 2022 přesáhl hrubý domácí produkt Číny 56 trilionů jüanů (přibližně 200 trilionů Kč), což představuje meziroční nárůst o 2,5%. Fakt, že Čínská ekonomika je odolná, plná potenciálu, má velký prostor pro změny a dlouhodobý pozitivní směr, se jen nezmění. Čínská ekonomika tak poskytne silný impuls ke stabilizaci a oživení světové ekonomiky a přinese rozsáhlejší obchodní příležitosti ostátním zemím.

Příští měsíc se bude v Pekingu konat 20. sjezd Komunistické strany Číny. Jedná se o velmi důležitá konference, která se koná v klíčovém okamžiku, kdy Čína vstupuje na novou cestu všestranného budování moderní socialistické země a kráčíme vstříc k druhému stoletému cíli. Na tomto sjezdu se souborně shrnou významné úspěchy a cenné zkušenosti získané při reformách a rozvoji Číny a komplexně uchopí nové požadavky na rozvoj Číny v nové éře a nové cestě a nová očekávání občanů, taky se zformuje programy a hlavní politiky. Bude to mít důležitý význam pro sjednocení a inspiraci všech čínských občanů všech etnických skupin v rámci úsilí o nové vítězství socialismu s čínskými rysy.

Vážené dámy, vážení pánové!

V roce 2022 se urychlují změnit  velké  změny světu nevídaných za sto let, epidemie Covid-19 se opakovaně odkládá a lidská společnost čelí bezprecedentním výzvám, dochází v něm ke hlubokým změnám ve vztazích mezi velkými státy a k přelévání geopolitických konfliktů. Čína stojí pevně na správné straně dějin a na straně lidského pokroku, vždy buduje světový mír, přispívá k celosvětovému rozvoji a brání mezinárodní řád, a je konstruktivní silou v mezinárodních vztazích, která podporuje dialog a spolupráci, podporuje jednotu a otevřenost a chrání mír a rozvoj. Čína je připravena spolupracovat se všemi zeměmi světa na pevné podpoře mezinárodního systému, jehož jádrem je Organizace spojených národů a mezinárodního řádu založeného na mezinárodním právu, na podpoře společných hodnot celého lidstva, na dodržování skutečné mnohostrannosti, na společném úsilí o zlepšení globální správy, na upuštění od hry s nulovým součtem a politických klik, na společném úsilí o podpoře vytvoření společenství se sdílenou budoucností pro lidstvo.

Vážené dámy, vážení pánové!

Rok 2022 je také rokem, kdy slavíme 73.výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Českou republikou. Čína přikládá rozvoji čínsko-českých vztahů velký význam a je pevně přesvědčena, že udržování a rozvoj vztahů obou zemí je jedinou správnou volbou pro prosazování společných zájmů obou zemí a prospěch lidí obou zemí. Dokud budou obě strany dodržovat mezinárodní právo a základní normy mezinárodních vztahů, vzájemně respektovat klíčové zájmy a důležité záležitosti a usilovat o prohlubování přátelské spolupráce, bude strategické partnerství mezi Čínou a Českou republikou s jistotou schopné stabilně a dalekosáhle vyjít ke prospěchu obou zemí a jejich lidí. Čína je připravena, na základě vzájemného respektu, rovného zacházení a vzájemné prospěšnosti, spolupracovat s Českou republikou na neustálém rozšiřování výměn a spolupráce v různých oblastech a společně podporovat zdravý a stabilní rozvoj čínsko-českých vztahů.

Nakonec bych rád popřál prosperitu Číně a České republice, mnoho štěstí a blahobytu lidem obou zemí a stabilní rozvoj čínsko-českým vztahům! Děkuji!< Suggest To A Friend >
 
     <Print>