Hlavní Menu > Aktuality
Projev chargé d’affaires Čang Mao-minga na briefingu „Čínské fórum“

2022-03-16 19:30

Projev chargé daffaires Čang Mao-minga na briefingu „Čínské fórum

Dne 16. března 2022Vážení přátelé z médií,

zdravím Vás! Vítejte na briefingu „Čínské fórum“. „Čínské fórum“ je projektem veřejné diplomacie, který čínské velvyslanectví v České republice zahájilo v letošním roce a jeho cílem je vybudovat platformu pro posílení výměn mezi velvyslanectvím, českými médii a osobnostmi ze všech kruhů. Doufáme v zájem a podporu i ze strany Vás, našich mediálních přátel.

Dnešní briefing, který je první akcí v rámci „Čínského fóra“, bude zaměřen na právě minulý týden skončená „dvě zasedání“ (tedy 5. plenární zasedání 13. Všečínského shromáždění lidových zástupců (VSLZ) a 5. plenární zasedání 13. Čínského lidového politického poradního shromáždění (ČLPPS)). Každoročně probíhající „dvě zasedání“ jsou významnou událostí v politickém životě Číny a je to také důležitým oknem pro mezinárodní společenství, aby blíže Číně porozumělo, a tato událost vzbudila velkou pozornost doma i v zahraničí. Na úvod bych Vám rád představil letošní „dvě zasedání“.

1. „Dvě zasedání“ poukázala na úspěchy ekonomického a sociálního rozvoje Číny

Během „dvou zasedání“ poukázal prezident Si Ťin-pching, premiér Li Kche-čchiang a další čínští představitelé v průběhu účasti na jednáních místních delegací, ve zprávě o práci vlády a dalších místech na to, že uplynulý rok byl milníkem v historii Komunistické strany Číny a naší země. Slavnostně jsme oslavili sté výročí založení Komunistické strany Číny, zvítězili jsme v boji vymýcení chudoby podle plánu, vybudovali jsme středně prosperující společnost ve všech ohledech, podařilo se nám dosáhnout prvního stoletého cíle boje, jak bylo naplánováno, a nyní jsme se vydali na novou cestu vstříc budování moderní socialistické země ve všech ohledech a dosažení druhého stoletého cíle boje. Podařilo se nám zkoordinovat prevenci a kontrolu epidemie s ekonomickým a sociálním rozvojem země, relativně dobře naplnit hlavní cíle i úkoly stanovené pro celý rok, realizace „čtrnáctého pětiletého plánu“ byla zahájena dobře a Čína tak dosáhla nových významných úspěchů ve svém rozvoji.

(1) Čínská ekonomika udržovala oživování a rozvoj. Hrubý domácí produkt Číny (HDP) vzrostl o 8,1% a dosáhl celkové výše 114 bilionů jüanů, což při průměrném ročním směnném kurzu odpovídá přibližně 17,7 bilionům amerických dolarů. V tomto ohledu Čína zaujala pevné druhé místo na světě a bude se podílet více než 18% na světové ekonomice. Hrubý domácí produkt v přepočtu na obyvatele dosáhl částky 12,5 tisíc amerických dolarů. V městských oblastech Číny přibylo 12,69 milionů nových pracovních míst a míra nezaměstnanosti v rámci městských průzkumů dosáhla v průměru 5,1%. Spotřebitelské ceny vzrostly o 0,9%. Hospodářská výkonnost Číny dosáhla optimální kombinace relativně vysokého růstu, nízké inflace a vysoké zaměstnanosti.

(2) Inovační kapacita se nadále posilovala. Čínské strategické vědecké a technologické schopnosti se rychleji rozvíjí a byla založena řada státních laboratoří. Významného pokroku bylo dosaženo ve výzkumu významných technologií ve klíčových oblastech. Nových průlomových pokroků bylo dosaženo v pilotovaných kosmických letech, průzkumu Marsu, zkoumání zdrojů, energetických projektech a dalších oborech. Číňané poprvé vstoupili do vlastní vesmírné stanice a sonda Tchien-wen-1 úspěšně přistála na Marsu. Investice podniků do oblasti výzkumu a rozvoje vzrostly o 15,5%. Zlepšila se odolnost průmyslového a dodavatelského řetězce. Zrychlila se integrace digitálních technologií do reálné ekonomiky.

(3) Reformy a otevírání se neustále prohlubovaly. Čína zahájila řadu významných reformních kroků v důležitých oblastech a klíčových sektorech a byla prohlubována strukturální reforma ze strany nabídky. Nového pokroku bylo dosaženo v reformě s cílem zefektivnit správu, delegovat pravomoci, zlepšit regulaci a povýšit služby, urychlilo se vytváření tržního, právního a mezinárodního podnikatelského prostředí. Celkový počet subjektů na trhu přesáhl 150 milionů jednotek.Iniciativa „Pásmo a stezka“ zaznamenala stabilní a vysoce kvalitní rozvoj.V platnost vstoupila dohoda o Regionálním komplexním hospodářském partnerství (RCEP). Celkový objem dovozu a vývozu zboží vzrostl o 21,4% na 39,1 bilionů jüanů (přibližně 6,05 bilionů amerických dolarů) a objem obchodu mezi Čínou a Evropskou unií poprvé překročil částku 800 miliard amerických dolarů. Skutečné využití zahraničních investic poprvé přesáhlo částku 1 bilion jüanů na částku 1,15 bilionů jüanů (přibližně tedy 173,4 miliard amerických dolarů). Očekává se, že Čína přispěla téměř 25 procenty světovému hospodářskému růstu a je i nadále hrát významnou roli ve vedení hospodářského oživení celého světa.

