Hlavní Menu > Aktuality
Písemný rozhovor čínského velvyslance Čang Ťien-mina pro Haló noviny

2021-12-07 23:44

V úterý dne 7. prosince vyšel v Haló novinách rozhovor s čínským velvyslancem Čang Ťien-minem. Velvyslanec zde představil 6. plenární zasedání 19. Ústředního výboru Komunistické strany Číny, důležitý koncept celoprocesní lidové demokracie, rozvoj ekonomiky, situaci prevence a kontroly nad epidemií v Číně, a objasnil svůj pohled na situaci a vývoj čínsko-českých vztahů. Celý rozhovor: 

1. V současné době je situace pandemie COVID-19 v Evropě opět vážnější. Jaký je stav epidemické situace v Číně? 

Čang Ťien-min: 

Čínská vláda čelící epidemii COVID-19 dodržovala vědeckou a precizní prevenci a kontrolu, uhasila každý nalezený případ, což účinně omezilo další šíření epidemie. Přibližně od poloviny října se počet nově potvrzených případů na celém světě neustále zvyšuje a na mnoha místech v Číně byly nahlášeny importované případy nákazy. V jednu chvíli se epidemie dokonce rozšířila do více než 20 provincií. Jakmile byl kdekoliv zjištěn případ nákazy, tak se hned při první příležitosti aktivoval systém krizového řízení. Byla plně zavedena všestranná preventivní a kontrolní opatření a epidemii se celkově tak podařilo dostat pod kontrolu již v průběhu jedné inkubační doby. Tato vlna epidemie je nyní v celé zemi ve své závěrečné fázi.

Do půlnoci dne 5. prosince je nyní v čínské pevnině potvrzených 1060 pozitivních případů (z toho 12 pacientů ve vážném stavu) a 2 pacienti s podezřením na onemocnění. Celkově bylo nahlášeno 99203 pozitivních případů a 4 636 úmrtí. Bylo zaevidováno celkově 2,553 miliardy dávek očkování proti COVID-19. Celkově bylo nahlášeno 29190 pozitivních případů ve zvláštních administrativních oblastech Hong Kong a Macao a v regionu Tchaj-wan.

Pandemie COVID-19 je globální výzvou a solidarita a spolupráce jsou těmi nejsilnějšími zbraněmi k tomu, abychom ji porazili. Čína se aktivně zapojila do celosvětové spolupráce v boji proti epidemii, navrhla Akční iniciativu ke globální spolupráci v oblasti vakcín, zahájila s více než 30 zeměmi Iniciativu pro partnerství „Pásu a stezky“  ke spolupráci v oblasti vakcín proti COVID-19 a vyzvala mezinárodní společenství k tomu, aby společně podpořilo spravedlivou celosvětovou distribuci vakcín. Čína již věnovala 100 milionů amerických dolarů na iniciativu „COVAX“. Doteď bylo ostatním zemím poskytnuto více než 1,85 miliardy dávek vakcín proti COVID-19 (včetně dotací bez finanční náhrady do více než 110 zemí), v průběhu letošního roku tak bude externě poskytnuto více než 2 miliardy dávek. Čína již upřesnila, že poskytne v příštích 3 letech 3 miliardy amerických dolarů na podporu boje proti epidemii v rozvojových zemích a na obnovu jejich hospodářského a sociálního rozvoje. Čína bude i nadále podporovat a účastnit se globálního vědeckého výzkumu původu viru a bude rozhodně proti jakýmkoliv formám politické manipulace.   

2. Nedávnou významnou událostí bylo 6. plenární zasedání 19. Ústředního výboru Komunistické strany Číny. Jakých výsledků se podařilo dosáhnout a jaké byly hlavní body tohoto plenárního zasedání? 

Čang Ťien-min: 

Šesté plenární zasedání 19. Ústředního výboru Komunistické strany Číny se úspěšně konalo v Pekingu od 8. do 11. listopadu 2021. Nejdůležitějším výsledkem tohoto plenárního zasedání bylo schválení „Usnesení Ústředního výboru Komunistické strany Číny o hlavních úspěších a historických zkušenostech Strany ve století bojů“. To je politický manifest pro členy Komunistické strany Číny v nové éře za účelem, aby měli na paměti své původní poslání, dodržovali socialismus s čínskými rysy a přispívali k jeho rozvoji. Je to vodítko k tomu, jak se poučit z historie, tvořit budoucnost a dosáhnout velkého obrození čínského národa. Plenární zasedání rovněž schválilo Usnesení o svolání 20. celostátního sjezdu Komunistické strany Číny a rozhodlo o tom, že se bude 20. celostátní sjezd Komunistické strany Číny konat v Pekingu ve druhé polovině roku 2022.

