Hlavní Menu > Aktuality
Čínský velvyslanec Zhang Jianmin publikoval článek o čínském hospodářství

2021-08-18 16:58

Velvyslanec ČLR v ČR Zhang Jianmin dne 18. srpna 2021 publikoval v Haló novinách článek Hospodářský rozvoj Číny přináší nové příležitosti pro čínsko-českou spolupráci, ve kterém představil výsledky ekonomického rozvoje Číny v první polovině 2021 a výsledky čínsko-české hospodářské spolupráce z tohoto období. Čína uvítá, když Česká republika využije nových příležitostí, které se nabízí spolu s ekonomickým rozvojem Číny a podporuje vyšší úroveň vzájemně výhodné čínsko-české praktické spolupráce k prospěchu lidem obou zemí. Celý text:

Hospodářský rozvoj Číny přináší nové příležitosti pro čínsko-českou spolupráci

V roce 2021, kdy uplynulo 100 let od založení Komunistické strany Číny, dosáhla Čína svého prvního stoletého cíle a vybudovala na své pevnině středně prosperující společnost ve všech ohledech. Historicky tak poprvé vyřešila problém absolutní chudoby a nyní je na cestě ke druhému stoletému cíli, kterým je všestranné budování moderní a silné socialistické země. Čínská ekonomika, která přežila velkou „zkoušku" pandemie Covid-19, je nyní opět oživená a stabilně se ubírá cestou vpřed. Světová banka nedávno vydala zprávu, ve které předpověděla, že čínská ekonomika v letošním roce vzroste na 8,5%.

Čínská ekonomika se stabilizuje, sílí a zlepšuje

Zaprvé čínská ekonomika pokračuje v obnoveném růstu. Čínská ekonomika, která jako jediná z významných světových ekonomik dosáhla pozitivního růstu v loňském roce, pokračovala ve svém prvenství i v první polovině letošního roku a růst jejího HDP dosáhl 8,2 bilionu amerických dolarů, což představuje meziroční nárůst o 12,7%.

Zadruhé zahraniční obchod rychle roste. V prvním pololetí letošního roku dosáhl dovoz a vývoz zboží Číny 2,8 bilionu amerických dolarů, přičemž celkový meziroční růst dovozu a vývozu byl 27,1%, z toho vývoz činil 28,1% a dovoz 25,9%, což představuje průměrný růst za dva roky o 10,8%, 11,3% a 10,3%. Dovoz a vývoz do zemí v rámci iniciativy „Pásu a stezky" vzrostl o 27,5%.

Za třetí se výrazně zvýšilo využití zahraničních investic. V první polovině letošního roku bylo skutečné využití zahraničních investic Číny 93,92 miliard amerických dolarů, což celkově tvoří meziroční nárůst o 28,7% a nárůst v průměru o 12,7% za období dvou let. Investice zemí ležících podél „Pásu a stezky" a zemí Evropské unie vzrostly o 49,6% a 10,3%, z čehož se investice Německa zvýšily o 32,4%.

Za čtvrté se spolupráce v oblasti zahraničních investic stabilizovala a získala řád. V první polovině letošního roku dosáhly přímé nefinanční investice Číny do zahraničí částky 53,9 miliard amerických dolarů a jedná se tedy o nárůst o 4,7%. Nárůst investic v zemích podél „Pásu a stezky" byl o 8,6%, což představuje 2 procentní body z celkového objemu dosahujícího 17,8%. Na počátku první poloviny loňského roku činily kumulativní investice do pásma hospodářské a obchodní spolupráce v oblastech mimo Čínu částku 47 miliard amerických dolarů, z čehož bylo příslušným zemím vyplaceno přibližně 6 miliard amerických dolarů na poplatcích a daních a vytvořilo se 380 000 pracovních míst v lokálních oblastech.

Čína bude i nadále prosazovat vysokou míru otevřenosti vůči světu, usilovat o dodržování zásad společného podnikání, společného budování, prosazovat ekologickou cestu, otevřenost a protikorupční filozofii. V souvislosti s plněním požadavků pro udržitelné cíle, vysoké standardy a blahobyt lidí bude Čína pokračovat v upevňování mezinárodní spolupráce a nových příspěvcích v rámci podpory vysoce kvalitního rozvoje iniciativy „Pásu a stezky" a budování společenství se sdílenou budoucností pro lidstvo.

