Hlavní Menu > Aktuality
Písemný rozhovor Chargé d’affaires čínského velvyslanectví Čang Mao-ming pro české médium

2022-08-19 22:34

V pátku dne 19. srpna vyšel v české médiu Naši pravdě rozhovor s Chargé d’affaires čínského velvyslanectví Čang Maomingem. Pan CDA zde představil duch důležitého projevu generálního tajemníka Si Ťin-pchinga na speciálním semináře pro vedoucí kádry na provinční a ministerské úrovni, objasnil vážný postoj Číny k napjaté situaci v Tchajwanském průlivu a úvedl hospodářský rozvoj Číny, prevence a kontroly epidemie covid-19 atd.. Celý rozhovor: 

1. V souvislosti s pandemií COVID-19 má Čína velmi vysoké standardy na prevenci a kontrolu a má také svůj vlastní postup. Můžete nám podrobně přiblížit reakci Číny na pandemii COVID-19?

Čang Maoming:

Pandemie COVID-19, která náhle vypuknula, přetrvala dodnes a měla vážný dopad na hospodářský a sociální rozvoj zemí v celém světě a na životy a zdraví lidí. V uplynulých dvou letech Čína vždy trvala na tom, že lidé a jejich životy jsou na prvním místě, trvala na zamezení dovozu případů zvenčí a šíření uvnitř, na politice »dynamického nulového covidu«, což maximálně ochránilo životy a zdraví čínského lidu a dosáhlo nejlepších výsledků na světě v koordinaci hospodářského a sociálního rozvoje a prevence a kontrole epidemií. K 17. srpnu do 24:00 bylo na čínském pevnině nahlášeno celkem 237 580 potvrzených případů nákazy COVID-19 a 5226 úmrtí na toto onemocnění. Míra nákazy i úmrtí zůstává nejnižší na světě. Čínská ekonomika se nadále rozvíjí a její hrubý domácí produkt (HDP) vzrostl v roce 2021 o 8,1 %, což představuje více než 18 % celosvětového HDP. V první polovině roku 2022 vzrostl čínský HDP meziročně o 2,5 %, celková hodnota dovozu a vývozu zboží se meziročně zvýšila o 9,4 % a objem skutečně využitých zahraničních investic se meziročně zvýšil o 17,4 %.

Od začátku letošního roku, navzdory neustálé mutaci koronaviru, ve složité a vážné mezinárodní situaci a navzdory obtížnému oživování světové ekonomiky a vážným neúspěchům v globálním rozvoji, jsme plně implementovali požadavky »prevence epidemie, stabilizace ekonomiky a zajištění bezpečného rozvoje« a nadále účinně koordinovali prevenci a kontrolu epidemie, hospodářský a sociální rozvoj a aktivně se vypořádali s různými riziky a výzvami. Jsme připraveni konsolidovat úspěchy prevence a kontroly epidemie, rychle a účinně řešit lokální ohniska nákazy, a podporujeme řádné obnovení práce a výroby. Balíček politických opatření ke stabilizaci ekonomiky nabyl rychlejší účinnosti, ekonomický základ je pevný a stabilní, důvěra trhu se rychleji zotavuje a inovační úsilí se nadále zlepšuje. Čína se pevně ujímá iniciativy rozvoje a bezpečnosti státu. Jsme ochotni posílit mezinárodní spolupráci v boji proti epidemii a dosáhnout přesnější a vědecké prevence a kontroly a zároveň zajistit bezpečnost, pokračovat v optimalizaci politiky, jako jsou víza a testování, dále obnovit a spořádaně zvýšit počet mezinárodních letů cestujících, podpořit stabilní a spořádaný výjezdní obchod a přeshraniční pracovní činnosti a lépe podporovat pohyb osob mezi Čínou a zahraničím a zahraniční výměny a spolupráci.

2. Dále bych rád pokračoval otázkou související s ekonomickou problematikou. Světová ekonomika čelí velké krizi. Přestože situace není jednoduchá, čínské ekonomice se stále daří velmi dobře. Jaké jsou hlavní změny v růstu Číny? Jaký dopad měla energetická krize na čínské hospodářské ukazatele?