Plenární zasedání se jednomyslně shodlo na tom, že vzhledem k závažné situaci a složitým povinnostem Ústřední výbor strany v jádře se soudruhem Si Ťin-pchingem koordinoval celkovou strategickou situaci velkého obrození čínského národa a velkých změn světu nevídaných za sto let, přizpůsoboval se trendům současné doby, uchopil strategickou iniciativu a podporoval stranu a stát v dosažení nových a významných úspěchů v různých oblastech, čímž zahájil novou cestu všestranného budování moderní socialistické země.

Plénum zdůraznilo, že Si Ťin-pchingovo myšlení o socialismu s čínskými rysy v nové éře je současným čínským marxismem a marxismem 21. století. Je to podstatou čínské kultury a čínského ducha v současné době a dosáhlo nového skoku v rámci přizpůsobování marxismu čínské realitě. Strana zajistila centrální pozici soudruha Si Ťin-pchinga v Ústředním výboru strany a celé straně a zajistila vůdčí pozici Si Ťin-pchingova myšlení o socialismu s čínskými rysy v nové éře, což odráží společnou ochotu celé strany, celé armády a lidí všech etnických skupin celé země, má rozhodující význam pro rozvoj díla strany a státu v nové éře a pokrok v historickém procesu velkého obrození čínského národa. 

3. Na základě jakých úvah přijal Ústřední výbor Komunistické strany Číny „Usnesení Ústředního výboru Komunistické strany Číny o hlavních úspěších a historických zkušenostech Strany během století bojů“? Jaký je hlavní obsah tohoto usnesení? 

Čang Ťien-min:

Komunistická strana Číny vždy věnovala velkou pozornost shrnutí, poučení se a uplatnění zkušeností z historie. „Usnesení Ústředního výboru Komunistické strany Číny o hlavních úspěších a historických zkušenostech Strany ve století bojů“, které všestranně shrnuje hlavní úspěchy a historické zkušenosti Komunistické strany Číny během století bojů, má velký praktický a dalekosáhlý historický význam pro podporu dalšího sjednocování myšlení, odhodlání a činnosti celé strany a pro sjednocování a vedení lidu všech etnických skupin k dosažení nového velkého vítězství socialismu s čínskými rysy v nové éře.

Usnesení se zabývá především hlavními úkoly, kterým čelila Komunistická strana Číny v období nové demokratické revoluce, socialistické revoluce a budování, reforem a otevírání se světu a socialistické modernizaci v novém období, a socialismu s čínskými rysy v nové éře. Shrnuje velké úspěchy, kterých dosáhla Komunistická strana Číny, která vedla čínský lid, během těchto jednotlivých období. Zejména shrnuje historické úspěchy a historické změny v dílech strany a státu v nové éře v jednotlivých oblastech a důrazně se zaměřuje na shrnutí nových originálních myšlenek, transformačních postupů, průlomových pokroků a názorných úspěchů. Usnesení shrnuje historický význam stoletého boje, a to tak, že stoletý boj zásadně změnil budoucnost a osud čínského lidu, započal správnou cestu k dosažení velkého obrození čínského národa, předvedl mocnou životní sílu marxismu, výrazně ovlivnil proces světových dějin a stvořil Komunistickou stranu Číny, která je v čele současné doby. Usnesení dále uvádí deset historických zkušeností, které mají zásadní a dlouhodobý vedoucí význam, a tj. dodržovat vedení strany, dodržovat upřednostňování lidu, dodržovat teoretické inovace, dodržovat nezávislost, dodržovat vlastní čínskou cestu, dodržovat uvědomování si celého světa, dodržovat prorážení nových cest a inovace, dodržovat odvahu bojovat, dodržovat jednotnou frontu a dodržovat revoluci sebe samých. Je zdůrazněno, že je nutné si vážit těchto deseti historických zkušeností, dlouhodobě je dodržovat a neustále je v současné éře obohacovat a rozvíjet. Nakonec jsou předloženy vyšší požadavky na Komunistickou stranu Číny v nové éře a je zdůrazněno, že celá strana by měla mít pevně na paměti základní otázku, a to čím je Komunistická strana Číny, co chce dělat, měla by pochopit hlavní trendy historického vývoje, pevně věřit ve svůj ideál a svou vůli a mít na paměti své původní poslání. Celá strana, celá armáda a lidé všech etnických skupin celé země jsou vyzváni k tomu, aby se poučili z historie, vytvářeli budoucnost, ponořili se do práce a odvážně postupovali vpřed vstříc k dosažení druhého stoletého cíle a uskutečnění čínského snu o velkém obrození čínského národa. 

