Hlavní Menu > Aktuality
Velvyslanec ČLR v ČR Zhang Jianmin publikoval článek Podporovat vědecký výzkum původu koronaviru a odmítat politickou manipulaci

2021-08-19 20:10

Velvyslanec ČLR v ČR Zhang Jianmin dne 19. srpna 2021 publikoval na webu Parlamentní listy článek Podporovat vědecký výzkum původu koronaviru a odmítat politickou manipulaci, ve kterém zdůraznil, že výzkum původu viru Covid-19 je složitou vědeckou otázkou, musíme rozhodně oponovat politizaci výzkumu původu a zajistit jednotnou spolupráci mezinárodního společentsví v boji proti pandemii. Celý text:

 

Podporovat vědecký výzkum původu koronaviru a odmítat politickou manipulaci

Již déle než rok pandemie Covid-19 pustoší svět, lidské životy a jejich zdraví a ekonomický a sociální rozvoj trpí těžkými ztrátami. Odvést dobrou práci ve vědeckém výzkumu původu koronaviru za účelem vytvoření příznivých podmínek pro co nejrychlejší odstranění pandemie Covid-19 a zabránění opakování podobných epidemií je ve společném zájmu mezinárodního společenství. Čína i mnoho dalších zemí vnímá jako politováníhodné to, že v tomto ohledu v rámci mezinárodního společenství doposud nedošlo k plné shodě a že výzkum původu postupně schází ze správné cesty. Rád bych využil této příležitosti, abych objasnil postoj Číny k této záležitosti a doufám, že to pomůže českým přátelům k lepšímu pochopení celé situace.

1. Výzkum o původu koronaviru je čistě vědeckou záležitostí

Čína vždy přikládala velký význam globálnímu výzkumu původu koronaviru a vždy věřila tomu, že je to složitou vědeckou otázkou. Na základě globálního pohledu by měli vědci spolupracovat na výzkumu původu koronaviru, abychom tak mohli lépe předcházet podobným rizikům v budoucnu. Od počáteční fáze epidemie se Čína aktivně podílela na spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) na výzkumu původu, ihned sdílela genetické sekvence koronaviru a odborníci WHO byli již dvakrát pozváni do Číny, aby zde prováděli studie ohledně původu viru. V březnu letošního roku WHO oficiálně zveřejnila společnou zprávu Číny a WHO o výzkumu původu koronaviru, kde dospěli k závěru, že je „laboratorní únik velmi nepravděpodobný“ a přednesli důležitá doporučení jako „hledat možné rané případy koronaviru po celém světě“, „vyzkoumat možnosti přenosu koronaviru skrz chladírenské řetězce“ a další. Formát této společné vědecké zprávy byl v plném souladu s postupy WHO, byly zde užity vědecké postupy, a tudíž je tato zpráva vědecky směrodatná a měla by sloužit jako základ a vodítko pro výzkum původu koronaviru po celém světě. Čína nyní aktivně provádí doporučení z této společné zprávy.

Nedávno Čína převzala iniciativu a předložila WHO čínský návrh pro druhou fázi výzkumu původu a také ihned poskytla pozměňovací návrhy sekretariátu WHO k pracovnímu plánu pro druhou fázi. Některé země přehlíží fakta a obviňují Čínu z toho, že odmítá spolupracovat na výzkumu původu, což je naprostou záměnou černé a bílé a pletením si dobra se zlem. Čína vždy podporovala a bude se i nadále podílet na vědeckém výzkumu původu koronaviru. Čemu však oponujeme je politické zkoumání původu, takové zkoumání původu, které je v rozporu s usneseními ze Světového zdravotnického shromáždění a pátrání po původu, které ignoruje zprávu ze společné studie Číny a WHO. Číně tedy nelze přilepit štítek s obviněním, že odmítá výzkum původu koronaviru.