Čang Maoming:

Od letošního roku se situace ve světě výrazně změnila, zejména v souvislosti se zintenzivněním geopolitických konfliktů. Prudce vzrostly mezinárodní ceny komodit, zejména potravin a energií, a vystupňovaly se komplikace a nejistoty, kterým čelí hospodářský rozvoj Číny. Mezi nimi se ve druhém čtvrtletí vlivem neočekávaných faktorů, jako je nová vlna epidemie, náhle zvýšil tlak na pokles čínské ekonomiky. Reagovali jsme rozhodně a provedli včasné úpravy, přičemž jsme kladli větší důraz na stabilizaci růstu, zavedli a implementovali balíček 33 politických opatření vedoucích ke stabilizaci ekonomiky atd., což vedlo k rychlejšímu oživení klíčových ukazatelů a pozitivnímu hospodářskému růstu ve druhém čtvrtletí, což vyjadřuje silnou odolnost čínské ekonomiky.

Navzdory zvýšenému tlaku na pokles ekonomiky Čína i nadále trvá na podpoře ekonomické transformace a modernizace a stále prosazuje trend vysoce kvalitního rozvoje. Vedoucí úloha inovací zesílila, neboť přidaná hodnota v technologicky vyspělém zpracovatelském průmyslu vzrostla v první polovině roku meziročně o 9,6 %, tedy o 6,2 procentního bodu rychleji než u všech odvětví nad určenou velikost. Produkce nových výrobků, jako jsou vozidla poháněná alternativními zdroji, solární články a zařízení základnových stanic mobilních komunikací, vzrostla o 111,2 %, 31,8 % a 19,8 %. Průmyslová struktura byla optimalizována a modernizována, přičemž zpracovatelský průmysl se v prvním pololetí podílel na HDP 28,8 %, což představuje meziroční nárůst o 0,7 procentního bodu. Přidaná hodnota v odvětví přenosu informací, softwaru a služeb informačních technologií a ve finančním sektoru meziročně vzrostla o 9,2 % a 5,5 %. Zelená transformace solidně pokročila a tempo rozvoje nízkouhlíkové transformace se zrychlilo. Spotřeba energie na jednotku HDP v první polovině roku meziročně klesla o 0,8 % a podíl spotřeby nefosilní energie vůči celkové spotřebě energie se meziročně zvýšil o 1,6 %.

Tváří v tvář nevyváženosti mezi nabídkou a poptávkou na světovém trhu s energií, prudce rostoucím a vysokým cenám energií Čína vyvinula veškeré úsilí, aby zajistila energetickou bezpečnost za transparentních podmínek, dosáhla celkové bezpečnosti a stability domácích dodávek energie a výrazně podpořila kvalitní hospodářský a sociální rozvoj a životní potřeby lidí. Posílili jsme mezinárodní spolupráci a v první polovině roku dovezli 250 milionů tun ropy, 74,4 miliardy metrů krychlových zemního plynu, 115 milionů tun uhlí a 2,96 miliardy kWh elektřiny, což se pozitivně projevilo na zajištění domácích dodávek energie. Za zmínku stojí, že v letošním roce se v Číně urodila dobrá úroda letních obilovin, produkce podzimních obilovin nabrala na obrátkách a dodávky uhlí a elektřiny byly stabilní, což položilo základ pro stabilní fungování domácích cen a přispělo ke stabilitě světového trhu s potravinami a energií. Podle statistik se spotřebitelské ceny v Číně v první polovině roku meziročně zvýšily o 1,7 %.

3. Dne 26. července se v Číně konalo Pekingské fórum o lidských právech 2022 na téma »Férovost, spravedlnost, rozumnost a začlenění: Společnými silami podpořit rozvoj lidských práv«. Fóra se zúčastnilo téměř 200 účastníků včetně vysokých úředníků, odborníků, vědců a zástupci velvyslanectví v Číně z téměř 70 zemí, OSN a dalších mezinárodních organizací. Čína je pevně odhodlána dodržovat lidská práva. Jaké byly závěry fóra?

Čang Maoming:

Děkuji za váš zájem o Pekingské fórum o lidských právech 2022. Pekingské fórum pro lidská práva je globální fórum pro lidská práva založené v roce 2008. Stalo se důležitou platformou pro mezinárodní výměnu v oblasti lidských práv, která přispívá moudrosti a úsilím k podpoře zdravého rozvoje mezinárodních lidských vztahů. V současné době se drastické změny a epidemie COVID-19 vzájemně překrývají. Zajištění plných lidských práv pro všechny čelí vážným výzvám. Lidé ze všech zemí mají silnější touhu po míru, rozvoji, spolupráci a o lidská práva. Téma fóra »Férovost, spravedlnost, rozumnost a začlenění: Společnými silami podpořit rozvoj lidských práv« odráží hlasy a touhy lidí na celém světě a má velký praktický význam.

