Hlavní Menu > Aktuality
Velvyslanec ČLR v ČR Zhang Jianmin publikoval článek Držet se původního poslání a společně vytvořit lepší budoucnost

2021-08-05 20:57

Velvyslanec ČLR v ČR Zhang Jianmin dne 5. srpna 2021 publikoval v Haló novinách článek Držet se původního poslání a společně vytvořit lepší budoucnost, ve kterém představil českým čtenářům důležitý projev generálního tajemníka Komunistické strany Číny Si Ťin-pchinga na slavnostním ceremoniálu u příležitosti 100. výročí založení KS Číny. Celý text:

Držet se původního poslání a společně vytvořit lepší budoucnost

V letošním roce je to přesně 100 let od založení Komunistické strany Číny. Ještě před nedávnem se konala oslava u příležitosti 100. výročí založení Komunistické strany Číny, kde generální tajemník Si Ťin-pching pronesl důležitý projev. Tento projev je politickou deklarací toho, že čínští komunisté v nové éře nebudou zapomínat na svůj původní záměr a poslání. Je to vodítkem pro Komunistickou stranu Číny k tomu, aby spojovala a vedla čínský lid k poučení se ze zkušeností z minulosti a vytvoření lepší budoucnosti. Rád bych využil této příležitosti, abych představil tento důležitý projev českým přátelům.

Držet se »hlavního tématu«

Generální tajemník Si Ťin-pching zdůraznil, že od prvního dne svého založení považuje Komunistická strana Číny úsilí o štěstí pro čínský lid a obrození čínského národa za svůj hlavní záměr a poslání. Za všemi boji, oběťmi a tvorbou, které uskutečnil čínský lid pod vedením Komunistické strany Číny během sta let, stojí jedno hlavní téma: dosažení velkého obrození čínského národa.

Za účelem dosažení velkého čínského národního obrození sjednotila a vedla Komunistická strana Číny již po sto let do náročného boje čínský lid a postupně se tak podařilo dosáhnout velkých úspěchů v nové demokratické revoluci, socialistické revoluci a budování, reformách a otevírání se světu a socialistické modernizaci, a socialismu s čínskými rysy v nové éře. Sepsalo se tak nejvelkolepější dílo v historii čínského národa za několik tisíc let. Generální tajemník Si Ťin-pching na slavnostní ceremonii prohlásil, že Čína dosáhla prvního stoletého cíle, kterým bylo vybudovat středně prosperující společnost ve všech ohledech, a nyní míří k dosažení druhého stoletého cíle, kterým je všestranné budování moderní a silné socialistické země. Slavnostně oznámil, že čínský národ uskutečnil velký pokrok od vzchopení se přes dosažení prosperity až po budování silné země, a že velké obrození čínského národa již je historickou nevyhnutelností.

Pokračovat ve »stejném duchu«

Generální tajemník Si Ťin-pching poukázal na to, že před 100 lety, když první průkopníci Komunistické strany Číny tuto stranu založili, se zformoval duch budování strany prosazující zásady dodržování pravdy a ideálů, plnění původních aspirací a převzetí mise, ochoty k obětování se a statečnému vedení boje, loajality vůči straně a lidu, což je duchovním zdrojem Komunistické strany Číny.

Ohlédneme-li se zpět za historií, tak zjistíme, že na světě neexistuje žádná další politická strana, která by se podobně jako Komunistická strana Číny setkala s tolika obtížemi, překážkami, prošla si tolika zkouškami na život a na smrt, a která by zaplatila tolika tragickými oběťmi. Tento duch budování Komunistické strany Číny se přenáší z generace na generaci. Pro to, aby zvítězila národní nezávislost a osvobození lidu, aby se prosperita země a štěstí lidu staly skutečností, zde vzniklo mnoho revolucionářských mučedníků, kteří jeden za druhým šli do krvavých bojů a nebojácně pohlíželi smrti do tváře. Vzniklo zde mnoho vytrvale bojujících hrdinů a velké množství inspirativních osobností s nesobeckou oddaností. Komunistická strana Číny během svého dlouhodobého boje vybudovala svůj rudý duchovní rodokmen komunistů a vytvořila svůj výrazný politický charakter. Vždy si udržuje svoji pokrokovost a čistotu. U založení Komunistické strany Číny bylo jen o něco více než 50 členů, kteří se nyní rozrostli do počtu více než 95 milionů členů. Dnešní Komunistická strana Číny stojí v čele země, která má 1,4 miliardy občanů, a je nyní největší vládnoucí politickou stranou na světě s významným globálním vlivem.

Uplatňovat »devět nezbytností«

Generální tajemník Si Ťin-pching zdůraznil, že na základě stoletého boje Komunistické strany Číny jasně vidíme, proč jsme byli úspěšní v minulosti a jak bychom mohli pokračovat, abychom dosáhli úspěchu v budoucnosti. To zajistí, že budeme jednat rozhodněji, s větším přesvědčením zůstaneme věrni našemu původnímu záměru a poslání na nové cestě a budeme usilovat o lepší budoucnost.

Generální tajemník Si Ťin-pching v »devíti nezbytnostech« zevrubně shrnul zkušenosti a osvětu Komunistické strany Číny získanou v bojích, které probíhaly v průběhu sta let. Zdůraznil, že na nové cestě je nezbytné: prosazovat pevné vedení Komunistické strany Číny, spojit a vést čínský lid vstříc neustálému úsilí o lepší život, pokračovat v podpoře přizpůsobování marxismu čínské realitě, podporovat a rozvíjet socialismus s čínskými rysy, urychlit modernizaci národní obrany a armády, pokračovat v podpoře budování společenství se společnou budoucností pro lidstvo, svádět velký boj obsahující mnoho současných rysů, posílit jednotu čínských synů a dcer a pokračovat v podpoře nového velkého projektu budování strany. Výše zmíněných »devět nezbytností« nám předkládá základ pro odvážné vydání se na novou cestu budování moderní socialistické země ve všech ohledech a realizaci čínského snu o velkém obrození čínského národa.

Když generální tajemník Si Ťin-pching prohlásil, že je nezbytné pokračovat v podpoře budování společenství se společnou budoucností pro lidstvo, tak vydal komplexní prohlášení o zahraniční politice Číny, kde zdůraznil, že Čína vždy byla a nadále je budovatelem světového míru, přispěvatelem ke globálnímu rozvoji a obráncem mezinárodního řádu. Čína se bude nadále zavazovat k nezávislé mírové zahraniční politice a bude pokračovat v cestě mírového rozvoje, bude podporovat budování nového typu mezinárodních vztahů, podporovat budování společenství se společnou budoucností pro lidstvo,podporovat vysoce kvalitní rozvoj iniciativy »Pásma a stezky« za společné úsilí, a poskytne světu nové příležitosti díky novým úspěchům Číny ve svém rozvoji.

Doufám, že výše sepsaný úvod pomůže českým přátelům přesněji porozumět bohatému obsahu důležitého projevu generálního tajemníka Si Ťin-pchinga a lépe tak uchopit domácí i zahraniční politiku, kterou na své nové cestě Čína prosazuje. Čínská strana upřímně doufá, že všechny pokrokové síly světa se budou ruku v ruce posouvat vpřed, společnými silami roztočí kolo historie vstříc světlým cílům a společně tak vytvoří lepší budoucnost pro lidské společenství!< Suggest To A Friend >
 
     <Print>