2. Politická manipulace ze strany světové mocnosti vážně narušuje celosvětové úsilí o výzkum původu

Čína vždy zastávala otevřený a transparentní postoj ke spolupráci v rámci výzkumu původu. Naopak Spojené státy, aby odsunuly zodpovědnost za své vlastní selhání v boji proti epidemii a podařilo se jim dosáhnout cíle očerňovat a utlačovat ostatní země, se pustily do politizace epidemie, stigmatizace viru a instrumentalizace výzkumu původu, a vzaly si za standard lhaní, očerňování a nátlak bez nejmenšího respektu fakt, vědy a spravedlnosti. Od počátečního přezdívání viru „wuhanským virem“ a podávání na Čínu urážlivých „stížností“ až po hrubé vystoupení z WHO a používání různých prostředků k donucování a nátlaku na sekretariát WHO a mezinárodní odborníky. Spojené státy od počátku ignorovaly vědeckou povahu výzkumu původu a tvrdou práci odborníků. Poslední dobou jsou Spojené státy také posedlé neustálou politickou manipulací a dokonce veřejně zapojily zpravodajské služby do provádění takzvaného vyšetřování původu, aby si za předpokladu o „presumpci viny“ vycucaly z prstu teorii o „úniku z Wuchanského institutu virologie“, pro což nemají žádné podstatné důkazy a ani žádnou vědeckou podporu. Ve skutečnosti zpravodajské služby Spojených států nejsou vůbec důvěryhodné. Jejich použití malé lahvičky s pracím práškem jako „důkaz“ toho, že má Irák zbraně hromadného ničení je temnou historií, kterou zná celý svět.

Ve skutečnosti jsou to právě Spojené státy, které mají největší množství biologických laboratoří a největší počet incidentů. Uvádí se, že Spojené státy mají více než 200 biologických laboratoří rozmístěných ve 25 zemích a regionech světa, z nichž se mnohé nachází v Evropě. Od roku 2003 došlo v mnoha z těchto biologických laboratoří ve Spojených státech i v zahraničí ke stovkám případů náhodného vystavení lidí smrtelně nebezpečným mikroorganizmům. Zejména také došlo k opakovaným únikům virů z biologické laboratoře ve Fort Detricku, což vzbudilo pochybnosti u lidí spousty zemí včetně Číny. Jsou zde dostatečné důvody, proč by měla WHO provést zkoumání původu u biologické laboratoře ve Fort Detrick.

3. Úsilí o globální výzkum původu viru by nemělo rozdělovat mezinárodní společenství

Viry nerozpoznávají hranice a onemocnění nerozpoznávají rasy. Všechny země na světě jsou obětmi epidemie. Pouze pokud se sjednotíme, tak můžeme virus skutečně porazit. V současnosti se virus stále šíří a často mutuje, proto jsou jednota a spolupráce v boji s koronavirem stále nejvyšší prioritou. Vzhledem k tomu, že v procesu globálního výzkumu původu koronaviru došlo k odchylkám, se musíme nyní hluboce zamyslet nad následujícími kroky v rámci postupu výzkumu původu, podporovat vědecké postupy a rozhodně oponovat politizaci, která rozhodně nesmí rozdělit mezinárodní společenství. V poslední době téměř 80 zemí prostřednictvím dopisů generálnímu řediteli WHO, vydáním prohlášení nebo nóty vyjádřilo stanovisko, že se staví proti politizaci výzkumu původu viru a že společná zpráva Číny a WHO o výzkumu původu by měla být zachována. Více než 300 politických stran, nevládních organizací a think tanků z více než 100 zemí a regionů předložilo sekretariátu WHO společné prohlášení, ve kterém vyzvalo WHO, aby provedla objektivní a spravedlivý výzkum původu koronaviru, a aby zaujala důrazně odmítavý postoj vůči politizaci této otázky.

Čína doufá, že WHO bude dodržovat vědecký, profesionální a objektivní přístup a bude spolupracovat s mezinárodním společenstvím na společné ochraně vědeckého a seriózního přístupu v rámci výzkumu původu koronaviru, že bude společně odmítat jeho politizaci a bude společně chránit dobré prostředí pro spolupráci v rámci celosvětového boje s epidemií. Sekretariát WHO by měl zejména v souvislosti s požadavky usnesení Světového zdravotnického shromáždění provádět kompletní konzultaci s členskými státy ohledně pracovních plánů na globálním výzkumu původu včetně navazujících mechanismů a plně respektovat názory členských států. Plány týkající se výzkumu původu v dané zemi by měly být stanoveny na základě konzultace a shody s dotyčnou zemí a pak lze účinně rozvíjet spolupráci.

Výzkum původu viru Covid-19 požaduje spolupráci místo očerňování, pravdu místo lží a respekt k vědě místo politické manipulace. Čína je ochotná spolupracovat se všemi stranami na aktivním globálním vědeckém výzkumu původu, aby se lidstvu konečně podařilo porazit virus, a vyvíjet trvalé úsilí v rámci budování komunity společného zdraví pro lidstvo.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>