Hlavní Menu > Aktuality
Video projev velvyslance Čang Ťien-mina na rozloučenou

2022-02-23 09:00


Vážení přátelé,

    mrknutím oka uběhlo téměř tři a půl roku mého pracovního působení v České republice a nyní se blížím k jeho konci a návratu do Číny za novými pracovními povinnostmi. Bylo mi ctí mít možnost přispět k rozvoji čínsko-českých vztahů. Je mi líto, že se s vámi všemi kvůli epidemické situaci nemůžu osobně rozloučit, rád bych však vyjádřil upřímné poděkování všem těm, kteří podporovali přátelskou spolupráci mezi Čínou a Českou republikou, poskytovali podporu a pomoc při výkonu mých pracovních povinností i práci velvyslanectví!

    V uplynulých více než 3 letech udržovaly hlavy států Číny a České republiky úzké kontakty a obě strany spolupracovaly ruku v ruce v boji proti epidemii COVID-19 a neustále prohlubovaly výměny a spolupráci v různých oblastech, což poukázalo na hluboké kořeny, důležitý význam a širokou perspektivu přátelské spolupráce obou zemí.

    Řádně udržovat a rozvíjet dobré vztahy mezi Čínou a Českou republikou je v nejlepším zájmu obou národů a je to jedinou správnou volbou pro obě strany. Čína je připravena společně s Českou republikou dodržovat principy vzájemného respektu, rovného zacházení, vzájemného prospěchu a podporovat stabilní a zdravý rozvoj strategického partnerství mezi Čínou a Českou republikou k většímu prospěchu obou zemí a jejich lidu.

   Na závěr přeji Číně i České republice prosperitu, stabilní rozvoj čínsko-českých vztahů a všem vám, přátelé, přeji pevné zdraví a šťastný rok Tygra!

    Děkuji! 
< Suggest To A Friend >
 
     <Print>