Účastníci vedli živou a hlubokou diskusi na téma fóra a obecně se shodli na tom, že globální rozvojový proces v současné době trpí vážnými otřesy, dynamika mezinárodní rozvojové spolupráce slábne, rozvojová propast mezi Severem a Jihem se nadále prohlubuje a globální implementace Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 utrpěla vážný zásah. Obecně se shodli na tom, že lidská práva lze prosazovat pouze podporou udržitelného rozvoje, lze je zaručit pouze uplatňováním skutečné demokracie a lze je chránit pouze budováním společenství pro lidské zdraví. Lidská práva lze hájit pouze prosazováním multilateralismu a lze je sdílet pouze dodržováním otevřenosti a inkluzivity. Obecně se shodli na tom, že lidská práva budou mít základ, prosperita bude udržitelná a bezpečnost bude zaručená pouze tehdy, když se budou mít lidé ve všech zemích lépe. Členové lidské rodiny, kteří jsou rozumní a svědomití, by se měli vzájemně chovat jako k sobě rovným, žít v harmonii a vycházet si vstříc, aby podpořili lepší rozvoj globálních lidských práv a neustále zvyšovali blahobyt celého lidstva.

Stojí za zmínku, že jako největší rozvojová země světa se Čína vždy držela zásady lidé na prvním místě, spojovala univerzální principy lidských práv s vlastní realitou, silně podporovala hospodářský a sociální rozvoj, neustále posilovala ochranu lidských práv v rámci právního státu, účinně prosazovala práva všech svých občanů a úspěšně rozvíjela cestu rozvoje lidských práv v souladu s čínskými národními podmínkami. Čína je odhodlána se aktivně zapojit do mezinárodního dialogu a spolupráce v oblasti lidských práv na základě rovnosti a vzájemného respektu, neustále rozšiřovat konsensus, zmenšovat rozdíly, učit se od sebe navzájem, dosahovat společného pokroku a podporovat lidská práva na celém světě. Zúčastnění hosté se na výše uvedeném plně shodli.

4. Jak hodnotíte nedávnou návštěvu předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové na Tchaj-wanu? Pokud si dobře vzpomínám, USA se zavázaly, že nebudou podkopávat politiku jedné Číny a nebudou se vměšovat do jejích vnitřních záležitostí.

Čang Maoming:

Navzdory důraznému odporu a přísným varováním Číny předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová trvala na návštěvě čínského regionu Tchaj-wan, čímž vážně narušila svrchovanost a územní celistvost Číny, vážně porušila zásadu jedné Číny a ustanovení tří společných čínsko-amerických komuniké, vážně zasáhla do politických základů čínsko-amerických vztahů a vážně podkopala mír a stabilitu v Tchajwanském průlivu. To, že na to Čína reagovala a důrazně se bránila, je v takové situaci přirozenou reakcí.

Zásada jedné Číny je všeobecným konsensem mezinárodního společenství a základní normou mezinárodních vztahů, politickým základem vzájemných vztahů Číny se všemi zeměmi a nepřekročitelnou červenou linií a základní hranicí. Co je to zásada jedné Číny? Existuje pouze jedna odpověď, to znamená, že na světě je pouze jedna Čína, Tchaj-wan je součástí Číny a vláda Čínské lidové republiky je jedinou legitimní vládou zastupující celou Čínu. V říjnu 1971 přijalo 26. Valné shromáždění OSN rezoluci č. 2758, v níž se praví: »Rozhoduje o obnovení Čínské lidové republiky ve všech jejích právech, uznávání představitelů její vlády jako jediného legitimního představitele Číny v OSN a vypovězení s okamžitou platností představitele Čankajška z míst, která neoprávněně zastával v OSN a všech jejích složkách.«

Zásada jedné Číny je předpokladem pro navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a USA a je politickým základem vztahů mezi Čínou a USA. V roce 1979 se americká strana v komuniké o navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a USA jasně zavázala, že: »Spojené státy americké uznávají vládu Čínské lidové republiky jako jedinou legitimní vládu Číny. V tomto rozsahu bude lid Spojených států udržovat kulturní, obchodní a další neoficiální vztahy s lidem Tchaj-wanu«. V posledních letech však Spojené státy tvrdí jednu věc, ale dělají druhou. Neustále překrucují, manipulují a bagatelizují princip jedné Číny, hrají »tchajwanskou kartou« jakýmikoliv prostředky, bezostyšně vylepšují vztahy mezi USA a Tchaj-wanem, podporují separatistické aktivity »nezávislosti Tchaj-wanu« a snaží se využívat Tchaj-wanu k omezení Číny a potlačit její mírový rozvoj.

