Hlavní Menu > Aktuality
Mluvčí Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice odpověděl na otázku týkající se aktivit tzv. podnikatelské delegace regionu Tchaj-wan v České republice

2021-10-26 19:16

Otázka: V minulých dnech „navštívila" Českou republiku tchajwanská podnikatelská delegace, která uspořádala společně s českou stranou „konzultaci mezi ministerstvy průmyslu a obchodu na úrovni náměstků" a zúčastnila se semináře a setkání v Senátu Parlamentu České republiky. Jak to komentuje čínská strana?

Odpověď:

Čínská strana zaznamenala příslušné zprávy ohledně aktivit tzv. podnikatelské delegace regionu Tchaj-wan v České republice a vyjadřuje velkou nespokojenost a silný nesouhlas s bezohledným navazováním styků některých českých institucí a úředních osob s autoritami Tchaj-wanu a jejich hrubým zasahováním do vnitřních záležitostí Číny.

Na světě existuje pouze jedna Čína, Tchaj-wan je její neoddělitelnou součástí a vláda Čínské lidové republiky je jedinou legitimní vládou zastupující celou Čínu. To je nezvratitelným faktem, který nelze nijak překroutit či zpochybnit. Čína nemá námitky proti tomu, aby země, které mají diplomatické vztahy s Čínou, rozvíjely neoficiální ekonomické a obchodní výměny s Tchaj-wanem. Čemu však vždy pevně oponujeme, jsou jakékoliv formy oficiálních styků mezi zeměmi, které navázaly s Čínou diplomatické vztahy, a regionem Tchaj-wan. Tato cesta tzv. podnikatelské delegace regionu Tchaj-wan do České republiky se tváří jako obchodní a investiční mise, ve skutečnosti však není ničím jiným než jen marným pokusem o posílení zásadních vztahů s Českou republikou. Je nutné podotknout, že Čína přijme všechna nezbytná opatření k tomu, aby potlačila jakékoliv separatistické pokusy o „nezávislost Tchaj-wanu", a že provokace ze strany autorit Tchaj-wanu usilující o „nezávislost" je odsouzená k neúspěchu.

Princip jedné Číny je základní uznávanou normou mezinárodních vztahů, je to všeobecným konsenzem mezinárodního společenství a také základem pro rozvoj vztahů Číny s Českou republikou a ostatními zeměmi světa. Nikdo by neměl podceňovat silné odhodlání, pevnou vůli a velké schopnosti čínského lidu bránit národní svrchovanost a územní celistvost. Čína vyzývá českou stranu, aby dodržovala princip jedné Číny, opatrně a řádně řešila záležitosti spojené s Tchaj-wanem, účinně odstraňovala příslušné špatné vlivy a podnikala praktické kroky k udržování politických základů čínsko-českých vztahů a atmosféry jejich spolupráce.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>