4. Číně se již podařilo vybudovat středně prosperující společnost ve všech ohledech, dosáhnout prvního stoletého cíle, její ekonomika si udržela dobrou dynamiku rozvoje, v rámci reforem a otevírání se světu bylo dosaženo nového pokroku a život lidí se neustále zlepšuje. Jak bude Čína usilovat o více úspěchů v budoucnu? 

Čang Ťien-min:

Za posledních více než 40 let reforem a otevírání se světu prošla Čína hlubokými proměnami, vybudovala podle plánu středně prosperující společnost ve všech ohledech a dosáhla svého prvního stoletého cíle. To jsou velké přínosy nejen pro Čínu samotnou, ale také velké příspěvky Číny ke světovému míru a rozvoji. Zároveň si jasně uvědomujeme, že svět prochází velkými za posledních sto let nevídanými změnami, celým světem prostupují hluboce zakořeněné rozpory, je zde zvýšená nestabilita a nejistota. Rozvoj Číny stále čelí mnoha rizikům a výzvám. Budeme lépe propojovat domácí rozvoj s otevíráním se světu, propojovat rozvoj Číny s rozvojem světa a spojíme zájmy čínského lidu se společnými zájmy národů všech zemí. Budeme i nadále rozšiřovat náš „kruh přátel“ a provádět oboustranně výhodnou spolupráci.

Zaprvé budeme vycházet z vlastní reality a pokračovat cestou rozvoje, která bude v souladu s čínskými národními podmínkami. Budeme všestranně uplatňovat koncepty nového rozvoje, tj. inovaci, koordinaci, ekologii, otevřenost a sdílení. Urychlíme postup budování nového typu industrializace, informatizace, urbanizace a modernizace zemědělství. Do velké míry přizpůsobíme ekonomickou strukturu, budeme pokračovat v optimalizaci průmyslového uspořádání a podporovat vysoce kvalitní rozvoj. Budeme i nadále prosazovat koncept rozvoje, který je zaměřen na lid a cílem našeho boje bude touha lidí po lepším životě. Výchozím i konečným bodem je pro nás zlepšení života lidí, zvýšení jejich blahobytu a ochrana jejich demokratických práv a zajištění, aby výsledky reforem a rozvoje lépe prospívaly široké veřejnosti.

Zadruhé se budeme držet vedoucí role inovací a pokračovat uplatňovat otevřenou strategii vzájemného prospěchu. Budeme pokračovat v základní státní politice otevírání se světu, budeme klást stejný důraz na „přivádění dovnitř“ i „vycházení ven“ a pokračovat v rozšiřování dovozu, liberalizování přístupu na trh a posilování ochrany práv duševního vlastnictví. Poskytneme všem zemím spravedlivou soutěž a podnikatelské prostředí založené na zásadách právního státu a internacionalizace. Zavedeme vysokou úroveň liberalizace obchodu, investic a přístupnější politiky a vybudujeme vyšší úroveň otevřené ekonomiky. Budeme nadále uplatňovat strategii zaměřenou na inovace, více investovat do zelené energie, umělé inteligence a dalších oblastí. Podchytíme trend rozvoje digitalizace a inteligence a posílíme schopnost nezávislých inovací. Budete trvat na široké prospěšnosti vědy a techniky, sdílet plody vědeckého a technického rozvoje s ostatními zeměmi a umožníme, aby vědecké a technické inovace lépe prospívaly lidem na celém světě.

