Hlavní Menu > Aktuality
Velvyslanectví ČLR v ČR uspořádalo online seminář ke knize ,,Příběh Číny a České republiky"

2021-05-26 02:51

Dne 26. května 2021 uspořádalo Velvyslanectví ČLR v ČR online seminář ke knize ,,Příběh Číny a České republiky". S hlavním projevem vystoupil velvyslanec Zhang Jianmin. Mezi další účastníky a řečníky patřili čínští a čeští autoři knihy ,,Příběh Číny a České republiky" včetně paní Ma Keqing, šéfredaktorky této knihy a emeritní velvyslankyně Číny v ČR, čestného předsedy Klubu ekonomické spolupráce ČR - ČLR Ladislava Šárala, předsedy Československého ústavu zahraničního Jaromíra Šlápoty a někteří čtenáři. Hosté na tomto ,,online setkání" diskutovali o přátelství a spolupráci mezi Čínou a Českou republikou a panovala zde živá atmosféra.

Velvyslanec Zhang Jianmin ve svém projevu podotknul, že kniha „Příběh Číny a České republiky" je vzácným mistrovským dílem o čínsko-českém přátelství z posledních let. Prostřednictvím každého z velmi zajímavých a dojímavých příběhů se skutečně zrcadlí průběh rozvoje bilateráních vztahů a plně odhalují plodné výsledky spolupráce mezi oběma zeměmi. Tyto příběhy živě vykreslují přátelství mezi národy obou zemí, což rozhodně potvrzuje jejich historickou hodnotu a praktický význam.

Velvyslanec Zhang uvedl, že Čínsko-české přátelství má hluboké kořeny. Již po dobu více než 70 let se přátelství mezi oběma zeměmi neustále prohlubuje stejně jako i vzájemné porozumění, pochopení a výměny v různých oblastech lidské činnosti, které se vřele rozvíjí. Čínská strana má vždy pevnou důvěru v perspektivní rozvoj čínsko-českých vztahů. V čínsko-české spolupráci existuje obrovský potenciál. Již více než 70 let přináší spolupráce mezi oběma zeměmi plodné výsledky a lidem obou zemí to v mnohém prospívá. Čína nyní vkročila do nové fáze vývoje a započala tím novou cestu všestranného budování moderní socialistické země, což poskytne všem zemím světa včetně České republiky více příležitostí ke spolupráci a vytvoří více dividend rozvoje.

Velvyslanec Zhang zdůraznil, že čínsko-české vztahy v současnosti čelí určitým obtížím a výzvám,které nejsou způsobeny Čínou a nejsou v souladu se společnými zájmy lidu obou zemí. Z knihy ,,Příběh Číny a České republiky" můžeme pochopit, odkud čínsko-české vztahy „přišly" a o to více můžeme také získat užitečnou inspiraci ohledně toho, kam by měly čínsko-české vztahy „směřovat". Čínská strana je vždy pevně přesvědčena, že pokud budou obě strany dodržovat mezinárodní právo, budou se řídit normami mezinárodních vztahů, budou respektovat stěžejní zájmy a důležité záležitosti dané země, tak bude čínsko-české strategické partnerství nepochybně stabilní, bude mít dalekosáhlé vyhlídky a budou z něj mít ještě větší prospěch obě země i jejich lidé. Doufá, že lidé ze všech společenských oblastí v Číně i České republice vyvinou společné úsilí, účinně uvedou konsensus obou hlav států do praxe, budou pokračovat v prohlubování přátelských vztahů mezi oběma zeměmi a spolupracovat na psaní nové kapitoly o spolupráci mezi oběma zeměmi.

Velvyslankyně Ma Keqing ve svém projevu uvedla, že kniha ,,Příběh Číny a České republiky", která se zpětně ohlíží za historií rozvoje čínsko-českých vztahů v jedinečné literární podobě, získala pozitivní ohlasy od čtenářů a také poskytuje inspiraci, jak mohou Čína a Česká republika společně změnit nežadoucí cyklus periodických výkyvů bilaterálních vztahů. Obě strany by měly definovat bilaterální vztahy na základě základních zájmů obou stran, aby se vyhly ovlivňování vnějšími faktory či volební politikou. Podpora osobností obou zemí pro vzájemně výhodnou spolupráci mezi Čínou a Českou republikou představuje velkou hnací sílu pro příznivý rozvoj čínsko-českých vztahů. Obě strany by se měly vzájemně respektovat. Čína nikdy nepoškodila zájmy České republiky a také přirozeně doufá, že Česká republika bude respektovat stěžejní zájmy a důležité záležitosti Číny.

Další hosté vycházeli z osobních zkušeností a sdíleli své názory na knihu ,,Příběh Číny a České republiky". Vyprávěli příběhy o podpoře čínsko-českého přátelství a přispěli svými podněty a radami ke zdravému a stabilnímu rozvoji čínsko-českých vztahů.< Suggest To A Friend >