Návštěva Pelosiové na Tchaj-wanu tentokrát přiměla svět jasně vidět zlověstné záměry Spojených států »využít Tchaj-wanu k omezení Číny« a tchajwanské úřady »spoléhat se na Spojené státy při hledání nezávislosti«.

Je nutno poznamenat, že podstatou problému návštěvy Nancy Pelosiové na Tchaj-wanu v žádném případě nebyla otázka demokracie, nýbrž otázka svrchovanosti a územní celistvosti Číny. To, co Nancy Pelosiová udělala, v žádném případě nebyla obrana nebo obhajoba demokracie, ale provokace a porušení svrchovanosti a územní celistvosti Číny. Vystoupení Nancy Pelosiové je holou politickou manipulací. Je to další příklad toho, že politika, diplomacie a reputace Spojených států opět zkrachovaly. Je to důkaz, že Spojené státy jsou největším narušitelem míru v Tchajwanském průlivu, největším výtržníkem regionální stability a že jejich »Indo-pacifická strategie« je nesmírně konfrontační a škodlivá. Je to důkaz toho, že Spojené státy jsou pokrytecké a uplatňují dvojí metr vůči mezinárodním pravidlům.

V reakci na zákeřné provokace ze strany Spojených států Čína oprávněně přijme veškerá nezbytná opatření k rezolutní ochraně národní svrchovanosti a územní celistvosti. Rozhodně nedopustíme, aby byly ohroženy základní zájmy Číny a proces národního obrození. Rozhodně nebudeme přihlížet tomu, jak Spojené státy hrají s »tchajwanskou kartou«, aby posloužily domácí politice a sobeckým přáním jednotlivých politiků, a rozhodně nebudeme tolerovat vytváření napětí, provokaci ke konfrontaci a podněcování k separatismu v regionu. Relativní opatření přijatá Čínou jsou nezbytná a včasná obranná protiopatření, která prošla pečlivým vyhodnocením a zvážením. Jsou zaměřena na ochranu národní svrchovanosti a bezpečnosti v souladu s mezinárodním a vnitrostátním právem. Tato opatření jsou varováním pro provokatéry a jsou zárukou regionální stability a míru v Tchajwanském průlivu. Odpovědnost a důsledky současné napjaté situace musí nést pouze americká strana a separatistická síla usilující o »nezávislost Tchaj-wanu«. Rád bych zdůraznil, že žádná země, žádná síla ani nikdo jiný by neměl podceňovat silné odhodlání, pevnou vůli a mocnou schopnost čínské vlády a lidu bránit národní svrchovanost a územní celistvost a dosáhnout národního sjednocení a národního obrození.

5. Nedávno se v Pekingu konal speciální seminář pro vedoucí kádry na provinční a ministerské úrovni pod názvem »Učíme se duchu důležitého projevu generálního tajemníka Xi Jinpinga (Si Ťin-pching), vítáme 20. sjezd Komunistické strany Číny«. Souvisí s 20. národním sjezdem Komunistické strany Číny, který se bude konat v druhé polovině roku?

Čang Maoming:

Jak víte, od 26. do 27. července se v Pekingu konal speciální seminář pro vedoucí kádry na provinční a ministerské úrovni s názvem »Učíme se duchu důležitého projevu generálního tajemníka Xi Jinpinga, vítáme 20. sjezd Komunistické strany Číny«. Zahájení semináře se zúčastnil generální tajemník Ústředního výboru KS Číny Xi Jinping a přednesl důležitý projev. Ze strategické úrovně dosažení velkého obrození čínského národa důkladně vyložil práce za posledních pět let a velké změny za deset let v nové éře, podrobně vysvětlil hlavní teoretické a praktické otázky dodržování a rozvoje socialismu s čínskými rysy v nové éře, důkladně objasnil obecnou politiku a akční plán rozvoje strany a státu v nadcházejícím období. Projev byl důležitým politickým, ideologickým a teoretickým základem pro zahájení 20. sjezdu Komunistické strany Číny.

