Hlavní Menu > Aktuality
Projev přidělence obrany staršího plukovníka Miao Zhuanga na oslavě 95. výročí založení Čínské lidové osvobozenecké armády

2022-07-29 16:05

Vážené dámy, vážení pánové a milí přátelé,

Prvního. srpna dva tisíce dvacet dva je devadesáté páté výročí založení Čínské lidové osvobozenecké armády a vítám Vás u této příležitosti na naší online oslavě. Chtěl bych upřímně poděkovat generálmajoru Ivě Střechovi, prvnímu zástupci náčelníka Generálního štábu Armady České Republiky za blahopřejný dopis k čínské armádě.

V uplynulých devadesáti pěti letech, pod silným vedením Komunistické strany Číny, se Čínská lidová osvobozenecká armáda rozrostla, z malé se stala velkou a ze slabé se stala silnou. Tváří v tvář prolínajícím se dopadům globálních změn a pandemie, které byly za celé století nevídané, se čínská armáda držela Si Ťin-pchingovy Myšlenky na posílení armády, důkladně implementovala vojenskou strategii pro novou éru, urychlila integraci mechanizace, informatizace a intelektualizace, zlepšila schopnost reagovat na různé hrozby a plnila různé úkoly, pokračovala v prohlubování mezinárodní vojenské spolupráce a stala se silným pilířem pro obranu národní suverenity, bezpečnosti a rozvojových zájmů i důležitou silou při udržování světového míru a prosazování globálního rozvoje.

Čína uplatňuje národní obrannou politiku, která má obranný charakter. Základním principem budování obrany státu vždy bylo naplňovat oprávněné potřeby národní bezpečnosti,  rozumně určovat rozsah výdajů na obranu. V posledních třiceti letech tvořily roční výdaje na obranu méně než dvě procenta HDP, což je nejen méně než ve velkých zemích světa, ale také nižší než světový průměr dva celé šest desetin procenta. Za více než sedmdesát let po založení Čínské lidové republiky čínská armáda nikdy nevyprovokovala válku ze své strany, ani nenapadla jiné země. Čína je jedinou zemí na světě, která do své Ústavy vepsala mírový rozvoj. Čína se nikdy nebude snažit o hegemonii, nikdy nebude expandovat do jiných zemí a nikdy nebude usilovat o sféru vlivu. Čínský lid je připraven žít v harmonii s lidmi z celého světa a podporovat harmonický rozvoj, aby lidé společně hledali, chránili a sdíleli mír.

V posledních letech čínská armáda aktivně zavedla koncept společenství se společnou budoucností lidstva, poskytla mezinárodnímu společenství produkty veřejné bezpečnosti, například mírové mise, námořní konvoje, humanitární pomoc, a pozitivně přispěla k udržení světového míru a stability.

Čínský a český národ pojí tradiční přátelství. Od navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi prošel vztah mezi oběma zeměmi a oběma armádami vzestupy a pády. Vysocí činitelé obou stran udržují úzké kontakty a spolupráce v oblasti logistiky a geografické služby dosáhla plodných výsledků. Čínská armáda přikládá velký význam rozvoji vztahů s českou armádou a je připravena dále rozvíjet potenciál spolupráce s českou stranou, rozšiřovat oblasti spolupráce a podpořit navázání víceúrovňového a víceoborového přátelského vztahu mezi oběma armádami.

Děkuji!< Suggest To A Friend >
 
     <Print>