Hlavní Menu > Aktuality
Hlavní projev velvyslance Zhang Jianmina na online semináři ke knize ,,Příběh Číny a České republiky"

2021-05-26 02:53

Vážená velvyslankyně Ma Keqing,

vážený pane Šárale,

vážený pane Šlápoto,

vážení přátelé,

Vítejte na online semináři ke knize „Příběh Číny a České republiky"! Jsem velmi rád, že se můžu spolu s šéfredaktorkou, autory a čtenáři setkat „online", kde máme příležitost se navzájem od sebe učit, uvědomit si minulost a hovořit o přátelství. Rád bych Vám srdečně poděkoval za to, že jste si našli čas se zúčastnit této události!

„Příběh Číny a České republiky" je vzácným mistrovským dílem o čínsko-českém přátelství z posledních let. Prostřednictvím každého z velmi zajímavých a dojímavých příběhů se skutečně zrcadlí průběh rozvoje bilateráních vztahů a plně odhalují plodné výsledky spolupráce mezi oběma zeměmi. Tyto příběhy živě vykreslují přátelství mezi národy obou zemí, což rozhodně potvrzuje jejich historickou hodnotu a praktický význam. Rád bych vřele poblahopřál vydání a distribuci této knihy! Tímto vzdávám velkou úctu šéfredaktorce Ma Keqing a všem autorům, kteří na této knize udělali velký kus práce.

Čínsko-české přátelství má hluboké kořeny. To je výsledkem společného úsilí obou národů z generace po genenací. Všichni, kdo se dnes účastní semináře, jsou očitými svědky, zažili to na vlastní kůži a přispívají k tomu. Přátelství mezi zeměmi spočívá v přátelství mezi jejich lidmi. Již po dobu více než 70 let se přátelství mezi národy obou zemí neustále prohlubuje stejně jako i vzájemné porozumění, pochopení a výměny v různých oblastech lidské činnosti, které se vřele rozvíjí. Po vypuknutí pandemie COVID-19 v loňském roce si národy obou zemí vypomáhaly, společně se vypořádávaly s kritickou situací a vzniklo z toho mnoho nových dojemných příběhů. Podle čínského přísloví - Když jsou kořeny hluboko, tak se listy zelení. Když je kmen silný, tak se větvím i listům daří. Na základě tradičního hlubokého přátelství mezi oběma zeměmi má vždy čínská strana pevnou důvěru v perspektivní rozvoj čínsko-českých vztahů.

V čínsko-české spolupráci existuje obrovský potenciál. Již více než 70 let přináší spolupráce mezi oběma zeměmi plodné výsledky a lidem obou zemí to v mnohém prospívá. Spolupráce obou zemí napříč celou řadou oblastí od „farmy čínsko-českého přátelství" po společné budování iniciativy „Pásu a stezky"; od samotných obchodních výměn až po investice, finance atd. neustále roste a dosahuje nových úrovní. Čína nyní vkročila do nové fáze vývoje a započala tím novou cestu všestranného budování moderní socialistické země. Pokrokovější a otevřenější Čína poskytne všem zemím světa včetně České republiky více příležitostí ke spolupráci a vytvoří více dividend rozvoje. Čínská strana vždy věří, že ústředním tématem spolupráce mezi oběma stranami je vzájemně prospěšná spolupráce a je tak ochotna vynakládat úsilí ruku v ruce s českou stranou a společně posouvat čínsko-českou spolupráci na vyšší úroveň.

Bohužel čínsko-české vztahy v současnosti také čelí určitým obtížím a výzvám. Zmíněné výzvy nejsou způsobeny Čínou a nejsou v souladu se společnými zájmy lidu obou zemí. Kdykoli uvažuji nad tím, jak zlepšit a rozvinout čínsko-české vztahy, tak si pokaždé vzpomenu na „Příběh Číny a České republiky". Z této knihy můžeme pochopit, odkud čínsko-české vztahy „přišly" a o to více můžeme také získat užitečnou inspiraci ohledně toho, kam by měly čínsko-české vztahy „směřovat". Čínská strana je vždy pevně přesvědčena, že pokud budou obě strany dodržovat mezinárodní právo, budou se řídit normami mezinárodních vztahů, budou respektovat stěžejní zájmy a důležité záležitosti dané země, tak bude čínsko-české strategické partnerství nepochybně stabilní, bude mít dalekosáhlé vyhlídky a budou z něj mít ještě větší prospěch obě země i jejich lidé.

Vážení přátelé!

Letos je 100. výročí od založení Komunistické strany Číny. Z knihy „Příběh Číny a České republiky" si můžeme hluboce uvědomit, jakého pokroku v rozvoji dosáhly Čína a čínsko-české vztahy za posledních několik desetiletí. Na základě těch pozitivních změn můžeme vidět, jak má Komunistická strana Číny vytoužené poslání, aby vedla čínský lid vstříc k uskutečnění státní prosperity a moci, národního obrození a za lidským štěstím. Můžeme také vidět trvalou touhu Číny po udržování světového míru, podpoře rozvoje a uskutečnění pokroku lidstva ve spolupráci s ostatními zeměmi!

Milí přátelé!

Vyhlídky na spolupráci jsou slibné! Prezident Xi Jinping je v úzkém kontaktu s prezidentem Milošem Zemanem a oba došli k významné shodě, která jasně poukázala na směr, kterým se bude rozvoj čínsko-českých vztahů ubírat. Prezident Xi Jinping poukázal na to, že čínská strana přikládá velký význam rozvoji čínsko-českých mezinárodních vztahů, je ochotna společně s českou stranou vynaložit úsilí a pokračovat v podpoře neustálého rozvoje čínsko-českého strategického partnerství. Prezident Miloš Zeman uvedl, že Česká republika i on sám osobně se dlouhodobě věnuje budování a upevňování přátelských vztahů s Čínou a že doufá, že obě strany dosáhnou ještě více hmatatelných výsledků spolupráce. Upřímně doufám, že lidé ze všech společenských oblastí v Číně i České republice vyvinou společné úsilí, účinně uvedou konsensus obou hlav států do praxe, budou pokračovat v prohlubování přátelských vztahů mezi oběma zeměmi a spolupracovat na psaní nové kapitoly o spolupráci mezi oběma zeměmi!

Na závěr, bych rád popřál, aby se dnešní seminář vydařil, přeji Vám všem pevné zdraví a hodně úspěchů. Přeji zdravý a stabilní rozvoj čínsko-českým vztahům!

Děkuji!< Suggest To A Friend >
 
     <Print>