(4) Životní úroveň lidí se neustále zlepšovala. Disponibilní příjem na obyvatele se fakticky zvýšil o 8,1%. Výsledky boje vymýcení chudoby byly konsolidovány a stále přibývaly. Zvýšila se úroveň zajištění základní péče o seniory, základní zdravotní péče a sociální pomoci. Nových pokroků se dosáhlo také v reformě a rozvoji školství. Nově byly zahájeny renovace 56 000 starých městských čtvrtí, což prospělo téměř 10 milionům rodin. Více než 87 procent populace dostalo kompletní očkování.

Mimo to se Číně i skrz situaci, kdy se stále šíří epidemie COVID-19, podařilo úspěšně uspořádat zimní olympijské a paralympijské hry v Pekingu v roce 2022 a nabídla tak světu jednoduchou, bezpečnou a skvělou olympijskou událost.

Při zpětném pohledu na rok 2021 vidíme, že čelil vývoj Číny složité a závažné situaci a mnoha rizikům a výzvám, které se po mnoho let vyskytovaly pouze zřídka. Mnohé z nich byly mimo očekávání a udržovat hladký a stabilní chod ekonomiky bylo kvůli tomu obtížnější. Za takové situace nebylo pro Čínu jednoduché dosáhnout výše zmíněných úspěchů, což plně dokazuje, že je čínská ekonomika dostatečně odolná, má obrovský potenciál a je schopná odolat rizikům.

2. „Dvě zasedání“ navrhla plány dalšího rozvoje Číny

I přesto, že vidíme úspěchy, jsme si zároveň jasně vědomi těch otázek a výzev, kterým čelí Číny v dalším rozvoji, např. epidemie stále pokračuje, oživení světové ekonomiky postrádá dynamiku, ceny komodit zůstávají vysoké a jsou náchylné k výkyvům a vnější prostředí se stává komplikovanějším, závažnějším a plným nejistot. Jak však podotkl prezident Si Ťin-pching, rozvoj Číny má stále mnoho strategických a příznivých podmínek pro svůj rozvoj. Mezi ně patří skutečnost, že Čína má pevný základ, který si vybudovala díky trvalému a rychlému rozvoji, velký ekonomický objem, široký prostor pro změny a přizpůsobení, má také obrovský trh a dlouhodobá tendence ubírat se dobrým směrem se jen tak nezmění.

Mezi hlavní očekávané cíle rozvoje Číny v roce 2022 patří: růst HDP přibližně o 5,5%, více než 11 milionů nových pracovních míst v městských oblastech, růst spotřebitelských cen přibližně o 3%, značná míra synchronizace zvyšování příjmů obyvatel s ekonomickým růstem, v podstatě vyrovnaná základní platební bilance zahraničního obchodu, neustálé zlepšování  ekologie a další. Je nutné podotknout, že dosáhnout 5,5% růstu na HDP, které v roce 2021 dosahovalo výše 114 bilionů jüanů, je velmi náročným úkolem. Čistý nárůst HDP Číny by tak činilo více než 6 bilionů jüanů, což odpovídá ekonomickému výkonu středně velké země.

Chystáme se úplně, přesně a komplexně zavést nový koncept rozvoje, urychlit budování nového modelu rozvoje, podpořit vysoce kvalitní rozvoj a odvést solidní práci ve všech sférách naší práce včetně: ekonomické stability jako hlavní priority a usilování o pokrok při zachování stability, aktivní implementace politiky podporující hospodářskou stabilitu a podpory neustálého zlepšování kvality ekonomiky a jejího přiměřeného kvantitativního růstu. Bude zvýšená intenzita implementace makroekonomické politiky a fiskální výdaje v tomto roce přesáhnou 26 bilionů jüanů, přičemž daňové vratky a daňové zvýhodnění budou činit přibližně 2,5 bilionu jüanů a měnová politika posílí podporu reálné ekonomiky. Budeme důsledně uplatňovat strategii rozšiřování domácí poptávky, zaměříme se na stimulaci vitality trhu a posílíme vnitřní sílu rozvoje. Urychlíme dosažení technologické soběstačnosti a zdokonalování se v této oblasti. Budeme neustále pracovat na zvyšování konkurenceschopnosti a udržitelnosti rozvoje Číny.