Nadcházející 20. národní sjezd Komunistické strany Číny je velmi důležitou konferencí, která se bude konat v klíčovém okamžiku, kdy Čína vstupuje na novou cestu všestranného budování moderní socialistické země. Zmíněný 20. národní sjezd Komunistické strany Číny vědecky naplánuje cíle, úkoly a hlavní politiky rozvoje strany a státu na příštích pět let a dále. Souvisí s budoucností strany a země, budoucností a osudem socialismu s čínskými rysy a velkým omlazením čínského národa. Bude jasně deklarováno, jakou vlajku bude Komunistická strana Číny držet, jakou cestou se vydá, v jakém duševním rozpoložení a k jakému cíli bude na své nové cestě pokračovat. Sjezd má velký význam pro sjednocení a inspiraci čínských lidí všech etnických skupin v boji za nové vítězství socialismu s čínskými rysy.

Předcházející 19. sjezd Komunistické strany Číny vypracoval strategické nasazení na dvoufázové strategické uspořádání pro vybudování silné moderní socialistické země všestranným způsobem: od roku 2020 do roku 2035 bude v zásadě uskutečněna socialistická modernizace, od roku 2035 do poloviny tohoto století bude Čína vybudována jako silná moderní socialistická země, která bude prosperující, silná, demokratická, kulturně vyspělá, harmonická a krásná. Letošní 20. sjezd Komunistické strany Číny vytvoří makro pohled na dvoufázové strategické uspořádání pro vybudování silné moderní socialistické země všestranným způsobem a zaměří se na rozmístění strategických úkolů a hlavních opatření v příštích pěti letech.

Xi Jinping zdůraznil, že na nové cestě budování moderní socialistické země všestranným způsobem a na cestě k druhému stoletému cíli musí celá strana držet vysoko vlajku socialismu s čínskými rysy, držet se nejnovějších výdobytků modernizace marxismu s čínskými rysy jako vodítka, upevnit důvěru v cestu, teorii, systém a kulturu socialismu s čínskými rysy, a neochvějně podporovat historický proces velkého obrození čínského národa. Musíme pevně uchopit hlavní úkol Komunistické strany Číny v nové době a na nové cestě, přicházet s novými idejemi, novými strategiemi a novými iniciativami. Musíme pokračovat v koordinaci a podpoře komplexního integrovaného plánu o pěti oblastech, koordinovat a podporovat strategický plán čtyřstranného všeobecného uspořádání. Musíme být plni energie, jít dál s odvahou a odhodláním a jednotně spolupracovat. Spolu usilujeme o napsání nové kapitoly vybudování silné moderní socialistické země ve všech ohledech.

6. Mluvčí čínské armády Wu znovu potvrdil odhodlání země jít cestou mírového rozvoje. Reagoval tak na to, že bílá kniha Obrana Japonska 2022 nebere ohled na fakta a je plná předsudků, a dodal, že záměrně zveličuje takzvanou »hrozbu z Číny« a hrubě zasahuje do vnitřních záležitostí Číny. Není tohle ze strany Japonska jen tlak USA, potažmo NATO, ovládnout strategickým způsobem Tichý oceán přesto, že Čína znovu potvrdila závazek jít cestou mírového rozvoje?

Čang Maoming:

Jak jste zmínil, Čína již dala najevo svůj ostrý postoj k negativnímu obsahu bílé knihy Obrana Japonska 2022, který se týká Číny. Rád bych dále zdůraznil, že Čína se zavázala k cestě mírového rozvoje a je odhodlána vést nezávislou mírovou zahraniční politiku. Čína je pevně odhodlána rozvíjet přátelství a spolupráci s ostatními zeměmi na základě pěti zásad mírového soužití a podporovat vytvoření společenství se sdílenou budoucností pro lidstvo. Čína vždy byla a je budovatelem světového míru, přispívá ke globálnímu rozvoji a chrání mezinárodní řád. Od založení Čínské lidové republiky Čína nikdy nezahájila válku, nikdy nevpadla ani na kousek území jiné země, nikdy se nezapojila do zástupné války a nikdy se neúčastnila ani nevytvářela žádné vojenské bloky. Čína má nejlepší výsledky v otázkách míru a bezpečnosti na světě. Čína je v současné době jedinou zemí, která má ve své ústavě zakotveno »dodržování cesty mírového rozvoje«, a jediným z pěti států vlastnících jaderné zbraně, který se zavázal, že nikdy jako první nepoužije jadernou zbraň. Rozvoj Číny je zvýšením úrovně světového míru, příležitostí pro svět, nikoli hrozbou nebo výzvou.

