Hlavní Menu > Aktuality
Velvyslanec ČLR v ČR Zhang Jianmin publikoval článek Pojďme se společně setkat na sněhu a ledu a společně si užít zimní olympijské hry

2022-02-04 23:24

Velvyslanec ČLR v ČR Zhang Jianmin publikoval článek 4. února 2022 v českých médiích Parlamentní „Pojďme se společně setkat na sněhu a ledu a společně si užít zimní olympijské hry“ u příležitosti Zimních olympijských her v Pekingu. Celý článek je následující:

Zimní olympijské hry vstupují do zóny ,pekingského času' a Peking vítá nastávající ,olympijský okamžik'. Po 14 letech v Pekingu opět vzplane olympijský oheň a lidé z celého světa se stanou svědky slávy města ,dvou olympiád'. Na úpatí Velké čínské zdi se shromáždí přibližně 2900 sportovců reprezentujících více než 90 národních (a regionálních) olympijských výborů, kteří se utkají v 7 hlavních a 15 vedlejších soutěžích. Pod olympijskou vlajkou s pěti kruhy se všechny oči upřou na účastníky olympiády, kteří se chystají utkat v soutěžích na sněhu a ledu.

Čína přikládá velký význam přípravám na zimní olympijské a paralympijské hry v Pekingu a proto navrhla, aby se jejich pořádání řídilo konceptem ,zelených, sdílených, otevřených a čestných' her. Po 7 letech pečlivých příprav se Číně podařilo dosáhnout významných výsledků v praxi. Národní rychlobruslařský stadion, kterému se přezdívá ,Ledová stuha', je považován za první rychlobruslařskou halu na světě, která k výrobě ledu používá transkritický přímý chladicí systém s oxidem uhličitým. Všechna soutěžní místa zimních olympijských her budou zásobována 100 procentně zelenou energií. Druhé hlavní místo konání zimních olympijských her v okrese Čchung-li bylo v roce 2019 vyřazeno ze seznamu chudých oblastí a plně vymaněno z chudoby.

Zimní olympijské hry v Pekingu mají za cíl přilákat více než 300 milionů lidí k provozování zimních sportů na sněhu a ledu, čímž olympiáda prospěje ještě více lidem. Organizační výbor olympijských her v Pekingu provedl nábor z celého světa a zaměstnal řadu zahraničních odborníků, kteří se podíleli na přípravách olympijských her. Zimní olympijské hry byly připravovány s plným ohledem na požadavky během utkání a také po skončení události s tím, že sportovní středisko Wu-kche-sung je schopné v průběhu 6 hodin přeměnit ledovou plochu na basketbalové hřiště. Během zimních olympijských a paralympijských her v Pekingu bude hlavní tiskové středisko (MPC) a mezinárodní vysílací centrum sloučeno do hlavního mediálního centra (MMC).

Zimní olympijské a paralympijské hry v Pekingu budou schopny obstát ve velké zkoušce prevence a kontroly epidemie. Čínská vláda trvá na tom, že lidé jsou na prvním místě, a z hlediska velké zodpovědnosti za životy a zdraví místního čínského obyvatelstva a všech sportovců a účastníků, kteří na olympijské hry doputují z celého světa, považuje prevenci a kontrolu epidemie za jednu z priorit. Čínská vláda také zformulovala vědecky podložené a konkrétní pravidla pro prevenci epidemie. Organizační výbor olympijských her v Pekingu a Mezinárodní olympijský výbor publikovaly dvě vydání Příručky o prevenci epidemie. Jsou v nich pečlivě popsaná podstatná a nezbytná opatření, například prevence a kontrola epidemie před a během cestování, chování se v rámci bubliny, očkování apod., přeshraniční vstup do Číny, zdravotní prohlídka, postup při kontaktu s nakaženou osobou a podobné důsledné kroky v rámci prevence a kontroly epidemie. Bylo vynaloženo veškeré úsilí pro to, aby bylo možné vytvořit zdravé a bezpečné prostředí a nabídnout tak skvělé zážitky všem účastníkům. 

,Když vznikne přátelství postavené na podobných zájmech a smýšlení, tak vydrží i na míle.' Zimní sporty jsou odjakživa silnou stránkou České republiky a Češi jsou zapálení do sportu a atmosféry olympijských her.

Český olympijský výbor letos vyslal nejpočetnější olympijskou delegaci v celé své historii, která čítá dohromady skoro 260 osob, z nichž je 114 sportovců. Čína je připravena spolupracovat s mezinárodním společenstvím, včetně České republiky, na prosazování olympijského ducha ,přátelství, solidarity, spravedlivé soutěže a vzájemného porozumění', na dodržování rezoluce přijaté Valným shromážděním OSN o olympijském příměří pro zimní olympijské hry v Pekingu, na odmítání politizace olympijských her a na tom, aby se zimní olympijské hry staly událostí sloužící k dosažení většího porozumění, přátelství a ,společně směřujících do budoucna' výměn. Rádi bychom učinili ze zimních olympijských her událost, která vnese do světa sužovaného epidemií více důvěry, síly, a pomůže světu společně usilovat o vytvoření lepší budoucnosti.

Přeji sportovcům z Číny a České republiky, aby dosáhli vynikajících výsledků!
< Suggest To A Friend >
 
     <Print>