Zatřetí budeme podporovat vysoce kvalitní rozvoj iniciativy „Pásu a stezky“ a budovat  společenství se společnou budoucností pro lidstvo. Rozhodně budeme podporovat mnohostrannost, vystupovat proti jednostrannému přístupu, protekcionismu, a budeme prosazovat mnohostranný obchodní systém v jádře se Světovou obchodní organizací. Budeme pokračovat v prohlubování spolupráce se všemi zeměmi na základě rovnosti a vzájemného respektu. Čínský mezinárodní veletrh dovozu, Veletrh Číny a zemí střední a východní Evropy a další výstavy a veletrhy využijeme jako příležitost k vybudování platformy pro mnohostranný dialog a spolupráci a podporu vysoce kvalitního rozvoje iniciativy „Pásu a stezky“. Během úsilí o vlastní rozvoj a vymýcení chudoby budeme také posilovat mezinárodní spolupráci v oblasti snižování chudoby a přispívat ke snižování chudoby ve světě. Budeme se vytrvale ubírat cestou ekologického rozvoje, urychlovat formování ekologického rozvoje a životního stylu, vést mezinárodní spolupráci v rámci čelení změně klimatu a podporovat globální udržitelný rozvoj čínským know-how a čínským plánem. Budeme i nadále podporovat budování společenství se společnou budoucností pro lidstvo a proměňovat touhy lidí všech zemí celého světa po lepším životě ve skutečnost.

Česká republika je významným podporovatelem a partnerem v rámci spolupráce Číny se zeměmi střední a východní Evropy. Čína dlouhodobě usiluje o posilování vzájemné čínsko-české politické důvěry, rozšiřování praktické spolupráce v různých oblastech a neustálé prohlubování čínsko-českého strategického partnerství. Jsme připraveni sdílet rozvojové příležitosti se všemi zeměmi světa včetně České republiky a společně vytvářet prosperující budoucnost. 

5. Rozumím tomu, že Čína má vlastní demokratický systém, mnoho lidí na Západě se však domnívá, že Čína demokratická není. Jaký na to máte pohled Vy? 

Čang Ťien-min: 

Demokracie je společnou hodnotou celého lidstva a je to také důležitým konceptem, který Komunistická strana Číny a čínští občané vždy pevně dodržují. Demokracie je právem lidu všech zemí, nikoli soukromým zájmem několika málo zemí. Existuje mnoho způsobů, jak vykonávat demokracii, a je na každé zemi, aby ji prosazovala a uplatňovala v souladu s vlastními národními podmínkami a potřebami svých občanů. To, zda je jedna země demokratická, by měli posuzovat její lidé, nikoli několik málo lidí zvenčí. O tom, která země je či není demokratickou, by mělo rozhodovat mezinárodní společenství, a ne několik málo zemí, které se domnívají, že mají vždy pravdu. Demokracií není používat jedno měřítko k měření bohaté rozmanitosti politických systémů na světě, monotónním pohledem zkoumat pestrou politickou civilizaci lidstva a určovat, které země jsou a které nejsou demokratické na základě vlastních sympatií a preferencí.

Lidová demokracie je životem socialismu a je také praporem, který Komunistická strana Číny vždy drží vysoko. Od založení Čínské lidové republiky, a zejména od reforem a otevírání se světu, se Komunistická strana Číny sjednotila a vedla čínský lid k dosažení významného pokroku v oblasti rozvoje demokratické politiky socialismu. Úspěšně otevřela a dodržovala cestu socialismu s čínskými rysy pro politický rozvoj a určila správný směr pro zavedení lidové demokracie v co nejširším měřítku. Od 18. sjezdu strany jsme prohloubili chápání pravidel, jimiž se řídí vývoj demokratické politiky. Navrhli jsme a aktivně rozvíjeli celoprocesní lidovou demokracii. Čínská celoprocesní lidová demokracie má nejen kompletní institucionální postupy, ale také kompletní účast v praxi, je zde implementována jednota procesní i výsledkové demokracie, procedurální i podstatné demokracie, přímé i nepřímé demokracie, lidové demokracie a vůle státu. Je plně navazující, všestrannou, plně pokrývající, nejrozsáhlejší, skutečnou a účinnou socialistickou demokracií. Systém shromáždění lidových zástupců, který se uplatňuje v Číně, je důležitým systémovým prostředkem pro implementaci čínské celoprocesní lidové demokracie. Nedávno vydaná bílá kniha „Demokracie Číny“ systematicky představuje  hodnotu a koncept demokracie Číny i její proces vývoje, instituce a systém, účasti v praxi ,úspěchy a příspěvky.