Budoucnost čínsko-české spolupráce vypadá nadějně

V První polovině roku 2021 pokračoval čínsko-český bilaterální obchod v neustálém růstu. Přesto, že epidemie covid-19 ještě zcela nepominula, tak bilaterální obchod skrz nepříznivé podmínky rostl. Na základě nejnovějších českých statistik dosáhl mezinárodní obchod za období leden-červen částky 18,5 miliard amerických dolarů, což představuje meziroční nárůst o 28,6%. Z toho vývoz z České republiky do Číny činil 1,5 miliardy amerických dolarů, kde se tak tvoří meziroční nárůst o 29,7%. Dovoz z Číny do České republiky dosáhl 17 miliard amerických dolarů s meziročním nárůstem o 28,5%. Celkový objem bilaterálního obchodu již 7 let po sobě překročil 10 miliard amerických dolarů. Od roku 2018 se Čína stala druhým největším obchodním partnerem České republiky na světě a prvním v oblasti zemí mimo EU. Bilaterální obchod Číny s Českou republikou představuje přibližně 20% celkového obchodu Číny se zeměmi střední a východní Evropy. Čína je zároveň druhým největším zdrojem dovozu pro Českou republiku a má nejvýznamnější exportní trh pro české značky Škoda Auto, klavíry Petrov a další na světě. Vzájemné investice obou stran neustále rostou. Podle agentury Czechinvest byla Čína v roce 2018 v České republice největším investorem a přichází zde stále více čínských firem, které zde investují do svého podnikání. V současné době v České republice funguje přes 50 firem s investicemi z Číny, které podnikají v oblastech výroby, financí, komunikačních technologií, podnikatelských služeb a dalších.

Během Summitu Číny a zemí východní a střední Evropy, který se konal v únoru letošního roku, prezident Si Ťin-pching prohlásil, že Čína plánuje v příštích pěti letech dovézt ze zemí střední a východní Evropy zboží v celkové hodnotě přesahující 170 miliard amerických dolarů, což poskytne těmto zemím včetně České republiky nové příležitosti k vývozu většího množství zboží do Číny.

Dne 8. června 2021 se Česká republika jako čestný host zúčastnila 2. veletrhu Číny a zemí východní a střední Evropy a mezinárodního veletrhu spotřebního zboží, kde prezident Miloš Zeman přednesl videoprojev. Z České republiky na tomto veletrhu vystavovalo 37 společností a celkově 42 značek včetně společností Škoda Auto, klavíry Petrov, český křišťál, víno a další, které tak tvořily největší počet vystavovatelů a největší plochu stánků na veletrhu v rámci jedné země. Podle čínských statistik patřila Česká republika v rámci plánovaného obratu českých firem na veletrhu mezi přední země východní a střední Evropy. Od roku 2018 se Česká republika aktivně účastní všech Mezinárodních veletrhů dovozu (CIIE) v Číně. V současné době je již mnoho firem, které se přihlásily k účasti na čtvrtém CIIE a věříme, že výsledky českých společnosti opět budou plodné.

Ekonomiky Číny a České republiky se velmi dobře doplňují, mají široký prostor a velký potenciál. Existuje zde tedy mnoho možností pro budoucí spolupráci. Čína uvítá, když Česká republika využije příležitostí, které se nabízí spolu s novou etapou rozvoje čínské ekonomiky, realizací nového konceptu a budování nového modelu rozvoje. Čína se zaměří na praktickou spolupráci, otevře pro ni mezi Čínou a zeměmi východní a střední Evropy nové možnosti v rámci iniciativy „Pásu a stezky". Čína podpoří vyšší úroveň vzájemně výhodné čínsko-české spolupráce a otevře širší perspektivy rozvoje vztahů mezi oběma zeměmi tak, aby vedly k ještě lepšímu prospěchu lidem obou zemí.



< Suggest To A Friend >
 
     <Print>