Hlavní Menu > Aktuality
Soubor příslušných požadavků na vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu osobám, které cestují z České republiky do Číny (nejnovější vydání)

2021-08-30 20:27

 

V zájmu zajištění bezpečnosti cestujících a omezení přeshraničního šíření epidemie onemocnění COVID-19 byla od 6. listopadu 2020 pro čínské a zahraniční cestující, kteří cestují z České republiky do Číny, tj. Česká republika je výchozí zemí, a tranzitují přes třetí zemi, zavedena povinnost podstoupit v ČR a v tranzitní zemi RT-PCR test a test na protilátky IgM (zkráceně „dvojí testování")  a požádat velvyslanectví ČLR v ČR a  velvyslanectví ČLR/konzulát v tranzitní zemi o vydání zdravotního kódu ( týká se čínských občanů) /prohlášení o zdravotním stavu (týká se cizinců).

Pro přesnou kontrolu, rychlejší a snadnější orientaci v požadavcích na vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu, vypracovalo naše velvyslanectví v níže uvedeném souboru (soubor bude v případě potřeby včas aktualizován, pokud se obsah předchozích příslušných oznámení bude lišit s tímto souborem, pak je závazný obsah tohoto souboru) komplexní shrnutí příslušných požadavků pro ty, kteří potřebují cestovat do Číny:

1.Příslušné požadavky pro cestování do Číny z České republiky

(1) Cestování z České republiky jako výchozí země

Velvyslanectví přijímá žádosti o vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu pouze od těch, kteří cestují do Číny z ČR, tj. výchozí zemí je ČR. Pokud ČR není vaší výchozí zemí, pak žádáte o vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu velvyslanectví ČLR/konzulát v příslušné výchozí zemi.

Držitelé cestovních pasů ČR, občanských průkazů ČR (týká se občanů ČR) nebo povolení k pobytu na území ČR, víz vydaných Českou republikou nebo jiných potvrzení o pobytu (vydanými příslušnými orgány ČR, týká se cizinců), jsou považováni za osoby, jejichž výchozí zemí při cestě do Číny je ČR.

Ve zvláštních případech, kdy skutečně pobýváte v ČR, ale nemůžete poskytnout výše uvedené příslušné dokumenty, informujte naše velvyslanectví o konkrétní situaci předem prostřednictvím e-mailu. Velvyslanectví bude tyto situace posuzovat individuálně.

(2) Požadavky týkající se tranzitu z České republiky do Číny

V současné době neexistují z ČR přímé lety do Číny. Všichni cestující mohou při cestě z ČR do Číny provést pouze jeden přestup, tj.