Hlavní Menu > Aktuality
Projev chargé d'affaires Zhang Maominga při oslavě 95. výročí založení Čínské lidové osvobozenecké armády

2022-07-29 16:14

Vážené dámy, vážení pánové a milí přátelé,

Za několik dní budeme slavit 95. výročí založení Čínské lidové osvobozenecké armády. Je mi velkým potěšením připojit se k této online oslavě. Jménem Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice bych chtěl vyjádřit svůj nejvyšší respekt a co nejsrdečněji poblahopřát Čínské lidové osvobozenecké armádě! Upřímně vám všem děkuji za vaše úsilí a příspěvky k podpoře rozvoje vztahů mezi oběma zeměmi a oběma armádami.

Když se podíváme zpět do minulosti, Lidová armáda vždy jednala a bojovala pod vedením Komunistické strany Číny, překonávala překážky a přinášela velké oběti, získávala jedno slavné vítězství za druhým, činila velké historické úspěchy pro stranu a lid a významně přispívá k udržení světového míru. S výhledem do budoucna, pod vedením Si Ťin-pchingovy Myšlenky na posílení armády, bude lidová armáda odhodlaně plnit své poslání a úkoly v nové éře, odhodlaně hájit národní suverenitu, bezpečnostní a rozvojové zájmy a vykročit statečně vpřed, aby realizovala Čínský sen o velkém obrození čínského národa!

V současnosti náš svět čelí kombinovaným dopadům změn nevídaných za celé století a pandemie COVID-19, lidská společnost čelí bezprecedentním výzvám a svět se ocitá v novém období turbulencí a transformací. Čína neochvějně jde cestou mírového rozvoje, vždy prosazuje nezávislou zahraniční politiku míru a je vždy budovatelem světového míru, přispěvatelem ke globálnímu rozvoji a obráncem mezinárodního řádu. Čína je odhodlána podporovat budování komunity se společnou budoucností lidstva a prosazuje vysoce kvalitní spolupráci v Iniciativě pásu a stezky a také aktivně zavádí Globální Rozvojovou Iniciativu a Globální Bezpečnostní Iniciativu navrženou prezidentem Si Ťin-pchingem. Fakta budou i nadále dokazovat, že rozvoj Číny je příležitostí pro celý svět, nikoli výzvou pro nikoho, dokonce ani bezpečnostní hrozbou.

Čína a Česká republika mají tradiční přátelské vztahy. Udržování a rozvíjení zdravých vztahů mezi oběma zeměmi a oběma armádami odpovídá trendu doby míru, rozvoje a Oboustranně prospěšné spolupráce. To je také společné přání čínského a českého národa. Čínská strana se těší na spolupráci s českou vládou a všemi sektory společnosti s cílem prohloubit výměny a spolupráci v různých oblastech na základě principů vzájemného respektu, rovných práv a vzájemného prospěchu tak, aby podporovaly udržitelné, zdravé a stabilní rozvoj čínsko-českých vztahů a přinesly více výhod oběma zemím a oběma lidem.

Všem moc děkuji!
< Suggest To A Friend >
 
     <Print>