Je nutné zdůraznit, že demokracie není dekorací, neslouží na ozdobu, ale k řešení problémů, které lidé potřebují vyřešit. To, zda je jedna země demokratická, spočívá hlavně v tom, zda lid skutečně rozhoduje o jejích záležitostech. Je nutné se podívat na to, zda má lid právo volit, a ještě víc na to, zda mají právo se rozsáhle účastnit na politických záležitostech státu. Je nutné se podívat na to, jaké sliby jsou lidem slíbeny během volebního procesu, a ještě více na to, kolik z těchto slibů je po volbách dodrženo. Je nutné se podívat na to, jaké politické postupy a politická pravidla jsou stanovena systémy a zákony, a ještě víc na to, zda jsou tyto systémy a zákony skutečně implementovány. Je nutné se podívat na to, zda jsou pravidla a postupy fungování moci demokratické, a ještě víc na to, zda je moc skutečně pod dohledem a kontrolou lidu. Je nutné odmítat a stavět se proti takovým praktikám, jakými jsou „privatizace“, „nálepkování“ a „politizace“ demokracie, zasahování do vnitřních záležitostí jiných zemí, narušování jejich suverenity a sloužení vlastním politickým cílům ve jménu demokracie. 

6. Poslední dobou někteří lidé v České republice za podpory Západu podkopávají česko-čínské vztahy např. tím, že nerespektují zásadu jedné Číny. Jak vnímá čínská strana současné česko-čínské vztahy? 

Čang Ťien-min: 

V současné době se čínsko-české vztahy potýkají s některými obtížemi a výzvami. Jak jste řekl, tyto obtíže nezpůsobila čínská strana a nejsou ve společném zájmu obou zemí. Každá země má svou jedinečnou historii, kulturu, sociální systém a cestu rozvoje stejně tak, jako i své vlastní stěžejní zájmy a důležité záležitosti. Čína trvá na rovnosti všech zemí, ať je velká nebo malá, silná nebo slabá, bohatá či chudá, a je pevně přesvědčena, že vzájemný respekt je základním předpokladem pro to, aby země spolu vycházely. V nedávné době však někteří čeští lidé zneužívali citlivých otázek, jako jsou otázky týkající se Tchaj-wanu, k zasahování do vnitřních záležitostí Číny, podkopávání čínských zájmů a falešnému obviňování Číny z toho, že představuje bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku. Čína s takovými tvrzeními důrazně nesouhlasí a bude pevně hájit národní zájmy a národní důstojnost. Rád bych zdůraznil, že na světě existuje pouze jedna Čína a Tchaj-wan je její součástí. Čína se bude ze všech sil snažit o perspektivu mírového sjednocení, nebude však rozhodně tolerovat žádný akt „nezávislosti Tchaj-wanu“, který by zemi rozdělil a rozhodně nebude akceptovat „dvě Číny“ nebo „jednu Čína, jeden Tchaj-wan“ na mezinárodní úrovni.

Čínská strana vždy věřila a věří, že Čína a Česká republika jsou partneři, nikoli soupeři, a že mezi nimi neexistuje žádný zásadní střet zájmů, ale naopak široká škála společných zájmů. Za 72 let od navázání diplomatických vztahů se přátelská spolupráce mezi Čínou a Českou republikou neustále prohlubovala a výměny v různých oblastech vzkvétaly, což přinášelo mnoho prospěchu oběma zemím i jejich lidem. Dokud budou obě strany dodržovat mezinárodní právo a základní normy mezinárodních vztahů, respektovat stěžejní zájmy a důležité záležitosti druhé strany a spolupracovat na podpoře přátelské spolupráce, tak bude strategické partnerství mezi Čínou a Českou republikou neustále a stabilně růst a lépe prospívat oběma zemím a jejich lidem. Čína je ochotna spolupracovat s českou stranou na aktivním udržování a rozvoji čínsko-českých vztahů a na neustálém otevírání nových situací pro přátelskou spolupráci mezi Čínou a Českou republikou.

Lidstvo je společenství, které sdílí společné blaho a utrpení. Tváří v tvář globálním výzvám, jako je pandemie a změna klimatu, existuje naděje tam, kde je sjednocení, a není žádné východisko tam, kde je separace. Čína nemá v úmyslu mít s žádnou zemí konflikty nebo konfrontace a bude i nadále budovatelem světového míru, přispěvatelem ke globálnímu rozvoji, obráncem mezinárodního řádu a poskytovatelem veřejných produktů. Čína je ochotna spolupracovat se všemi zeměmi světa včetně České republiky na prosazování společných hodnot celého lidstva, na uplatňování skutečné mnohostrannosti, na ochraně  mezinárodního systému, jehož jádrem je Organizace spojených národů, na obraně mezinárodního řádu založeného na mezinárodním právu, na společném budování společenství se společnou budoucností pro lidstvo a na roztáčení kola dějin vstříc jasnějším cílům. 
< Suggest To A Friend >
 
     <Print>