Čínská ekonomika je již hluboce integrovaná do světa a Čína je již deset let po sobě druhým největším dovozním trhem na světě a navíc je již pět let po sobě také první největší zemí v obchodu se zbožím na světě. Nehledě na to, jak se nestálá mezinárodní situace bude vyvíjet, bude Čína vytrvale pokračovat ve vyšší míře otevírání se okolnímu světu a nadále posilovat vzájemně výhodnou spolupráci s ostatními zeměmi světa, aby dosáhla situace, která bude výhodná pro všechny. Věříme, že nový vývoj Číny přinese světu nové příležitosti a vnese důvěru a pozitivní energii do globálního hospodářského oživení až pandemie opadne.

3. „Dvě zasedání“ ztělesňují celý proces lidové demokracie v Číně

Demokracie, to je hodnota, která je společná celému lidstvu. Lidová demokracie, to je život socialismu a v rámci celého procesu jde o druh demokracie. V institucionální struktuře Číny jsou tato dvě celonárodní zasedání (Plenární zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců a zasedání Čínského lidového politického poradního shromáždění) důležitým institucionálním nástrojem pro implementaci lidové demokracie celého procesu.

Letos se v Pekingu sešlo téměř 5000 zástupců Všečínského shromáždění lidových zástupců a členů Čínského lidového politického poradního shromáždění, aby se zaměřili na aktuální témata sociálních oblastí a život lidí. Počínaje „větším“ tématem, jako je hospodářský rozvoj a oživení venkova až po „menší“ téma, jako je vzdělání dětí a péče o seniory atd. a aktivně předložili své návrhy a podněty. Příslušné orgány pozorně naslouchaly názorům a podnětům zástupců Všečínského shromáždění lidových zástupců a členů Čínského lidového politického poradního shromáždění a včas na ně reagovaly, čímž se podařilo dosáhnout společenského konsensu a podpořilo se vědecké a demokratické rozhodování. V průběhu dvou zasedání předložili zástupci Všečínského shromáždění lidových zástupců 487 návrhů a také 8000 doporučení, kritiku a názor na různé aspekty práce. Členové Čínského lidového politického poradního shromáždění předložili 5979 návrhů. Na základě názorů a návrhů byla zpráva o práce vlády přijatá na 5. plenárním zasedání 13. Všečínského shromáždění lidových zástupců doplněna na 92 místech. Shromáždění přijímalo rozhodnutí o změně organizačního zákonu místních lidových shromáždění a místních vlád na všech úrovních. Dříve již byl předložen návrh novely zákona k posouzení na dvou zasedáních Stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců a byl také v plném znění zveřejněn na internetu, kde bylo také vyžádáno více než 1100 připomínek veřejnosti. Na základě rozhodnutí přijatého shromáždění bude podíl žen mezi zástupci na 14. Všečínském shromáždění lidových zástupců v zásadě vyšší než na předchozím shromáždění. Podíl zástupců z řad občanů, zejména zástupců dělníků, zemědělců a dalšího odborného a technického personálu bude vyšší než na předchozím shromáždění a počet zástupců migrujících pracovníků se oproti předchozímu shromáždění také zvýší. Kromě toho bylo v podstatě dokončeno nové kolo všeobecných voleb do okresních a městských lidových kongresů, kde více než miliarda voličů po celé zemi volila přímo více než 2 miliony zástupců lidových kongresů na okresních a městských úrovních. To plně svědčí o tom, že lidová demokracie celého procesu dosáhla jednoty procesní demokracie a výsledkové demokracie, procedurální a věcné demokracie, přímé a nepřímé demokracie, lidové demokracie a vůle státu. Jedná se tudíž o nejvíce provázanou, všestrannou, všepokrývající, nejrozsáhlejší, nejskutečnější a nejefektivnější formu socialistické demokracie.  

Přátelé!

V uplynulém roce byla komplexně prosazována diplomacie velké země s čínskými rysy, která pozitivně přispěla k podpoře světového míru a rozvoje. V novém roce se budeme držet naší nezávislé mírové zahraniční politiky. Budeme se pevně ubírat cestou mírového rozvoje, podporovat nový typ mezinárodních vztahů, budovat společenství se sdíleným osudem pro lidstvo, podporovat realizaci iniciativ globálního rozvoje a prosazovat společné hodnoty pro celé lidstvo. Čína bude vždy strůjcem světového míru a přispívá k celosvětovému rozvoji a chrání mezinárodní řád. Jsme připraveni spolupracovat s mezinárodním společenstvím za účelem dosažení nové a větší podpory světového míru, stability, rozvoje a prosperity!

Čína přikládá velký význam rozvoji strategického partnerství mezi Čínou a Českou republikou. Jsme připraveni spolupracovat s Českou republikou, ubírat se společně správným směrem, využívat příležitostí spolupráce a podporovat budování zdravého a stabilního rozvoje čínsko-českých vztahů z nového výchozího bodu a neustále přicházet s novými příležitostmi pro přátelskou spolupráci mezi Čínou a Českou republikou, která prospěje oběma zemím i jejich lidem.

Děkuji!

Dále rád zodpovím na Vaše případné dotazy. 
< Suggest To A Friend >
 
     <Print>