Hlavní Menu > Aktuality
Projev velvyslance Čang Ťien-mina na online události „Oslava šťastného čínského nového roku“ v roce 2022

2022-01-31 17:18


Vážení krajané, studenti a přátelé,

s příchodem nového roku se vše zdá být novým. Je mi potěšením se s Vámi setkat online a oslavit nový rok. Rád bych vyjádřil jménem čínského velvyslanectví v České republice srdečné blahopřání a popřál vše nejlepší do nového roku krajanům žijícím v České republice, zaměstnancům čínských institucí, čínským studentům v České republice a českým přátelům. Rád bych vyjádřil i srdečné poděkování panu prezidentu Miloši Zemanovi za jeho video přání k této  slavnosti. 

Loni jsme uspořádali velkou oslavu 100. výročí založení Komunistické strany Číny, podařilo se nám vybudovat mírně prosperující společnost ve všech ohledech na území Číny a úspěšně dosáhnout prvního stoletého cíle boje, čímž jsme zahájili novou cestu budování moderní socialistické země ve všech ohledech a směřování vstříc dosažení druhého stoletého cíle boje. Vyrovnaně jsme reagovali na změny a pandemii, jaké nebyly vidět za sto let. Podařilo se nám zkoordinovat hospodářský a sociální rozvoj s prevencí a kontrolou pandemie COVID-19, dosáhnout trvalého stabilního a zdravého hospodářského oživení a dobře odstartovat 14. pětiletý plán. Když se na to ohlédneme zpětně, tak zjistíme, že dosáhnout tohoto úspěchu nebylo vůbec snadné a nebylo by možné ho dosáhnout bez starostlivosti a podpory našich krajanů žijících v zámoří. Rád bych vám všem ze srdce poděkoval. Když se podíváme na situaci po celém světě, tak se COVID-19 stále šíří a velvyslanectví bude i nadále poskytovat služby a pomoc vám všem, abychom společně překonali těžké časy a překážky. 

Loni hlavy států Číny a České republiky udržovaly úzké kontakty a udávaly směr pro zdravý a stabilní rozvoj čínsko-českých vztahů. V současné době stojí čínsko-české vztahy na novém začátku a čelí mnoha příležitostem i nemálo výzvám. Čína je pevně přesvědčena, že dobře udržovat a rozvíjet čínsko-české vztahy je v souladu se současným trendem mírového rozvoje a oboustranně výhodné spolupráce, je v souladu se společným přáním obou národů, a je to jedinou správnou volbou pro obě strany. Budou-li obě strany dodržovat vzájemný respekt, rovné zacházení, vzájemnou prospěšnost a navzájem respektovat klíčové zájmy a důležité záležitosti druhé strany a usilovat o podporu výměn a spolupráce v různých oblastech, tak budou moci čínsko-české vztahy napsat novou kapitolu vedoucí k ještě většímu prospěchu obou zemí i jejich lidí. 

Vážení krajané, studenti a přátelé!

Nový rok nám dává naději. Čínský lid se energicky vydává na novou cestu a snaží se s vynikajícími výsledky přivítat úspěšné konání 20. sjezdu Komunistické strany Číny. Zahájení zimních olympijských her v Pekingu 2022 je již za rohem a Čína věří, že světu nabídne jednoduchou, bezpečnou a skvělou olympiádu. Povzbuďme sportovce ze všech zemí na zimní olympiádě a „společně vykročme vstříc budoucnosti“!

Na závěr bych rád všem popřál šťastný a úspěšný rok Tygra! Děkuji!
< Suggest To A Friend >
 
     <Print>