Na pozadí hlubokého vývoje mezinárodního prostředí se v asijsko-pacifickém regionu objevily dva odlišné trendy a tendence. Jedním z nich je zaměřit se na vzájemně výhodnou spolupráci, usilovat o společný rozvoj a revitalizaci a společně udržovat mír a stabilitu v regionu. Druhým z nich je vytváření rozporů, vyvolávání konfliktů a konfrontací a zapojování vojenských a politických klik se záměrem přebudování asijsko-pacifickou bezpečnost do verze NATO. Je nutno zdůraznit, že asijsko-pacifický region je ohniskem spolupráce a rozvoje, nikoli geopolitickou šachovnicí. Klíčem k úspěchu v asijsko-pacifické oblasti je oboustranně výhodná spolupráce, nikoli konfrontace s nulovým součtem. Všechny druhy konspirací, které se snaží vytvořit politické tábory, vybudovat asijsko-pacifickou verzi NATO a vést novou studenou válku v asijsko-pacifickém regionu, jsou odsouzeny k nezdaru. Čína je ochotna spolupracovat se všemi stranami na udržení cíle otevřenosti a spolupráce, vzájemného prospěchu a oboustranné výhodnosti, odolat klice ideologie studené války a vybudovat velkou platformu pro asijsko-pacifickou spolupráci.

7.USA se aktivně zapojily do sankcí na ruskou ropu, a to i na dodávky do vaší země. Peking se proti tomu důrazně oprávněně ohradil. Co je podle vás cílem těchto sankcí? Narušit politické vztahy, obchodní vazby, či něco jiného?

Čang Maoming:

Čína se domnívá, že sankce nikdy nebyly a nebudou zásadním a účinným způsobem řešení problému, a vždy důrazně oponuje jakékoli formě jednostranných sankcí a »jurisdikci dlouhých rukou«. Podle údajů zveřejněných americkým ministerstvem financí se počet sankcí uložených Spojenými státy za posledních 20 let zdesetinásobil. Během posledního prezidentského období Spojených států bylo uvaleno až 3800 sankcí. Americké sankce však problém nevyřešily a svět se kvůli nim nezlepšil. Časté používání trestu sankcemi nepřinese mír a bezpečnost, ale pouze dále prohloubí polarizaci a konfrontaci.

V poslední době některé západní země v čele se Spojenými státy a Evropskou unií uvalily na Rusko několik kol sankcí, které měly dopad na stabilitu globálních financí, energetiky, dopravy a dodavatelských řetězců a ovlivnily světovou ekonomiku, která je pod velkou zátěží epidemie covidu. Evropa se v současné době potýká s vysokou inflací a rostoucími cenami energií, což je mikrokosmos vedlejších účinků sankcí. Aby se zabránilo eskalaci lokálních konfliktů, neměl by být celý svět vázán na příslušné otázky, natož aby za to obyvatelé všech zemí platili vysokou cenu. Všechny strany nemohou snadno napadnout stávající světový ekonomický systém, natož světovou ekonomiku zpolitizovat, instrumentalizovat a ozbrojit, jinak budou následky obrovské.

Čína a Rusko uskutečňují běžnou hospodářskou a obchodní spolupráci na základě vzájemného respektu, rovnosti a vzájemného prospěchu a nebudou se zaměřovat na žádnou třetí stranu a nebudou narušovány vnějším světem. Čína a Rusko vždy udržovaly dobré vztahy v oblasti spolupráce v energetice a obě strany budou i nadále uskutečňovat normální obchodní spolupráci včetně ropy a plynu v rámci vzájemného respektu, rovnosti a vzájemného prospěchu. Čína přijme veškerá nezbytná opatření k rozhodné ochraně legitimních práv a zájmů čínských podniků a jednotlivců.

8.Zaznamenal jsem zprávu, že vaše velvyslanectví bude mít brzy jmenovaného velvyslance v České republice, což jsou pozitivní zprávy. Jsou to správné informace?

Čang Maoming:

Děkuji za vaši starost o záležitosti čínského velvyslanectví. Čína přikládá rozvoji čínsko-českých vztahů velký význam. V současné době probíhají běžné procedury jmenování nového čínského velvyslance v České republice. Těšíme se, že nový čínský velvyslanec přijede do České republiky co nejdříve a ujme se své nové funkce. Příslušné informace včas zveřejníme.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>